ANNONSE
Annonse
Akersposten

Oslobudsjettets betydning for Bydel Vestre Aker

HER ER DET: Finansbyråd Robert Steen (Ap) viser frem den omfattende "blekka" som forteller hvordan 73 milliarder skal fordeles. Foto: Vidar Bakken

Flere tilbud til eldre og barnefamilier. Bydelsrammen øker med 17,1 millioner.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2018 kl 13:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: I forbindelse med byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er det de eldre som får høy prioritet. Bydelsrammen økes til 1 435 860 000. Det er en økning på 17,1 millioner, som tilvarer en økning på 1,2 prosent etter at utgifter for pris-, lønns- og pensjonsutvikling er kompensert for.

Eldre

Som Akersposten tidligere har skrevet, så vil tilbudet om de rosa eldrebussene bli innlemmet i bydelen. De rosa bussene bestilles via telefon eller appen «Aldersvennlig», og de eldre blir da hentet hjemme. Transporten er forbeholdt dem på 67 år og eldre, men den reisende kan ha med seg en venn. Det kan være en ektefelle, en kompis, et barnebarn eller noen andre, uavhengig av dennes alder.

Les mer om dette: Suksessprosjekt innføres i Vestre Aker

- Vi har sett på ernæringsbehovet på sykehjem og i budsjettet har vi i 2019 satt av 10 millioner kroner til bedring av kvaliteten på maten på sykehjemmene, sier finansbyråd Robert Steen til Akersposten.

For Vestre Aker sin del betyr dette at sykehjemmene i bydelen får 800 000 kroner til kvalitetsheving av maten.

Som det tidligere har kommet frem vil byrådet tilby «aktivitetstid» til eldre over 67 år med hjemmebaserte tjenester, hvor man får en time i uken til fri disposisjon med følge.

- Dette kan man søke bydelen om. Hvis man lar være å benytte den ene timen i uken, kan man for eksempel spare opp tre timer, slik at man kan gå på kino eller fotballkamp med følge, sier finansbyråden.

Bydelen vil få tilført 5,6 nye årsverk i hjemmetjenesten.

I økonomiplanen går det også frem at det skal bygges 70 Omsorg+-boliger i Hovseterveien.

Foreldre

For kommende foreldre er det positivt at styrking av svangerskaps- og barselomsorgen på helsestasjonen videreføres med to årsverk i likhet med 2018.

Bydelen er også med i programmet «Nye Familier», hvor alle førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk fra helsesøster. Det gjelder fra svangerskapet til barnet er to år.

Barn og unge

Som tidligere skrevet vil Vestre Aker nyte godt av AKS-ordningen, hvor elever på 1. trinn på barneskolen får gratis kjernetid på Aktivitetsskolen fra 2019.

Les også: Gratis AKS også i bydelene Ullern og Vestre Aker

Rusproblemer blant unge, også i Bydel Vestre Aker, blir fulgt opp med 500 000 kroner til ruskonsulent for unge og 487 000 i oppfølgingsmidler.

Byrådet er også opptatt av å styrke «sunnheten» på ungdomstrinnet. Fra og med 2019 vil det bli tilbudt gratis frukt og grønt på samtlige ungdomsskoler.

Investering og vedlikehold

Innenfor økonomiplanperioden er det lagt opp til at Hovseter ungdomsskole skal totalrehabiliteres og utvides fra 2023.

Slemdal 1-7 skole skal stå ferdig i 2020, som tidligere planlagt.

Orebakken barnehage skal med 2,3 millioner kroner få ny ventilasjon, ssmt innvendig og utvendig vedlikehold.

Norlandia Voksentoppen barnehage skal være ferdigstilt i 2019.

Det er også satt av midler til forprosjekt for Røatunnel.

Det er også satt av midler til forprosjekt på turvei langs Hoffselva og Lysakerelva.