ANNONSE
Annonse
Akersposten

Røa/Hovseter, Montebello og Borgen blir nye store fortettingsområder

FORTETTES YTTERLIGERE: Røa/Hovseter er plukket ut til nytt utviklingsområde for sterkere fortetting.

Høringsutkastet fra byrådet for ny kommuneplan plukker ut en rekke nye områder for bymessig fortetting.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.04.2017 kl 17:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Tre områder er plukket ut med potensiale for boligutvikling på kort sikt og med radikale endringer. Hovedgrunnen er god tilknytning til kollektivnettet. Dette kommer frem i strategidelen, å bygge byen innenfra og utover.

Se utkast til kommuneplanen her

Røa/Hovseter

Røa/Hovseter er i utkast til ny kommuneplan tatt ut som nytt utviklingsområde med betydelige konsekvenser for småhusbebyggelsen. Byrådet vil ha høyere utnyttelse og har plassert Røa/Hovseter i samme kategori som Smestad – Utviklingsområder kategori B. Det betyr at det kan forventes en sammenhengende «by» mellom Røa og Hovseter. «Hensikten er å kunne bygge opp under Røa som lokalt senter og styrke sammenhengen mellom Røa og Hovseter», heter det i utkastet.

Les også: OBOS sier nei til blokker på Smestad

Borgen

I samme kategori har Borgen kommet som nytt utviklingsområde med bymessig fortetting. Byrådet skriver: «Borgen foreslås som utviklingsområde fordi det muliggjør et sammenhengende bymessig utviklingsfelt fra Majorstuen til Smestad langs Sørkedalsveien, som bør omgjøres til strøksgate.»

Montebello

Montebello, som inkluderer Statnetts gamle industritomt, har havnet i den «verste» kategorien med høyest utnyttelse i Utviklingsområder kategori A. Der er området i selskap med blant andre Skøyen, som allerede har fått godkjent blokker på 16 etasjer. JM Norge har store planer for området.

MONTEBELLO MED HØYESTE FORTETTINGSGRAD: Statnetts ganle tomt og nærliggende områder vil få høyeste grad av fortetting. Foto: Vidar Bakken

Les også:

Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Maner til kamp mot utbygging av Montebello

Bortsett fra Ulsrud er alle nye utviklingsområder lagt til bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Stasjonsområder

I Utviklingsområder kategori A, områder med i hovedsak nærings- og
Industribebyggelse ligger i våre bydeler: Montebello, Skøyen stasjon, Skøyen Nord, Vækerø, Lilleaker, Huseby, Diakonhjemmet.

Les også: Vil bygge 21 etasjer på Skøyen

I stasjonsområder hvor det er potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor
en radius på 500 meter fra stasjonen ligger Slemdal, Vinderen og Åsjordet inne. Når høringsutkastet for Kommuneplanens arealdel kommer, vil nye stasjonsområder som pekes ut til fortetting komme.

I byrådets høringsutkast heter det: «Justeringen av Kommuneplan 2015, med noen nye områder i vest, innebærer også at veksten i boliger, særlig på kort sikt, samlet sett vil fordele seg forholdsvis jevnt mellom Oslo vest og Oslo øst. Disse utviklingsområdene består av større småhusområder med eksisterende bomiljøer og store nærmiljøkvaliteter, hvor utviklingen må skje på en stedstilpasset måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter. I slike områder skal kommunen sitte i førersetet og planlegge for en helhetlig utvikling av området, i samråd med beboere, grunneiere og andre interessenter. Hoved-
regelen skal være at byutvikling i et småhusområde skal gjøre stedet til et minst like godt sted som det er i dag, for flere mennesker enn det som bor der i dag.»

Ytterligere areal

Det kan også bli snakk om ytterligere utvidelse av arealdeler for for eksempel Vækerø: «For småhusområdene nær ny Vækerø T-banestasjon og kollektivknutepunktet Lysaker vil det i forbindelse med kommuneplanens arealdel kunne bli aktuelt å vurdere ytterligere arealpotensial og avgrense eventuelle utviklingsområder.

Om fortetting langs Holmenkollbanen: «I tillegg skal det i arealdelen avklares hva som skal til for at fortetting langs Holmenkollbanen nord for Slemdal kan gjøres uten at det medfører økt biltrafikk og går på bekostning av åsens grønne preg.»