ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Påstanden om at AKS-ordningen er diskriminering på sitt verste er helt urimelig

90 PROSENT DELTAKELSE: Byråd Tone Tellevik Dahl kan fortelle om en enorm vekst av antall barn som nå er med i AKS. Foto: Vidar Bakken

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), som reagerer sterkt på påstandene til bydelsleder i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), i Akersposten: «Raser over AKS-diskriminering».

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RÅDHUSET: Tone Tellevik Dahl ville ha et tilsvar til Pedersens påstander. Akersposten møtte byråden på hennes kontor i rådhuset.

Påstandene

Carl Oscar Pedersen viste i artikkelen til at Bydel Ullern er en av bydelene som ikke nyter godt av gratis aktivitetsskole og at det får konsekvenser for flere barn i bydelen, selv om mer enn 97 prosent av barna i bydelen er en del av AKS. Cirka 20 barn som ønsker å delta, faller utenfor, i og med at de har foreldre som ikke har råd til å ha barna i AKS, mener Pedersen.

– Resultatet er at familier i Bydel Ullern som ikke har økonomi til å betale for sine barn på AKS, blir stående utenfor. Dette er diskriminering på sitt verste, og det hindrer integrering av de grupper som absolutt burde få ta del i en slik ordning, sier bydelslederen.

– Det er som kjent verre å stå utenfor et tilbud når de fleste tar del i det samme tilbudet. Det blir veldig synlig, og er vondt å observere, sa han videre, og vil bringe saken inn for bydelsutvalget for å få til en støtteordning som gjør at de nevnte barna får begynne på AKS.

Les hele saken her

Diverse støtteordninger

- Jeg vil vite om Carl Oscar Pedersen er kjent med de støtteordninger som trer i kraft for dem som ikke har økonomisk bæreevne til å betale for å ha barna i AKS. Hvorfor blir de ikke fanget opp av disse støtteordningene? For det første er betaling til AKS inntektsbasert, hvor for eksempel de som har en inntekt under 210 000 kroner betaler 401 kroner for en halvdagsplass og de med en inntekt under 375 000 kr. betaler 737 kroner. I tillegg dekker NAV alle utgifter til aktivitetsskolen etter en individuell vurdering, enten om deltakelse i AKS er nødvendig for at foreldre skal kunne jobbe eller ut fra barnas behov.

- Dersom det er barn i Ullern eller Vestre Aker som faller utenfor disse ordningene og ikke får deltatt i AKS, vil jeg gjerne at Pedersen og bydelsutvalget gir meg informasjon om hva som hindrer dem. Så kan vi samarbeide om en løsning. Her har vi felles interesser, sier Tellevik Dahl., sier Tellevik Dahl.

Bydelene Ullern og Vestre Aker har en deltakelse i AKS på mer enn 97 prosent ved bydelenes skoler. Det er cirka 5 prosent av foreldrene i Ullern og Vestre Aker som faller inn under den inntektsbaserte ordningen. Les mer om denne på kommunens nettside.

Fra 33 til 100 prosent deltakelse

- Byrådet så viktigheten av å få flest mulig skolebarn inn i AKS. Da vi startet med ordningen med gratis AKS i 2016, var deltakelsen helt nede i 30 prosent ved enkelte skoler i de østlige bydeler. Vi måtte starte i de bydelene hvor deltakelsen var lavest. Rommen skole har som mange andre skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand for gått fra en deltakelse på 33 prosent til 100 prosent på 1. trinn med denne ordningen

- Nå er 11 av 15 bydeler omfattet av ordningen og i dag er 90 prosent av barna i Oslo på 1. trinn med i AKS, mot 76 prosent ved byrådsskiftet. Det betyr at ordningen fungerer, også når vi ser at de samme barna i mye større grad fortsetter på AKS etter 1. trinn. Det vil si at vi nå kan gi mange flere barn et tilbud som innebærer at elevene får bedre språkferdigheter og elevene blir mer motiverte og får forsterket læringen gjennom AKS, sier Tellevik Dahl, og viser til de utvidede planene for AKS.

Ny rammeplan

- Byrådet legger snart frem en ny rammeplan for aktivitetsskolens innhold og kvalitet. Vi vil ha samarbeid med de lokale idrettslagene for å utvikle de fysiske aktivitetene på AKS. I samarbeid med lærerne vil vi utvikle nye læringsaktiviteter i tillegg til leksehjelp. De ansatte på AKS skal være kjent med de temaer som elevene jobber med på skolen. I rammeplanen legger vi også opp til at elevene ved AKS skal få delta i lokale aktiviteter med støtte fra nærmiljøet og ulike frivillige organisasjoner. Elevene skal også regelmessig få tilgang til kunst og kulturopplevelser, hvor den kulturelle skolesekken også skal inn i AKS. Gode og varierte måltider er også en del av dette, sier Tellevik Dahl, som også kan fortelle om nye strukturelle grep for å løfte statusen til aktivitetsskolen.

Lysejordet skole – et fyrtårn

– AKS-leder skal for eksempel være en del av skolens ledelse og vi har innført kompetansekrav til ledere og medarbeidere i aktivitetsskolen. I tillegg vil særlig gode aktivitetsskoler blir fyrtårn og bistå andre aktivitetsskoler til å bli bedre. Som fyrtårn er for eksempel Lysejordet skole et godt eksempel. Der er AKS så populært at de vil ha tilbudet også på 5. trinn, sier byråden.

Les også:

– Med Johaug på laget kan vi bli harde å slå

Følg Akersposten på Facebook