ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Rødt bremselys i tunnelen er mye verre»

DEBATT: Anita Asdahl Hoff (H) og Yngvar A. Husebye (H)

I FORSVAR: Høyres Anita Asdahl Hoff og Yngvar A. Husebye forvarer partiets håndtering av bydelens kriseøkonomi.

De imøtegår påstanden fra Arbeiderpartiet om at Høyre har skakkjørt bydelens økonomi. Tvert imot, hevder de i sitt debattinnlegg.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Arbeiderpartiet i Vestre Aker langer ut mot Høyre for å ha «skakkjørt» bydel Vestre Aker gjennom overdreven privatisering. Vi har skapt underskudd og har et «blått tunnelsyn». Og nå, sier Arbeiderpartiet, fortsetter Høyre å fremme forslag som vil øke underskuddet.

Les saken: «Blått tunnelsyn: Når en løsning ikke virker – prøv mer av det samme»

Virker det troverdig, er dette sant? Nei, dette er så feil som det kan være. Det er faktisk omvendt: Det er Høyre som har tatt grep de siste årene og vært det toneangivende partiet for å sikre en mer effektiv bydelsdrift og få underskuddene ned. Sist høst stemte Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet for et vedtak som påla bydelen å søke nye driftsløsninger for å skape innovasjon og effektivitet. Arbeiderpartiet, SV og MDG hadde ingen løsninger annet enn å øke kostnadene.

Innbyggertjenester kan utvikles på nye måter, blant annet gjennom å søke tettere samarbeid med andre bydeler og å konkurranseutsette tjenester. På den måten vil vi få en bydel som konsentrerer seg om det som er faglig viktigst, og derfor passe på at våre innbyggere får den aller beste tjenesten til laveste pris. Det var Arbeiderpartiet og de rødgrønne imot. I praksis er politikken til Arbeiderpartiet nå slik: Nei til alt annet enn stat og kommune. Alt som er privat skal bort. Også de ideelle aktørene stenges ute, for kommunegrepet er fullstendig. Og for alle som tenker på stortingsvalget: Dette er det man får med et Arbeiderparti som er presset av Rødt og MDG. Sosialisme, kalles det.

Sannheten om den stramme økonomien i bydel Vestre Aker er at den ikke handler om privatisering, men om tidligere manglende oppfølgning av avtaler og faglig kontrollkompetanse av tjenester som har vært eksternt drevet. Det har Høyre påpekt, og vi har i dag en ny ledelse i bydelen, og et sterkt fokus på nettopp dette. Det er gjennom flere analyser og undersøkelser kartlagt at private og ideelle tjenester er både bedre likt av innbyggerne, og ikke minst; billigere for skattebetalerne. For Høyre er det ikke viktig hvem som utfører en tjeneste, så lenge kommunen har kontroll og finansierer det innbyggerne har krav på.

Det burde egentlig alle være enige om. Men: Det rødgrønne byrådet med Arbeiderpartiet i spissen, vedtok for fem år siden at bydelene ikke lenger fikk lov til å velge andre, gode velferdsleverandører. Nå er det i praksis kun kommunen som kan velges. Fritt brukervalg er ikke noe som opptar de rødgrønne: Systemet skal bestemme over borgeren!

Høyre tar grep om bydelen, og setter innbyggernes rettigheter i fokus. Vi vil ha en mer publikumsrettet bydel som tilpasser seg nye behov, og som gjerne kan samarbeide med andre. Arbeiderpartiet sier nei til alt dette, ennå de i alle år har stemt for budsjettene som de nå kritiserer Høyre for. Det er verdt å merke seg. Vi i Høyre ser fremover og vil utfordre byrådet ved å tenke nytt, hvor innbyggernes behov sikres i mangfoldige og gode velferdstjenester. Stat, kommune og bydel er til for innbyggerne, ikke omvendt.

Yngvar A. Husebye (H)
Bydelsleder, bydel Vestre Aker

Anita Asdahl Hoff (H)
Nestleder i bydelsutvalget Vestre Aker