ANNONSE
Annonse

«Pass på barn og materiell»

– Det er de store mengdene med snø på kort tid som skaper utfordringen. Oslo har ikke noe problem med å håndtere 40 centimeter snø over tid, men når den kommer i løpet av en dag rekker vi ikke å få den unna, sier Robsahm Kjørven.

– Vår skrekk er at vi får hendelser tilsvarende jenta i Skien som ble måket inne.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.01.2018 kl 19:37

ANNONSE
Annonse

OSLO: Store mengder snø har skapt utfordringer i Oslo. Bymiljøetaten jobber nå døgnkontinuerlig med å kjøre bort snøen, og oppfordrer folk til å passe på både barn og materiell.

Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding torsdag ettermiddag.

De siste dagenes store snøfall har skapt store problemer både for kjørende, syklende og spesielt gående. Brøytingen har blant annet ført til større snøhauger på fortauene i våre bydeler.

Bymiljøeaten skriver i pressemeldingen hvordan de nå går frem for å rydde byen. Etaten skriver:

Vil unngå hendelser som i Skien

Neste uke vil Bymiljøetaten rydde hele gatestrekk, og da vil det bli skiltet med parkering forbudt. Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, oppfordrer folk til å følge ekstra nøye med nå som gater og fortau ryddes.

– Det blir viktig å passe på barn som leker, vår skrekk er at vi får hendelser tilsvarende jenta i Skien som ble måket inne. Det blir også viktig å følge med på skiltingen der man står parkert slik at vi får ryddet vekk snøen i gater med parkering, sier Robsahm Kjørven.

Også Bymiljøetatens egne folk følger ekstra godt med i disse dagene. Det har kommet en lang rekke tilbakemeldinger fra publikum om mangelfull brøyting og vanskelig fremkommelighet de siste dagene, og etaten følger opp entreprenørene som står for brøytingen nøye.

– Vi har avdekket noen avvik, og setter stor pris på tilbakemeldingene vi får fra publikum, sier Robsahm Kjørven, som oppfordrer byens innbyggere og brukere til å fortsette å bruke bymelding.no

De store mengdene med snø som på kort tid falt i Oslo har gjort fremkommeligheten vanskelig. Siden snøfallet har opp mot 300 enhet til enhver tid vært ute for å brøyte, salte og strø. Nå er det brøytet, men fortsatt gjenstår utfordringen med å få snøen vekk.

– Det er de store mengdene med snø på kort tid som skaper utfordringen. Oslo har ikke noe problem med å håndtere 40 centimeter snø over tid, men når den kommer i løpet av en dag rekker vi ikke å få den unna, sier Robsahm Kjørven.

Døgnkontinuerlig drift

Oslo kommune jobber nå døgnkontinuerlig med å kjøre bort snøen, men det er en utfordring for kommunen å deponere den oppmåkede snøen.

– Vi har en lekter som nå går for full drift for å smelte og rense oppsamlet snø, og for tiden håndterer den et nytt lastebillass hvert andre minutt, forteller Robsahm Kjørven.

Likevel klarer ikke denne smelte-lekteren alene å ta unna for de store mengdene som kom denne uka.

– Deponering er en utfordring for oss når snøfallet er så kraftig som det har vært denne uken, medgår Robsahm Kjørven. - Det har kommet strenge krav til hvordan oppmåkt snø skal håndteres, og kommunen har i flere år jaktet på nye områder hvor snøen fra veier og parkeringsplasser kan behandles på en forsvarlig måte. Det jobber vi fortsatt med, forteller etatsdirektøren.

Fakta om brøyting

De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall. Denne tjenesten begynte delvis i januar 2016, og ble forsterket og økte i omfang høsten 2016.

Hovedveier med kollektivtrafikk med tilhørende holdeplasser og fortau, samt prioriterte hovedveier med tilhørende fortau skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart. Oppstart er ved 2 cm snø.

Fortauer langs boliggater samt gang- og sykkelveier brøytes når det har falt 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart. Dette er nytt fra november 2017.

Øvrige veinett og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet innen 8 timer etter oppstart. Oppstart er ved 5 cm snø.

Kriterier strøing:
Det er et mål for Oslo kommune å redusere bruk av salt i byen.

Prioriterte sykkelveier, hovedveier og særlig bratte bakker saltes. For det øvrige veinettet benyttes knust grus som strømiddel i kjørebane og fortau. Sand benyttes kun sporadisk.

Langs det prioriterte sykkelveinettet saltes kjørebane, sykkelfelt og fortau. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig bar-vei kvalitet (eks. Ekebergveien, Østensjøveien).

For hovedveier og bratte bakker er det kun kjørebane som saltes, fortau strøs med grus.

På hovedveier inklusive fortau, skal entreprenøren starte senest 1 time etter at det er oppstått glatt vei, og være ferdig innen 4 timer. Det kan altså være glatt i totalt 5 timer.

For fortau, boliggater, gang- og sykkelveier, holdeplasser og parkeringsplasser som gruses, skal entreprenøren starte opp innen 2 timer etter at det er glatt på dagtid og 4 timer på natt, og være ferdig senest 12 timer etter at strøbehov oppstod.

Kilde: Bymiljøetatens pressemelding

ANNONSE
Annonse