Akersposten

«Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»

DET BLIR HER: Politikerne har malt seg opp i et hjørne gjennom manglende oversikt og nå tidspress. Det blir nok B1 som får 4,5 mål med portal og driftsbygg.

Og saken gjelder naturligvis det enorme vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, hvor politikerne oppfører seg som – med all respekt – en gjeng amatører.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.08.2019 kl 10:25

Debatten om hvilke alternativer som er best med hensyn til lokalisering av portal og driftsbygg i forbindelse med vannbehandlingsanlegget fortsetter i Akersposten. Flere har påtatt seg rollen som Don Quijote gjennom å gå for ulike alternativer, mens virkeligheten viser at portal og driftsbygg kommer på «Hundejordet» i Husebyskogen (B1). Det har vikarierende miljø- og samferdselsbyråd, Arild Hermstad (MDG), sagt klart fra om. Det er lite sannsynlig at det blir en annen løsning enn B1.

I mellomtiden går de borgerlige partiene inn for B3 på Montebello, som er ferdig utredet. Byrådspartiene går inn for vurdering av alternativene B1, B3, B4 og B5. I den anledning går MDG inn for B4 spesielt, med driftsbygg og portal på parkeringsplassen foran FO-bygget. Dette alternativet er ikke konsekvensutredet og vil neppe bli det på grunn av tidsperspektivet.

Vann- og avløpsetaten har kommet med et såkalt fait accompli, til manges overraskelse. Uansett hvor driftsbygget blir lagt, så vil tunnelinnslag med portal komme på «Hundejordet». Samtidig er området for driftsbygget ved portalen blitt krympet, slik at det tar mindre plass enn tidligere skissert. Alt legges til rette for B1. Når så Mattilsynet kom med trusselen om millionbøter om det ikke ble fremgang i saken, så er lokaliseringssaken på mange måter avgjort.

Til noens frustrasjon går politikere fra byrådspartiene opp på talerstolen i bystyret og slår seg på brystet og snakker om at de har utelatt alternativ B2 «midt inne i Husebyskogen». Så snakkes det videre om «Hundejordet» som om dette ikke har noe med Husebyskogen å gjøre. Det virker som de ikke er klar over at dette området også er en del av Husebyskogen.

Når for eksempel Plan- og bygningsetaten snakker om «Områdeprogram Husebyskogen», så er det ikke snakk om en definert skogteig. Husebyskogen er området som strekker seg fra Mærradalen og frem til Njårdhallen. Husebyskogen er en blanding av friområder/park, noe blir regulert til bolig (foran FO-bygget), gardeleiren ligger i Husebyskogen i likhet med den amerikanske ambassaden. Da kampen mot ambassade i Husebyskogen sto, så var det ikke fordi denne ville komme midt i skogen, men fordi den ville ta en stor del av friområdet Husebyskogen. Ambassaden la beslag på store sammenhengende grøntområder, stort sett bestående av naturenger/jorder, ikke ulikt området som alternativ B1 eventuelt vil legge beslag på. MDG påpeker at de borgerlige partiene ga bort indrefileten i Husebyskogen til amerikanerne. Det betyr i så fall at en ny indrefilet (B1) er i spill, denne gang uten muligheter for erstatningsarealer, i motsetning til ambassadetomten. Hundejordet har samme reguleringsstatus som friområde som skogområdet har.

På den annen side har MDG rett i at området ble gitt bort gjennom ambassadesaken, uten at det ble fullt ut kompensert for. Tidligere byutviklingsbyråd og nå bystyrerepresentant, Grete Horntvedt (H), sa fra talerstolen før ambassadevedtaket, at 10 mål av de 42 mål med erstatningsarealer skulle frigis i området der hvor dagens parkeringsplass foran FO-bygget ligger. Dette løftet er aldri innfridd. Det skamfulle i denne saken er at flere av dagens bystyrerepresentanter fra Høyre var med på ambassadevedtaket, uten at de siden har løftet en finger for å få vedtaket om 10 mål gjennomført. Nå skal altså 4,5 nye mål tas, uten at det er mulig å erstatte disse i Husebyskogen. Det er all grunn til å rope varsko, som professor Dag O. Hessen gjorde med sitt debattinnlegg i Akersposten 9. juli i år.

Så er det snakk om alternativene B3 og B4. De borgerlige har i forbindelse med verneforslaget for Husebyskogen gått inn for driftsbygg på på Statnettomten på Montebello. Flere hadde forestilt seg at portal og tunnel også skulle komme her, slik at Hundejordet ble uberørt. Så viser det seg altså at portalen kommer på Hundejordet uansett om driftsbygget blir lagt til B3. I VAVs siste forslag vil et driftsbygg på B1 legge beslag på vesentlig mindre areal enn på B3, som i tilfelle må opparbeides med større sikkerhetssone. Problemet med B3 er at også her er det et område med regulert friareal som vil bli berørt og eventuelt må erstattes. JM Norge, som planlegger boliger i samme område, vil helt sikkert selge seg dyrt både med hensyn til motstand mot prosjektet og ikke minst i rene penger. B3 er i planprosessen riktignok konsekvensutredet.

MDG har sagt at partiet går for B4 foran FO-bygget for både portal og driftsbygg. Slik situasjonen er i dag, virker det svært vanskelig å gjennomføre. Det er neppe tid til å konsekvensutrede dette forslaget med Mattilsynets tidsfrist. Dessuten er det helt åpenbare problemer, som tidligere nevnt, knyttet til konflikten med erstatningsarealer for ambassaden i samme område. Portal er utelukket så lenge Forsvaret ikke vil aksepterer transport av kjemikalier på veien foran Gardeleiren. Høegh Eiendom vil dessuten motsette seg at deres planlagte boligutviklingstomt blir tatt til formålet og det vil uansett bli svært dyrt å innløse.

Så er spørsmålet. Hva gjorde egentlig byrådsavdeling for miljø og samferdsel da Vann- og avløpsetaten presenterte sine første planer for vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen? For her var det jo mye rart. Først ble det presentert et foretrukket alternativ for administrasjonsbygg i selve skogområdet og med portal og vei mot Sørkedalsveien. VAV kom opp med erstatningsareal for adm.bygget som var å anlegge en syverbane i umiddelbar nærhet. Akersposten gjorde VAV oppmerksom på at dette området allerede var ferdig opparbeidet erstatningsareal for ambassadetomten og at fylkesmannen neppe vil godta at det ble erstatningsareal på nytt for et annet prosjekt. Det ble ikke nevnt noe om erstatningsareal for portal og tilførselsveivei.

På direkte spørsmål fra Akersposten om hvor VAV ville finne erstatningsarealer, svarte plansjef i VAV, Lars Hem, på informasjonsmøte: Jeg vet ikke. Alarmklokkene burde for lengst gått i byrådsavdelingen, hvor Lan Marie Berg og hennes rådgivere burde vite hvilke reaksjoner dette ville skape i et område hvor ambassadesaken og løfter om vern av Husebyskogen på langt nær er glemt. Jeg er klar over at saken ikke er behandlet i byrådsavdelingen, men det er noe som heter politiske føringer overfor en etat.

Så var det Sollerudstranda, som skulle bli redningen for at 100.000 lastebillass ikke skulle føres ut i Sørkedalsveien foran Huseby skole. Planene som ble presentert, burde fått byrådsavdelingen til å hikke og sette foten ned og si at her må dere komme opp med et annet alternativ som ikke rammer friluftsliv, barnehage, skole og befolkning med døgnkontinuerlig drift i syv år. Opprørte naboer i nærområdet organiserte en motaksjon som raskt fikk stor tilslutning. Nå har byrådsavdelingen bestemt at dette alternativet ikke lenger er aktuelt. Fylkesmannen i Oslo og Viken har også signalisert at dette alternativet ikke er noen god ide.

Nå er problemet med 100.000 lastebillass flyttet og skal nå tas ut fra Husebybakken Skipark ved Makrellbekken de neste syv årene. Opprinnelig skulle det her komme en portal og rømningstunnel, som nå er blitt hovedtunnel for fjerning av masser. Det vil jo få helt andre konsekvenser for nærområdet og det er fremdeles uklart hvordan disse lastebilene skal nå Ring 3. Det foreligger så langt ingen konsekvensutredning for dette enorme tiltaket ved Makrellbekken og dermed heller ikke noen høring. Klokken mot deadline tikker fortere og fortere. Det har kommet tydelige signaler fra nabolaget at her vil det bli aksjonert. De vil ikke finne seg i at dette komplekse prosjektet plutselig havner i deres nærområde.

Alt dette er preget av hastverk og sakskomplekset er ekstremt uoversiktlig. I tillegg har Mattilsynet som sagt truet med millionbøter for å få fart i saksgangen. Politikere fra ulike partier virrer rundt med ulike alternativer på driftsbygg og portaler og noen endrer standpunkt alt etter som hvor vinden blåser. Løftene om vern av Husebyskogen ble blant annet blåst bort, selv om samtlige partier på folkemøtet på Ullern videregående ga sin tilslutning til varig vern av Husebyskogen. Noen har tydeligvis også trodd at Husebyskogen er en skogteig og ikke et stort område med særskilte reguleringsbestemmelser. Det er mye trist lesning, hvor politikere i ulike politiske leire helt åpenbart ikke vet hva de snakker om. Her er det mange amatører som har behov for å markere seg. Det kan godt være fordi det er svært vanskelig å få en totaloversikt av konsekvensene for et omfattende byggeprosjekt som byen knapt har sett maken til før.

Da MDG, Arbeiderpartiet og SV opptrådde på folkemøtet på Ullern videregående fikk de dundrende applaus da partirepresentantene sa at de støttet de borgerlige partiers forslag om fullt vern av Husebyskogen. Det ville utelukket alternativ B1 og B2 og åpnet opp for alternativ B3. Det er jo ikke til å komme forbi at MDG, Ap og SV har snudd i denne saken, når vi går tilbake og ser på hva representanter for disse partiene sa til Akersposten før folkemøtet og ikke minst under folkemøtet. Det er for eksempel et ubestridelig faktum at byrådets største parti Ap med Victoria Marie Evensen, som leder bystyrets byutviklingskomite, ga en utvetydig beskjed på SMS til representanten Katrine Ore om at hun kunne si: «Det blir verken B1 eller B2 uansett». Klarere kan det ikke bli. I tillegg sa Evensen til Akersposten før møtet: «Ap har vært opptatt av Husebyskogen i årevis. Helt tilbake til ambassadesaken. Sammen med MDG og SV vil vi nå si klart ifra om at Husebyskogen bør få kommunalt vern, og at andre muligheter må vurderes slik at vi ikke ender med et administrasjonsbygg som ødelegger dette viktige området». MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen fulgte opp med: «Jeg kan allerede nå si at Husebyskogen er vernet». Det var altså for to og en halv måned siden.

Intensjonene var nok til stede, men realitetene har innhentet politikerne, som må fokusere på skadebegrensning. Hva skal til for å erstatte 4,5 mål med friområde (B1)? Hva skal til for å beskytte skolebarna på Huseby skole fra et tilsynelatende anleggshelvete i syv år, hvor ytterligere 20 mål blir beslaglagt i denne perioden? Hvilke konsekvenser får det for befolkningen rundt Makrellbekken med 200 000 lastebilpasseringer i anleggsperioden? Og generelt hvilke konsekvenser for dette for den øvrige befolkningen med anleggsvirksomhet i Husebyskogen i så mange år? Det er mange ubesvarte spørsmål, og flere vil komme.

Vidar Bakken
redaksjonssjef, Akersposten

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...