ANNONSE
Annonse
Akersposten

Oslobudsjettets betydning for Bydel Ullern

HER ER SVARET: For dem som lurer på hva byrådet vil bruke 73 milliarder kroner til, så ligget det i hendene på finansbyråd Robert Steen. Foto: Vidar Bakken

Flere tilbud til eldre og barn. Bydelsrammen øker med 5,8 millioner kroner.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2018 kl 13:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: Bydelsrammen er nå på 1 039 747 000 kroner. Økningen tilsvarer 0,6 prosent etter at utgifter til pris- lønns og pensjonsutvikling er kompensert for.

Investeringer

I forbindelse med byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er det blant annet satt av midler til store innvesteringer.

Det blir satt av midler til 1,4 kilometer sykkelvei i Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalleen, inkludert nye holdeplasser for buss og bedre kryssløsninger.

852 millioner kroner er satt av til arbeid med Fornebubanen i 2019.

Midler til forprosjekt på turvei langs Hoffselva og Lysakerelva.

Skoler og barnehager

I 2019 er satt av 2 millioner kroner til innvendig og utvendig vedlikehold av Casinetto barnehage.

Kjosjordet barnehage får 900 000 til innvendig og utvendig vedlikehold.

Bygdøy 1-7 skole utvides med en parallell fra 2021.

Ny ungdomsskole med flerbrukshall etableres på Hoff fra 2024.

Smestad skole totalrehabiliteres fra 2025/2026.

Askeveien barnehage – planlagt ferdigstilt i 2019.

Knerten barnehage – planlagt ferdigstilt i 2019.

Utvikling av Ullern flerbrukshall er med i langtidsplanen.

Eldre
Det har vært fokus på maten som blir tilbudt de eldre på sykehjem.

- Vi har sett på ernæringsbehovet på sykehjem og i budsjettet har vi i 2019 satt av 10 millioner kroner til bedring av kvaliteten på maten på sykehjemmene, sier finansbyråd Robert Steen til Akersposten.

For Bydel Ullern sin del betyr dette at sykehjemmene i bydelen får 1,5 millioner kroner til kvalitetsheving av maten.

Som det tidligere har kommet frem vil byrådet tilby «aktivitetstid» til eldre over 67 år med hjemmebaserte tjenester, hvor man får en time i uken til fri disposisjon med følge.

- Dette kan man søke bydelen om. Hvis man lar være å benytte den ene timen i uken kan man for eksempel spare opp tre timer, slik at man kan gå på for eksempel kino eller fotballkamp med følge, sier finansbyråden.

Bydelen vil få tilført 4,1 nye årsverk i hjemmetjenesten.

I økonomiplanen går det også frem at det skal bygges 80 Omsorg+-boliger på Hoff.

Barn og unge

Bydelen er med i programmet «Nye Familier» fra høsten 2018, hvor alle førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk fra helsesøster. Det gjelder fra svangerskapet til barnet er to år.

Som tidligere skrevet vil Vestre Aker nyte godt av AKS-ordningen, hvor elever på 1. trinn på barneskolen får gratis kjernetid på Aktivitetsskolen fra 2019.

Les også: Gratis AKS også i bydelene Ullern og Vestre Aker

Rusproblemer blant unge, også i Bydel Vestre Aker, blir fulgt opp med 500 000 kroner til ruskonsulent for unge og 355 000 i oppfølgingsmidler.

Byrådet er også opptatt av å styrke «sunnheten» på ungdomstrinnet. Fra og med 2019 vil det bli tilbudt gratis frukt og grønt på samtlige ungdomsskoler.