ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Oppsiktsvekkende arrogant svar»

«Høyre er bekymret for situasjonen i Oslo-skolen. Både for hva elevene skal sitte igjen med av faglig utbytte etter endt skolegang, og for den økonomiske situasjonen ved hver enkelt skole,» skriver de tre Høyre-politikerne i innlegget. Arkivfoto

Et oppsiktsvekkende arrogant svar fra Arbeiderpartiet om Osloskolen, skriver Anita Leirvik North (H), Oscar Chr. Husebye (H) og Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.09.2020 kl 10:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er påfallende at Arbeiderpartiets representant bruker hele sitt innlegg på å kritisere den økonomiske situasjonen i Osloskolen for 7 år siden, i stedet for å ta på alvor situasjonen mange foreldre, rektorer og lærere opplever i dag, særlig i bydeler som Ullern og Vestre Aker.

I Arbeiderpartiets historiefortelling glemmer de mye. Fra 2011-2015 var det en enorm vekst i elevtallet, Oslo måtte bygge to klasserom i uken. I tillegg hadde kommunen en veldig krevende økonomi. Nå er befolkningsveksten lavere, og kommunene har et større handlingsrom enn på lenge. Da er det påfallende at byrådet slår seg til ro med at mange skoler drives under et økonomisk forsvarlig minstenivå.

Høyre er bekymret for situasjonen i Oslo-skolen. Både for hva elevene skal sitte igjen med av faglig utbytte etter endt skolegang, og for den økonomiske situasjonen ved hver enkelt skole. Særlig gjelder det mange av skolene som i dag kan vise til de beste resultatene samtidig som de drives mest effektivt i landet. Den bekymringen deles av mange rektorer, lærere, driftsstyrer og medlemmer av Foreldrerådets Arbeidsutvalg.

Allerede før Ap-byrådet i Oslo vedtok å gjennomføre en smertefull skjevfordeling av Osloskolens finansieringssystem høsten 2017, advarte 22 rektorer mot konsekvensene. «Vi er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av dette forslaget fra byrådet dersom det blir vedtatt. Det vil bety en drift av skolene som er uforsvarlig sett i lys av kravene fra Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring», skrev de i Aftenposten. Byrådets forslag fikk flertall i bystyret med støtte fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt.

I dag er det ikke bare dette som er utfordringen i skolene i vest. Høyre er også bekymret over den manglende ungdomsskolekapasiteten i de vestlige bydelene, og frykter at mangelen på handlekraft som Ap-styrte byrådet har vist vil føre til at våre elever får et dårligere skoletilbud. Det er grenser for hvor mange ungdomsskoleelever man kan samle sammen på et lite areal før det går utover tilpasset opplæring og elevenes utvikling. Det skaper også stor uro for elever som ikke vet om de får starte på ungdomsskolen sammen ved vennene sine de neste årene.

Under Høyres ledelse vokste Osloskolen seg til å bli landets beste skole og vi ønsker å utvikle den videre. Det betyr noe for barn og unge som vokser opp i denne byen. Vi vil sikre at alle elever gis god og likeverdig undervisning uavhengig av hvor de bor. Høyre vil derfor ha utredet en nedre faglig grense for hva som er forsvarlig grunnfinansiering for en skole, og inntil den foreligger så vil vi sørge for at ingen skoler får kutt i sine budsjetter. Vi ønsker også å beholde den kommunale satsningen på ekstra undervisningstid i Osloskolen som byrådet har kuttet ut, samt så snart som mulig finne en løsning på dårlig ungdomsskolekapasitet.

Mens byrådet betrakter Osloskolen som en salderingspost, mener Høyre hver krone brukt på skole er en investering i barnas og vår felles fremtid.

Anita Leirvik North (H)
Oscar Chr. Huseby (H)
Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Les innlegget til Henrik Dahl Jacobsen her

Følg Akersposten på Facebook