ANNONSE
Annonse
Akersposten

Planlegger 100.000 lastebillass inn i Sørkedalen

TILTENKT MASSEDEPONI: Innenfor sirkelen ligger Nordre Solberg (øverst), Nedre Solberg og Søndre Solberg. Øverst i bildet, i svingen, ligger blant annet Sørkedalen skole. Google Maps

Vannbehandlingsanlegget vil bli lagt til Huseby, og med det skal to millioner kubikk masse fraktes ut.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.04.2018 kl 15:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRKEDALEN: Oslo vann- og avløpsetat (OVA) har pekt ut Sørkedalen som dumpingplass for den enorme mengden masse som må fraktes ut av Husebyområdet i forbindelse med tunneler og vannbehandlingsanlegg, som må stå ferdig i 2028.

Massene er tenkt fordelt på Nordre Solberg, Nedre Solberg og Søndre Solberg i Sørkedalen. Det er altså snakk om 100.000 lastebiler med tilhenger, med en kapasitet på 18 kubikk ut og inn av Sørkedalen i en fireårsperiode. Det dreier seg om opp mot tre millioner tonn masse.

200 000 SLIKE?: Om det blir Sørkedalen eller ikke, så vil det bli 100 000 lass ut av vårt område og 100 000 lastebiler inn igjen for å hente. Arkivfoto

I et notat skriver OVA at de mener et slikt massmottak i marka vil ha akseptable konsekvenser for naturverdiene, men vil være godt synlige til det gror til. Etaten mener også at en transportstrekning på 9,1 kilometer er akseptabel.

OVA innser at det er et problematisk strekk mellom Røa og Bogstad Camping med mange direkte avkjørsler. I tillegg er det smal veibane i den tidligere alleen mellom Bogstad Camping og golfbanen, som er begrenset av de en meter høye stammene.

LES OGSÅ: "Ikke bruk Sørkedalen som fyllplass"

Det er ingen tilbud for myke trafikanter mellom Bogstad gård og Solberg. I den forbindelse viser OVA til at Bymiljøetaten arbeider med reguleringsplan for egen gang- og sykkelvei eller utvidet veiskulder mellom Peder Ankers plass (Bogstad camping) og Skansebakken, hvor ferdig reguleringsplan er planlagt overlevert byrådet første del av 2019. Med dette er det mulig at byggestart av gang- og sykkelvei kan komme omtrent samtidig som masseutsendelse starter.

Alt dette er i følge et notat fra OVA, som følger saken.

Andre alternativer som er under vurdering for masser er Lakseberget ved E18 før Sandvika eller friluftsøy på Fornebu. I tillegg vurderes leveranse av stein til gjenbruk på Steinshøgda i Bærum.

Les også:

Størrelsen på det enorme vannbehandlingsanlegget og hvorfor det må bygges

"Ikke bruk Sørkedalen som fyllplass"

Følg Akersposten på Facebook

"Ikke bruk Sørkedalen som fyllplass"