ANNONSE
Annonse

Phelix må vente i flere år til

DAGLIG: Dette må Phelix finne seg i også de neste årene, selv om Statens vegvesen prioriterer gang- og sykkelvei etter å ha overtatt ansvaret. Foto: Vidar Bakken

Vi vet ikke hva Bymiljøetaten har foretatt seg etter at reguleringsplanen for gang- og sykkelvei i Griniveien ble vedtatt av bystyret i 2015, men nå er ansvaret gått fra kommune til stat.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

RØA: Akersposten skrev om Phelix som daglig må krysse Griniveien uten mulighet for å benytte et trygt fortau eller fotgjengerfelt. Skoleveien starter med å krysse en av Norges mest trafikkerte veier.

Les saken: - Med livet som innsats - hver dag

Høy prioritet

Statens vegvesen har nylig overtatt ansvaret for å bygge ut gang- og sykkelveien på sørsiden av Griniveien, på strekningen Røakrysset – broen Lysakerelva.

- Det har sammenheng med den nye «Planen for sykkelvegnettet i Oslo» som ble behandlet i Bystyret i mai i år, hvor Statens vegvesen overtar investeringsansvaret for utbygging av gang- og sykkelveier i forbindelse med store regionale forbindelser. Det betyr at selv om Oslo kommune har ansvaret for denne delen av Griniveien, så vil Statens vegvesen fra nå av stå for finansiering, prosjektering og utbygging av gang- og sykkelveien. Saken har fått høy prioritet hos oss og det er en stor fordel at det foreligger en ferdig reguleringsplan, sier Dagmar Hoyer, som leder prosjektet Miljøvennlig transport i Statens vegvesen.

Ingen finansieringsplan

Men det er likevel noen skjær i denne sjøen.

- Vi fikk ansvaret for prosjektet etter vedtaket i bystyret før sommeren. Det er et stort prosjekt og en viktig linje som vi gjerne vil få til så raskt som mulig. Det er et problem at dette prosjektet ikke er inne i vår finansieringsplan. Skal vi prioritere dette prosjektet foran andre veistrekninger, er et spørsmål som kommer opp. Det betyr i så fall at noen andre kan ryke ut. Vi vil ganske snart få et kostnadsoverslag og deretter må vi ta stilling til hvordan dette skal finansieres. Men som sagt, prosjektet er høyt prioritert, sier Hoyer.

Erverve grunn

Det åpenbarer seg også flere vanskeligheter.

- Det skal legges en byggeplan. I den forbindelse vil det bli snakk om å erverve grunn langs Griniveien. Av erfaring vet vi at det kan ta tid, særlig hvis noen motsetter seg innløsing. Da kan det bli snakk om ekspropriasjon og en lengre prosess før vi kan sette i gang. Det kan ta år.

- Hva har Bymiljøetaten og byråd gjort med prosjektet siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2015?

- Det vet jeg lite om, men det var en uheldig omstendighet at vedtaket for gang- og sykkelvei i Griniveien ble vedtatt på samme tid som plan for nytt sykkelveinett i Oslo var under utarbeidelse. Det gjorde nok noe med prioriteringen, sier Hoyer, som tror at i beste fall vil byggestart kunne komme høsten 2020.

Akersposten venter på svar fra Bymiljøetaten, på spørsmål om hva etaten har gjort siden bystyrevedtaket i 2015.

Les også:

Røa: Nå blir det bråk igjen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse