ANNONSE
Annonse

«Regjeringen bremser boligprisveksten»

Arkivfoto

Det blir for dumt å påstå at regjeringen og de borgerlige partiene ikke tar saken på alvor, når boligprisene for første gang på flere år ikke øker så raskt som tidligere – på grunn av et tiltak regjeringen iverksatte, skriver Oscar Chr. Husebye (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.04.2017 kl 14:14

ANNONSE
Annonse

Svar til Jonas Aasen Dybdahl i AUF:

Leder av Vestre Aker-Ullern AUF, Jonas Aasen Dybdahl, skrev den 15. april et innlegg i Akersposten hvor han tok til orde for at det «særlig på Oslo vest», og på Smestad, må fortettes for at flere unge skal komme seg inn på boligmarkedet.

Dybdahl påstår at vi har en regjerning som ikke tar Oslos utfordringer på alvor, og at ungdom uten «de riktige foreldrene» kommer til å stå utenfor boligmarkedet. Faktum er at vi har en regjering som, i motsetning til tidligere regjerninger, faktisk griper tak i de økende boligprisene i Osloregionen. Regjeringen fastsatte 1. januar nye krav for boliglån, særlig for sekundærboliger, nettopp for å minske boligprisveksten og boligtrykket i Oslo. Kravet om egenkapital økte fra 15 prosent til 40 prosent på sekundærboliger i Oslo.

Som en direkte konsekvens av de nye kravene kunne NRK 5. april melde at «Boligprisene i Oslo flater ut».

Det blir for dumt å påstå at regjeringen og de borgerlige partiene ikke tar saken på alvor, når boligprisene for første gang på flere år ikke øker så raskt som tidligere – på grunn av et tiltak regjeringen iverksatte.

I tillegg er det aldri tidligere blitt bygget flere studentboliger. I 2017 er det satt av penger til 2500 nye studentboliger, noe som betyr en «storsatsing på nye studentboliger i Oslo og Akershus», som Østlandssendingen kunne melde tidligere i år. Dette er viktige tiltak som gjør det lettere for unge å kunne bo i, som Dybdahl helt riktig formulerte det, verdens beste by, Oslo.

Et tiltak som dog ikke gjør det lettere for unge å bo i Oslo, er eiendomsskatten byrådet har innført. Eiendomsskatten i Oslo blir doblet i 2017, noe som ikke akkurat hjelper for de uten disse «riktige foreldrene». I 2019, når jeg skal ut på boligmarkedet, vil eiendomsskatten ifølge Aftenpostens beregninger pålegges annenhver bolig. Det er ikke en god garanti for at unge skal kunne bo i Oslo til «en overkommelig pris» i fremtiden, som AUF påstår.

Smestad trekkes frem som et område Dybdahl og AUF ønsker å fortette. Vestre Aker bydelsutvalg (med unntak av representantene fra Arbeiderpartiet), Vestre Aker Høyre og Vestre Aker Unge Høyre er ikke enig. Siden kommuneplanen hvor Smestad ble utpekt som mulig fortettingsområde ble behandlet, har det kommet frem at boligprognosene ikke er så høye som først antatt. Dette, i sammenheng med de tiltak regjeringen har gjennomført, gjør at AUF og Arbeiderpartiet bør revurdere sitt syn på en massiv fortetting i velfungerende småhusområder som Smestad.

Det burde være et tankekors at man selv etter betydelig bymessig fortetting, hverken har fått Røatunnel på Røa eller planfritt kryss på Vinderen. Et av kravene for å kunne definere et område som prioritert, stasjonsnært område er at området skal ha en senterfunksjon – noe Smestad ikke har. Det Smestad derimot har, er et allerede vesentlig overbelastet veikryss og kollektivtransport uten ledig kapasitet i rushtiden. Dersom byrådet og Arbeiderpartiet får viljen sin, vil et godt og velfungerende bomiljø endres til noe helt annet, i tillegg til at infrastrukturen ikke vil være bærekraftig for neste generasjon boligeiere, oss unge.

Jeg vil ikke leve i et Oslo hvor historiske områder rives bort av politikere som ikke klarer å se andre muligheter for boligutbygging.

Vestre Aker Unge Høyre gir således sin fulle støtte til Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak:

1. Bydel Vestre Aker bydel ønsker ikke bymessig fortetting på Smestad

2. Småhusplanen skal gjelde for området

3. Den trafikale situasjon i Smestadkrysset må løses først, inklusive veikapasiteten for biler.

Oscar Chr. Husebye
Leder av Vestre Aker Unge Høyre og styremedlem i Vestre Aker Høyre

LES OGSÅ: "Boligmarkedet blir et nåløye få unge kommer gjennom"

"Boligbygg på budrunder med lommene fulle av skattepenger"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse