ANNONSE
Annonse

På jakt etter 100 leiligheter – men her må alle beboere flytte ut

Silurveien 12 og 14 har vært redningen for bydel Ullern i flere år. Nå er det uvisst hva som skjer her. Eierne, Merkantilbygg AS, vil ikke svare på Akerspostens spørsmål. Foto: Reidar Martinsen

Innbyggere Bydel Ullern har i en årrekke leid leiligheter i Silurveien 12 og 14. Nå er blokkene under oppussing, og beboerne er sagt opp.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: Bydel Ullern har færrest kommunale utleieboliger i Oslo kommune. I 2015 var tallet 80. Samtidig hadde for eksempel bydeler i Oslo indre øst 2000. Derfor har det vært flott for bydelen å ha mulighet til å formidle leiligheter i Silurveien til de som ikke har klart å skaffe seg leilighet på egenhånd.

Til tross for at bydelen har lite kommunale boliger, forteller avdelingssjef Anne Bakkeli i Bydel Ullern at hele flyktningkvoten for 2017 er bosatt.

– For 2018 er kvoten 300 i hele Oslo, og Ullern skal bosette 15 av dem, sier Bakkeli, som bekrefter at det er blokkene i Silurveien som har vært avgjørende i flere år for bosetting av den flyktningkvoten bydelen har fått av. Men nå er altså leieavtalen med eierne sagt opp – og det samme er beboerne, og det er uvisst hva som skjer videre.

– Silurveien 12 og 14 var opprinnelig eid av Røde Kors, forteller Bakkeli. For noen år siden ble bygget solgt til Merkantilbygg AS, som fortsatte utleie til kommunen. Vi har hatt et godt samarbeid med Merkantilbygg. Hvorvidt vi får til nye leieavtaler her, vet vi ikke, sier Bakkeli.

Leilighetene har lenge vært ganske nedslitte, så en nødvendig oppgradering skal visstnok være i gang.

Svarer ikke

Av regnskapene for de to selskapene Silurveien 12 og 14, fremgår det at Merkantilbygg AS har tjent gode penger på utleie til blant andre Bydel Ullern. Av en omsetning på 5,7 millioner kroner fikk man et ordinært resultat på 2,8 millioner kroner. Med andre ord har de to blokkene i Silurveien vært god butikk for Merkantilbygg AS.

Akersposten har vært i kontakt med Merkantilbygg AS. Vi har blant flere spørsmål også bedt om svar på selskapets interesse for å fortsette med utleie av boliger til Bydel Ullern.

Merkantilbygg AS ba i vår samtale om skriftlige spørsmål, men ingen av dem er blitt besvart.

Variert respons

– Hva slags respons får dere hos Ullern-folk når det gjelder utleie til flyktninger?

– Det er begge deler, de fleste er positive, en liten gruppe er mer skeptiske. Hittil har vi bosatt rundt femti prosent av flyktningkvoten hos private utleiere i bydelen, sier Anne Bakkeli.

Bydel Ullern ønsker seg nå 100 utleieboliger fordelt på 84 ett- og toroms leiligheter, 10 treroms og 6 fire- og femroms.

To store boligkomplekser under bygging i bydelen, på Lilleaker og Hoff, men kommunen ved Boligbygg har foreløpig ikke kjøpt leiligheter i noen av disse. Derimot har kommunen ved Boligbygg kjøpt 11 leiligheter i Røakollen, men det er i Bydel Vestre Aker.

Bydel Ullern har 21 leiligheter til disposisjon i Lilleakerveien 34, en toetasjes boligblokk som ble gjenstand for en famøs transaksjon til kommunale Boligbygg AS i fjor. (Tidligere omtalt i Akersposten, les saken her).

12.000 kommunale boliger

Byrådssekretær Anna Tresse (SV) i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester sier i en e-mail til Akersposten at Oslo kommune har til sammen 12.000 kommunalt disponerte boliger. 10.900 av disse eies av kommunen, resten er innleid for fremleie.

Hun fortsetter:

«Boligene er fordelt over hele byen, men med en klar overvekt i Oslo indre øst. Bydel Ullern har færrest boliger, både i antall og i antall pr 1000 innbyggere. Alle bydeler melder om behov for flere kommunale boliger, også de såkalte vestlige bydelene.

Byrådet vil øke antallet kommunale utleieboliger og spre disse over hele byen. Derfor fremmet vi i mai i fjor en sak om forslag til overordnede prinsipper for hvilke bydeler som bør prioriteres for kjøp og bygging av nye boliger. I lys av den pågående granskingen av Boligbygg og arbeidet med å etablere tilfredsstillende rutiner, prosesser og organisering av eiendomskjøp, utsettes nå denne saken».

Hun legger til at det i «2017 var avsatt 755 millioner til kjøp av kommunale boliger. Og at det «ut økonomiplan-perioden er satt av 660-560 millioner årlig til kjøp av kommunale boliger.».

LES OGSÅ: Bydel Ullern fikk boligskandalen i fanget

– Toget går nå for Røa

Imponert over helsepersonell etter uhell på ski

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse