ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Prosjekt Satellitt: En løsning for Smestadkrysset»

Trafikkproblemene i og rundt Smestadkrysset kan løses ved å gjøre endringer i kjøremønsteret, mener Worm Kraft-Johanssen. Her er hans forslag:

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.11.2020 kl 11:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Jeg har i mange år kommet vestfra på Ullernchausseen (Ring 3V) på vei opp Holmenkollveien og opplevd at køen til Holmenkollen og Røa har vært lang og at perioden for grønn pil til venstre i Smestadkrysset mot Røa og Holmenkollen er så kort at maksimalt 6-7 biler slipper gjennom av gangen hvis man ikke kjører på drosjegrønt.

Jeg tror at mange bilister blir både utålmodige og irriterte når de venter i kø. Der det er mulig med omkjøringer kjører de heller en omvei fremfor å vente i en kø selv om omveien tar lengre tid. Det er mer tilfredsstillende å være i bevegelse fremfor å vente i en kø. I dagens Smestadkryss er det ingen mulighet for omveier, bare for venting. Gjennom irritasjon og tankevirksomhet har jeg kommet frem til en løsning:

Mitt forslag for å få bedre flyt i trafikken, er å bygge en to-fils rundkjøring i Sørkedalsveien ved Heggelibakken.

Trafikk fra Ullernchausseen (Ring 3V) ledes i venstre fil og trafikk fra Monolittveien ledes i høyre fil samtidig mot Smestadkrysset der det er trafikklys for begge filer. Trafikken i begge filer svinger til høyre nedover Sørkedalsveien der høyre fil flettes i venstre fil for å frigjøre bussfilen før den foreslåtte rundkjøringen ved Heggelibakken.

I venstre fil går annen trafikk mot den foreslåtte rundkjøringen og Majorstuen. Ved rundkjøringen ledes trafikk til Holmenkollen/Røa tilbake mot Smestadkrysset der trafikken vestover, rett frem og mot øst går som i dag. Dagens avkjøringsfil til Holmenkollen/Røa i Ullernchausseen avgis til vestgående trafikksom da får bedre plass til å plassere seg i fil mot Skøyen og Ring 3V. Øvrig trafikk i krysset ved Monolittveien går ellers som i dag.

Trafikk fra Røa/Holmenkollen som skal østover på Viggo Hansteens vei, ledes nedover Sørkedalsveien til den foreslåtte rundkjøringen og tilbake mot Smestadkrysset og inn på Viggo Hansteens vei østover. Trafikk som skal mot Majorstuen, kjøres som i dag og trafikk vestover mot Monolittveikrysset kjøres som i dag.

Trafikk på Viggo Hansteens vei østfra mot Holmenkollen/Røa, vestover og mot Majorstuen, kjøres som i dag.

Trafikk fra vest inn mot Smestad-krysset og trafikk fra syd inn mot Smestad-krysset kan kjøre samtidig. Dette vil øke kapasiteten i Smestadkrysset vesentlig. Trafikklystider må selvsagt justeres etter det endrede kjøremønsteret.

En praktisk testing av mitt forslag vil være å bruke den eksisterende rundkjøringen ved Diakonveien, men det blir noe lengre å kjøre og mere tid vil medgå.

Når en først har begynt å tenke, vet man aldri sikkert hva som kan skje.

Til tider er det også lang kø i Holmenkollveien for å komme seg ned til Smestadkrysset og videre vest, øst og sydover. Hva skal en finne på her da? Enda en rundkjøring? Ja, kanskje det?

I morgenrushet tar det lang tid for trafikk fra Holmenkollveien å komme inn på Sørkedalsveien på grunn av bilkøen fra Røa og trafikk fra Smestadkrysset opp mot Røa. Det foreslås å stenge dette krysset for venstresving fra Holmenkollveien mot Smestadkrysset og venstresving for trafikk fra Røa til Holmenkollveien. Trafikk fra Røa som skal til Holmenkollveien ledes over Smestad-krysset og den foreslåtte rundkjøringen ved Heggelibakken og tilbake til Smestadkrysset og Holmenkollveien.

Trafikken fra Holmenkollveien og Smestadkrysset ledes nordover på Sørkedalsveien til en ny rundkjøring ved Smestadhagen og snus der ned mot Smestad-krysset der trafikken kan kjøre vestover mot Ring 3V, sydover mot Majorstuen og via rundkjøringen ved Heggelibakken mot Ring 3Ø.

Fig, 9

Ved å etablere en rundkjøring ved Smestadhagen kan all trafikk som kommer østfra på Viggo Hansteens vei, dirigeres nordover på Sørkedalsveien i to filer, en til Holmenkollveien og den andre mot rundkjøringen ved Smestadhagen og videre mot Røa.

Leder en også trafikk fra syd som skal vestover mot Monolittveikrysset og Ring3V via Smestadhagen, er det ingen trafikk øst-vest over Smestadkrysset.

Trafikk fra Røa og Holmenkollveien kan kjøre vestover mot Ring 3V helt frem til Monolittkrysset før de må stanse for rødt lys.

Kanskje er det nå mulig å sløyfe alle trafikklys i Smestadkrysset og bare etablere vikeplikt fra høyre og ved å etablere flettefiler. Trafikkbildet er helt forskjellig ved morgentrafikken og ved ettermiddagstrafikken.

Fra Smestad-krysset via rundkjøringen ved Heggelibakken og tilbake mot Smestad-krysset er det ca. 1000 meter og fra Holmenkollveien via Smestadhagen til Smestadkrysset er det ca. 700 meter. Ved en snitthastighet på 25 km/time er tidsbruken for den lengste strekningen ca. 3 minutter og for den korteste strekningen ca. 2 minutter.

Er det bedre å stå i kø eller å kjøre selv om det blir en omvei? Hva vil det bety av økede/minskede spredning av eksosutslipp langs Sørkedalsveien? Mindre konsentrasjon av utslipp ved tomgang i Smestadkrysset?

Mye av arbeidet med de foreslåtte rundkjøringene kan gjøres uten at det hindrer trafikkavviklingen i Sørkedalsveien.

Monolittveikrysset kan gjøres fritt for trafikklys hvis en etablerer en rundkjøring der ved å krage ut rundkjøringen ut over Ring 3V ved tunnelinnslaget. Kost/nytte ved en rundkjøring her som vil forbedre trafikken i krysset må vurderes. Et ekstremt forslag som bør legges på vent.

Det vurderes at det ikke er behov for en rundkjøring ved Dalveien.

Det må selvsagt foretas trafikktellinger for å vurdere belastningen på de forskjellige veiene i og rundt dagens Smestadkryss og se om mitt forslag er gjennomførbart.

Worm Kraft-Johanssen