ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning

ILLUSTRASJON: Den fremste masten viser utformingen av de planlagte mastene på 38 meter. Bak dagens master som er cirka halvparten så høye. Illustrasjon Statnett

Statnett får tillatelse fra NVE til å bygge ny luftledning fra Smestad til Hamang i Bærum. Bærums ordfører reagerer kraftig og vil påklage avgjørelsen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST/BÆRUM: – Dette er det verst tenkelige utfall for Bærums innbyggere, og jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning gjennom et av Norges tettest befolkede områder. Dette er totalt uakseptabelt for både Oslo og Bærum, og vi vil umiddelbart påklage avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) i en pressemelding.

Den nye kraftledningen skal erstatte dagens luftledning og bygges i samme trasé som den gamle, skriver NVE i en pressemelding.

I forrige uke gikk flere politikere ut i Akersposten med løfte om å jobbe for å legge kraftledningene i bakken.

Årsaken til at det bygges ny luftledning, er at strømforbruket i Oslo og Bærum øker. NVE viser til at kapasiteten på dagens kraftnett er for dårlig. Dagens luftledning er fra 1952.

38 meter høye

De nye mastene vil i snitt være 38 meter høye, som er en økning fra dagens master på 21 meter. Dette vil gjøre mastene mer synlig, spesielt på avstand. Støyen vil også øke marginalt, mens magnetfeltet vil reduseres noe sammenlignet med dagens situasjon, skriver NVE.

Direktoratet mener luftledning er det beste alternativet ettersom det ville kostet om lag fire ganger så mye å legge ledningen som kabel i bakken.

– Denne ekstrakostnaden må dekkes over nettleien til alle strømkunder i Norge. Vi vurderer luftledning som det beste alternativet, og i tråd med Stortingets føringer for utbygging av strømnettet, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Mener det mangler analyser

Bærums ordfører er uenig med NVEs vurderinger.

– Vi kan ikke akseptere at det velges en løsning som til de grader forverrer situasjonen for flere titusener av innbyggere i Bærum og Oslo, sier Hammer Krog.

Hun legger til at den løsningen som velges nå, vil stå i 50 til 100 år, og derfor er valg av løsning et valg for generasjoner.

– Bærum kommune har stilt seg kritisk til manglende samfunnsøkonomiske analyser for å vurdere om tiltaket er lønnsomt. Statnett har etter kommunens mening ikke gjennomført analysen grundig nok. Statnett har selv ikke avvist at merverdien av kabling i jord overstiger merkostnaden, sier ordføreren.

I forrige uke gikk flere politikere ut i Akersposten med løfte om å jobbe for å legge kraftledningene i bakken.