ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Risiko for en katastrofal infisering»

ALTERNATIVER: Lysakerelva kan under gitt forutsetninger "spare" Sollerudstranda. I begge tilfeller kan lakseparasitt fra Holsfjorden få alvorlige følger, mener John Tibbals.

Lysakervassdragets venner støtter løsningen med utslipp til Lysakerelven, men under gitte forutsetninger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.07.2019 kl 11:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I innlegget fra aksjonsgruppen Redd Sollerudstranda i Akersposten 1. juli står det at Lysakervassdragets venner støtter løsningen med utslipp til Lysakerelven. Dette utsagn trenger en presisering.

Lysakervassdragets venner støtter aksjonsgruppens mål om å beskytte Sollerudstranda fra tunnelløsningen som er lansert av Oslos Vann- og avløpsetat. Men utslipp til Lysakerelva kan bare godtas dersom utslippsvannet er desinfisert.

LvV sendte brev til Mattilsynet i mai hvor vi spør om utslipp av råvann i Lysakerfjorden ikke er risikabelt akkurat som utslipp i elva. Mattilsynet hadde faktisk allerede bestilt fra Veterinærinstituttet en rapport om denne risikoen. Rapporten konkluderer med at lakseparasitt og andre sykdommer kan smitte ut i Lysakerfjorden, fordi de overlever i brakkvann. Dermed er risiko for en katastrofal infisering tilstede, uansett om råvann fra Holsfjord slippes i elva eller i fjorden.

VAV påstår at Lysakerelva ikke tåler kjemikaliene som brukes til desinfisering. Oslos drikkevann inneholder disse i dag. De er årsaken til at byens springvann har en elektrisk ledningsevne godt over elvevannets ledningsevne. Bortsett fra vinterstid da, når veiene saltes og ca. hundre tonn med veisalt havner i elva. Elva rydder selv opp i veldig mye uten at naturen tar skade.

Lysakervassdragets venner mener også at argumentet om kraftig endringer i vanntemperaturen, som VAV også bruker til å avvise utslipp i elva, bygger på et for svakt datagrunnlag. Vårt resonnement er slikt: Enten er det nok vann i elva, slik at et utslipp på 1000 liter per sekund ikke påvirker vanntemperaturen nevneverdig, eller, når det er lite vann, oppnår utslippsvannet raskt elvevannets temperatur ved blanding med luft i fosser og stryk. Det tiltenkte utslippspunkt er bare et par hundre meter ovenfor de tre Røafossene, hvor vannet fallet tilsammen 20 meter og bli godt blandet med luft.

Konsulentenes "smarte" løsning med å grave en tunnel med utløp rett ved i Oslo vests eneste strand, og med molo ut i fjorden, vil hindre havvannsstrømningen forbi stranden, noe som holder badevannet rent. En slik konstruksjon gangner bare en brukergruppe: båtfolket som vil utvide båthavnen, noe som bringer en annen forurensningskilde nærmere stranden. Blir tunnelløsningen en realitet, vil prosjektet ende med en båthavn rett utenfor Sollerudstranda, og oppsamling av alskens havforurensning på stranden.

Med dette som fremtidsutsikt, må utslippet av desinfisert vann til Lysakerelva evalueres alvorlig, med datainnsamling og seriøs kostnadsberegning.

John Tibballs
Styreleder, Lysakervassdragets Venner

Følg Akersposten på Facebook