ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Ønsker MDG et styrende Høyre?»

VIL GJERNE STYRE: Lars Asbjørn Hanssen og Yngvar A. Husebye tar gjerne utfordringen at Høyre kan bli styrende parti, også når det gjelder saken om vannbehandlingsanlegget.

Har spørsmålet om vannforsyning til Oslo blitt så kompleks for MDG at de nærmest ser etter styringspartiet Høyre? Lars Asbjørn Hanssen og Yngvar A. Husebye fortsetter debatten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.08.2019 kl 14:06

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det er tydeligvis ikke måte på hvordan man tar politisk ansvar. «Hvor er det blitt av styringspartiet Høyre?», spør MDG-politikerne Arne Haabeth og Anders Holten Skånlund i Akersposten på tirsdag. Svaret er enkelt: Valget i 2015 ga flertall til de rødgrønne sosialistene der MDG ble en del av styringsflertallet. Da er det oppsiktsvekkende at MDG peker på hva Høyre burde ha gjort, som MDG selv ikke har klart å gjennomføre.

Les innlegget fra MDG-politikerne: «Ingen ønsker å bygge på Hundejordet, aller minst vi»

Oslo har stort behov for ny vannforsyning. Det har vært en av de aller viktigste sakene det rødgrønne byrådet har arbeidet med de siste fire årene. Når saken nå endelig legges frem til politisk behandling, er spørsmålene flere enn svarene. Er det god styring?

Det er nå full forvirring om hvilken løsning som skal velges. MDG-politikerne skriver at det aldri har vært aktuelt å bygge administrasjonsbygg med asfaltert vei i Husebyskogen, men det er da samme parti i byråd som har foreslått nettopp det? Vi har derfor all grunn til å være forvirret over MDG.

De to skriver i sitt innlegg i Akersposten: "Ingen ønsker å bygge på Hundejordet, aller minst vi i MDG". De er altså for vern av dette området. Hvorfor åpner de da for løsninger som medfører det motsatte? Eller bedriver de bare politisk ønsketenkning? Hvorfor har ikke MDG i byråd undersøkt mulighetene med Statnett-tomten på Montebello? Er det fordi en slik løsning vil redusere antall mulige boliger på dette området? Da bør vi spørre: Er dette viktigere for byrådet enn å ta vare på natur- og friområdene? Er det grunnen til at byrådet har beregnet områdene til ikke å ha samfunnsverdi, de er jo beregnet til kroner null? Kan vi kalle dette god politisk styring?

Det er MDG som for alle praktiske formål er styringspartiet i Oslo og som har byråden for saksområdet. Det blir da noe forvirrende, for å si det forsiktig, at de da etterlyser et styringsdyktig Høyre for å finne løsninger på sitt eget forslag, som til alt overmål ikke er skikkelig utredet.

Vi må få gjenta vårt spørsmål fra vårt innlegg: Hvorfor er ikke andre alternativer, som Statnett-tomten på Montebello (B3) eller parkeringsplassen ved FO-bygget (B4) vurdert skikkelig? Man må også stille spørsmålet om hvilket oppdrag Vann-og avløpsetaten fikk fra byråden. Ga MDG klar beskjed om hvilke prioriteringer som skulle ligge til grunn? Prioriteringer som bør være imperativt for et miljøparti: Forutsetningen må være å finne en løsning som ikke legger beslag på det mest verdifulle vi har, nemlig Husebys natur-og friområder.

Det gjorde de åpenbart ikke. Følgelig la etaten frem planer som passet de tekniske løsningene best til en minst mulig pris. De gjorde jobben sin.Men det gjorde altså ikke byrådet. Ved ikke å legge føringer for prioriteringer så mistet vi verdifull tid ved å debattere og utsette beslutninger på grunn av forslag som INGEN ville ha! Dette er ingen imponerende øvelse av et byråd som skal styre en by.

Haabeth og Skånlund skylder da på tidligere byråd fordi det lenge har vært erkjent at Oslo har et sterkt behov for ny vannforsyning. MDG og byrådet visste da altså for fire år siden situasjonen, men først nå setter de igang. Mere presset enn før,fordi tidsvinduet innsnevrer seg hver dag pga av pålegg om dagsbøter, som igjen skyldes dårlig styring som forsinker hele prosessen. Nå har vi havnet i en situasjon der politiske høringer er sendt ut i sommerferien. Dette er ikke betryggende saksbehandling i en sak av slike dimensjoner som dette.

Da er det forståelig at MDG sine representanter etterlyser et styringsdyktig Høyre. Et parti må ha tre grunnleggende styringssystemer i seg. Målstyring, regelstyring og det overordnede og viktigste - verdistyring.

I denne saken får vi se hvilke verdier som styrer de politiske beslutningene. Det er nemlig ikke nok å ønske naturvern, det er ikke nok å snakke naturvern, hvis du ikke tar vare på den naturen du har igjen. Men dette koster, fordi vann må vi ha og natur må vi ha. Er vi villige til å betale prisen denne gangen? Avskrivningen kan vi ta over hundrevis av år. Vi får nemlig ingen ny sjanse til å ta vare på den naturen som er menneskets eksistensgrunnlag. Alt vi lever av, kommer fra den og derfor er det intuitivt riktig for alle å leve for den, uansett hvilket partinavn det står på den døren som åpner for å ta vare på den. At det står MDG på døren er åpenbart ikke tilstrekkelig.

Lars Asbjørn Hanssen (H), bydelsleder, Vestre Aker
Yngvar A. Husebye (H), gruppeleder og førstekandidat til bydelsutvalget

Les også:

«Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»