ANNONSE
Annonse

«Ønsker MDG mer kø, kork og kaos i Oslo?»

E18 LYSAKER: Slik er E18 planlagt rett over bygrensen mot Asker. Statens Vegvesen

Hvordan kan MDG kjempe mot et statlig veiprosjekt som partiet selv har vært med å vedta, spør bydelsleder.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.01.2019 kl 11:02

ANNONSE
Annonse

En uke før jul var det mange av som skvatt da NRK meldte at bygging av nye E18 måtte utsettes i kanskje to år. Årsaken var at Statens Vegvesen hadde brukt mer penger enn de hadde til å innløse boliger som må rives for å bygge den nye veien. MDG jublet oppskriftsmessig, men for tidlig. Heldigvis er ikke situasjonen så alvorlig som man først fikk inntrykk av. I løpet av våren vil Stortinget vedta en egen bompengeproposisjon om E18, og arbeidet kan fortsette som planlagt.

Byrådet i Oslo fortsetter imidlertid å kjempe mot et statlig veiprosjekt de for over to år siden stilte seg bak. Den 5.juni 2016 ble seks lokalpolitikere fra Oslo og Akershus enige om Oslopakke 3. Byråd Lan Marie Berg fra MDG og bystyrerepresentant Andreas Halse fra AP var to av dem som undertegnet på at hele E18 skal bygges. Det hadde vært lange og harde forhandlinger. På ett tidspunkt mente Berg og Halse at 80 kroner i bomringen i rushtiden var for lite. Høyres representanter forhandlet takstene ned.

Det er ingen tvil om at MDG ønsket og ønsker høyere bomtakster enn de fleste andre partiene. Det er en ærlig sak, men når bompengepartiet MDG plutselig uttrykker sympati med bilistene i Oslo-området og er bekymret for fremtidige "bompengesjokk" på E18 er det grunn til skepsis. La en ting være klart; MDG er ikke imot bompenger på E18. De er imot bompengene fordi de skal finansiere en ny og bedre vei. I motsetning til i Bomringen vil bompengene som etter planen skal kreves inn på nye E18 gå til å betale ned veiprosjektet, og nye bomstasjoner vil ikke tas i bruk før etter at nye veistrekninger står ferdig.

Sagt på en annen måte; om ny E18 ikke bygges blir det heller ingen bompenger å betale. Da blir det ingen separate buss- og sykkelveier, eller miljøtunneler som åpner for byutvikling rundt jernbanestasjonene mellom Lysaker og Asker. Det vil være synd, men det mest alvorlige for oss i Oslo vest er at Statens Vegvesen har beregnet at trafikken inn og ut av Oslo vil øke med 12 prosent om E18 ikke bygges! Nei til E18 betyr i realiteten ja til enda mer kø, kork og kaos.

Fra Bydel Ullern sitt ståsted må vi spesielt se på en utvikling av Lysaker og veien videre inn mot Oslo. Her foreligger det planer som ikke er forenlig med god områdeutvikling. Det må bli en del av en diskusjon vi nå tar med Statens Vegvesen.

Carl Oscar Pedersen
Leder av bydelsutvalget i Ullern

Les også:

Ødelegger Sollerud med heving av E18, mener politikerne

E18 og medvirkning ble sentrale temaer

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse