ANNONSE
Annonse

«Oslo har behov for flere småhus vest for Majorstuen – ikke flere leiligheter»

ILLUSTRASJON: Denne viser en oversikt over områder hvor det er og hvor det vil komme blokker og andre leilighetsbygg.

Det er ingen forskjell på Smestad og Nedre Grefsen, mener de – og viser til at det er mangel på familievennlige småhus i og rundt Smestad.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.09.2018 kl 11:18

ANNONSE
Annonse

Vi beklager hvis vi ikke har gitt byrådet og PBE nok informasjon om hvilken boligvariasjon det er behov for i Smestad-området.

I debatten gis det inntrykk av at det er mangel på leiligheter på Smestad. Det stemmer ikke. Det er mange leilighetskomplekser i vårt nærområde, for eksempel er det blokker med leiligheter i Hoffsveien, på Hoff, i Elmholt allé, i Gullkroken, øvre og nedre Silkestrå, Skøyen terrasse, Casinetto, Skøyen, Sjølyst, for å nevne noen eksempler.

I flere av disse er det en stor andel eldre som bor, mens andre har en større andel barnefamilier. I tillegg er det leiligheter i lavblokker i Monolitveien, på Hoffstunet, ved Smestadkrysset og på Sørbyhaugen. Kartet under viser disse områdene i grått eller oransje. Det finnes også mindre leilighetsbygg andre steder i området, men vi har fokusert på å merke av de største leilighetskompleksene (se illustrasjon).

Det det er mangel på i Smestadområdet, er altså barnevennlige småhus og rekkehus med hage. Mange flytter til Smestad når de skal etablere seg med barn, fordi det her finnes småhus med hage. Det er mange eksempler på at småbarnsforeldre har flyttet til Smestadområdet fra leiligheter på for eksempel Majorstua, Frogner og Skøyen.

Mange familier ønsker også å flytte fra leiligheter innenfor skolekretsen til en større bolig med hage innenfor skolekretsen (skolekretsen er på den siden av rød linje med piler), men dette er svært vanskelig fordi det er større etterspørsel enn tilbud av småhus. Vi har mange eksempler på at familier på Smestad skole har lett etter ny bolig innenfor skolekretsen i 2-4 år. Flere har gitt opp og flyttet ut av skolekretsen - mot sitt ønske.

Plan- og bygningsetatens (PBE) foreløpige forslag til planprogram for områderegulering på Smestad innebærer at mer enn hundre boligeiendommer må saneres for å gi plass til andre bygninger og blokker på 4-10 etasjer med leiligheter. Dette vil ytterligere forsterke presset på de allerede altfor få småhusene i området, og selv familier med relativt gode inntekter må gi opp å finne en ny bolig innenfor skolekretsen. Familier med lavere inntekter flytter gjerne til andre kommuner hvor det er mindre kamp om småhusene.

Dette gjenspeiles også i befolkningsstatistikkene; barnefamilier flytter i stort omfang ut av Oslo til for eksempel Akershus. Denne trenden vil forsterkes dersom småhusområdet på Smestad erstattes av bymessig bebyggelse. Etatens planlagte boligtyper på Smestad vil lite sannsynlig være attraktive for barnefamilier. Både fordi studier og erfaring viser at barnefamilier ønsker å bo i større boliger med bakkekontakt og hagetilgang, men også fordi disse boligene kommer til å bli blant de dyreste i Norge per m2.

Med den massive utbyggingen av leiligheter i vårt nærområde, som Skøyen, Diakonhjemmet og Majorstua, vil presset på småhus i Smestadområdet også øke massivt, og det vil være et altfor lavt tilbud av småhus i dette området. Barnefamilier vil i økende grad forlate byen.

Nedenfor har vi limt inn uttalelser fra byrådet ved Hanna Marcussen og Victoria Evensen i forbindelse med at nedre Grefsen ble tatt ut av kommuneplanen som utviklingsområdet. Til høyre under har vi vist at akkurat samme argumentasjon passer for Smestad (tekst merket i gult er geografiske steder som er endret, for øvrig er teksten uendret).

Vi vil derfor be byrådet og PBE gå bort fra ideen om å bygge by med leiligheter på Smestad. Det er ikke hva området eller byen trenger. I stedet må det bygges familievennlige småhus i området vest for Majorstuen. En slik utbygging vil dekke det demografiske behovet og vil kunne utvikles i harmoni med eksisterende gode nabolag og bebyggelse. Å rive hjem og nabolag for å bygge nye hjem og nabolag er et uakseptabelt grep som ikke bør brukes i moderne byutvikling.

Harald Hodt og Marianne Storhaug

Nabolagsgruppen Bevar Smestad - Bevar den grønne byen

ANNONSE
Annonse