ANNONSE
Annonse
Akersposten

Riksantikvaren kan redde politistasjonen

Nå er det håp for Vækerø politistasjon. Riksantikvaren møtte opp for å vurdere signalbygget i bydelen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.09.2020 kl 13:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VÆKERØ: Akersposten har i flere omganger satt fokus på behandlingen og Boligbyggs manglende vedlikehold av gamle Vækerø politistasjon, som ligger ved siden av de bevaringsverdige Vækerøstuene. Bestum Vel, bydelsutvalget i Bydel Ullern og ikke minst Byantikvaren har vært svært kritiske til det synlige forfallet.

Politistasjonen inngår i Byantikvarens fredningsstrategi og har bedt Riksantikvaren om å vurdere fredning av anlegget. Innen kulturminnevernet er fredning det sterkeste juridiske virkemiddelet og anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse.

Les også: «Velkommen til skammelig forfall»

Høy egenverdi

Forrige uke møtte tre representanter fra Riksantikvaren, sammen med representanter fra Bestum vel, Byantikvaren, Boligbygg og Bjørg Agasøster, som sammen med Cecilie Langmoen Nilsen har skrevet masteroppgave om Vækerø politistasjon.

Byantikvar Janne Wilberg innledet med historikken rundt Vækerø politistasjon med fengselsbygg, som en av de første politistasjonene utenfor forstedene i gamle Aker og en av få gjenværende politistasjoner fra tiden og den eneste i nasjonlromantisk stil. Bygget ble oppført i 1892 etter tegninger av arkitekten Niels K. Bay, som har stått for en rekke villaer og ikke minst for den såkalte Bayhøyden, med villaene i Pilestredet og Fastings gate.

Saken fortsetter under bildene

KULTURHISTORIE: Byantikvar Janne Wilberg informerte om Vækerø politistasjon. Til venstre for Wilberg, Eivind Wilner Robertsen i Bestum Vel, som fortalte om velets engasjement i saken. Foto: Vidar Bakken

Wilberg understreket at bygget med sin arkitektoniske og kulturhistoriske verdi, er en viktig representant for Oslo kommunes felleskapsbygninger og med høy autentisitet. Hun viste også til eiendommens sammenheng med Vækerøstuene som sammen inngår i et kulturhistorisk miljø. Vækerøstuene, bygget i 1780-årene, har høy egenverdi som arbeiderboliger knyttet til tømmerkjøring og utskiping av trelast.

Les også: Byantikvaren: - Det er utrolig trist

Velet som vaktmester

Eivind Wilner Robertsen i Bestum Vel fortalte om hvordan vellet hadde fulgt opp anlegget etter siste fraflytting. I flere omganger har velet på frivillig basis fungert som vaktmester og hatt tilsyn med området og varslet Boligbygg om innbrudd og om overnattingsgjester som har forsøplet og fyrt opp i det gamle trebygget. I forbindelse med ett av innbruddene ble deler av bygget påført en omfattende vannskade.

Velet har hele veien sett den kulturhistoriske verdien av bygget og vært svært kritisk til kommunens håndtering av anlegget. Wilner Robertsen understreket hvor viktig del av lokalmiljøet dette bygget er og at en gjenopprustning av bygget vil føre til ny aktivitet i Vækerø politistasjon. Bydelen og lokale foreninger vil være med å skape liv i lokalene. I flere år har Bestum Vel sett for seg et sambruk med Vækerøstuene, som velet forvalter.

Les også: - Jeg er forbannet på Boligbygg

Overraskende god

Under omvisningen i bygget kunne Bjørg Agasøster informere om byggets tilstand, som inngår i hennes masteroppgave, «Vækerø politistasjon trenger venner».

Hun kunne vise til mange originale elementer som finnes i gulv, vegger og vinduer og at tilstanden på bygget er overraskende god tross manglende vedlikehold. Samtidig kunne hun fortelle om ulik bruk av bygget, etter at dette ikke lenger var i bruk som politistasjon. I masteroppgaven legges det også vekt på hvilke tiltak som skal til for at bygget skal kunne bli tatt i bruk igjen til allmennyttige formål.

Les også: De vil redde Vækerø politistasjon

Les masteroppgaven «Vækerø politistasjon trenger venner» her

OVERRASKENDE GOD STAND: Bjørg Agasøster på kjøkkenet, hvor hun forteller om byggets tilstand og mange originale elementer i huset, som hun også har skrevet masteoppgave om. Foto: Vidar Bakken

Sjansen for fredning

Riksantikvarens representanter holdt kortene tett til brystet da Akersposten spurte om hvor stor sjansen er for at Vækerø politistasjon kunne få fredningsstatus.

- Jeg kan ikke si så mye mer en at nåløyet er trangt. Det er en flere betingelser som må oppfylles for å få fredningsstatus, blant annet at det har nasjonal interesse, sa Sigrid Murud, seksjonssjef i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Hun hadde merket seg at det var stort lokalt engasjement for å bevare og ta i bruk anlegget, som også har betydning for fredning av et kulturminne.

TETT TIL BRYSTET: Seksjonssjef hos Riksantikvaren, Sigrid Murud og saksbehandler Monica Bache vil ikke forskuttere noen fredning under befaringen. Foto: Vidar Bakken

Vækerøstuene

Representantene for Riksantikvaren ble også med på omvisning i Vækerøstuene, hvor ulike kunstnere har sitt virke. Wilner Robertsen orienterte om hvordan Bestum Vel gjennom årene har forvaltet anlegget og hvilke utfordringer de sto overfor med hensyn til vedvarende vedlikehold.

Les også: Vækerøstuene: Blått skilt avduket i flott vintervær

STOR AKTIVITET: Riksantikvaren fikk se at det var aktivitet i de gamle stuene. Foto: Vidar Bakken

Byantikvar Janne Wilberg var fornøyd etter befaringen.

- Det er spennende å kunne vise frem en slik historisk enklave, med denne «landsbyen» knyttet opp mot Vækerø politistasjon. Det hadde vært en fordel å kunne utvikle dette området som en helhet, sa Wilberg.

Følg Akersposten på Facebook