ANNONSE
Annonse

Omreguleringen av Smestad – hva gjør Høyre?

Foto: Fredrik Eckhoff

"Høyre hevder [/b]å være for frihet for enkeltmennesket – jeg håper dette også gjelder friheten til å få bo videre i sitt eget hjem," skriver Smestad-beboer Marianne Storhaug.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.11.2016 kl 17:15

ANNONSE
Annonse

Mitt innlegg i Akersposten 27.10 har bidratt til oppmerksomhet og konstruktiv debatt i medier og sosiale medier vedrørende den radikale byutviklingen politikerne har planlagt. Også politikere kommer på banen i debatten, og Høyres Hermann Smith-Sivertsen har flere gode innspill til hvordan det bør jobbes med videre planer om fortetting på Smestad. Jeg vil kommentere noen av forslagene til Smith-Sivertsen i lys av hvordan de treffer familiene her.

Bakkekroen, et ikonisk bygg på Gull liste.


Smith-Sivertsen skriver at «høyblokker godtas bare hvis det er veldig nær stasjonen, feks der det er kiosk og legesenter nå.»

Dette er mindre inngripende for området og virker fornuftig. Med den ventede befolkningsveksten er det behov for å tenke fortetting, og dette vil kunne gi flere leiligheter og andre kvaliteter til området, og det vil i hovedsak være næringsvirksomhet som vil rammes. Det er samtidig viktig at nye bygg inntil t-banen utformes slik at de harmonerer med omkringliggende arkitektur og ikke blir for høye og ruvende. Blant annet er Bakkekroen på motsatt side av Smestad-krysset på Gul liste og et ikonisk bygg fra funksjonalismen på 1930-tallet. Gjennom en høykvalitetsutbygging inntil t-banestasjonen, kunne Bakkekroen kanskje blitt Smestads funkissmykke, slik som Ingierstrand Bad, Hvalstrand Bad og Ekebergrestauranten, og fremhevet den karakteriske originale funkisbebyggelsen som preger deler av området.

Videre skriver Smith-Sivertsen «...straks vi er 50 meter fra stasjonen, bør 4-etasjes lavblokker være nok der hvor det fortettes».

Det vil ubetinget være positivt for området at byggehøydene blir betydelig lavere. Som Smith-Sivertsen skriver: «Når husene ikke er for høye, kommer lys og solskinn ned mellom husene – det blir attraktivt å være mellom husene.» MEN, for famliene som har sine hjem innenfor det «skraverte området», spiller dette ingen stor rolle. Så lenge politikerne åpner for å bygge blokker – lave eller høye – oppå eksisterende hus, vil utbyggerne sørge for at dette skjer. Slik virker kapitalkreftene. Det innebærer betydelig høyere profitt for utbyggerne å rive eksisterende bebyggelse og bygge leilighetskomplekser, fremfor å bygge ett hus eller to i hagen til et eksisterende hus.

I sin kommentar skriver Smith-Sivertsen også at «ingen skal være tvunget til å selge boligen sin. Ingen ekspropriasjon!»

Dette bør være en selvfølge ved all byutvikling i områder hvor det bor mennesker i dag. Flere politikere har uttalt at «vi tvinger ingen til å selge/rive». MEN i praksis bidrar politikernes omregulering til at det faktisk blir en tvang. Gjennom at de tilrettelegger for slik utbygging vil utbyggerne sørge for at eksisterende hus erstattes med høye eller lavere leilighetskomplekser. Politikerne bør heller se til industriområder og vurdere tomter hvor utbygging ikke er så skadegjørende for eksisterende innbyggere – selvom utbyggerne selvsagt ønsker å fortette der hvor tomteprisene er høye, slik at de tjener mest mulig penger.

Smith-Sivertsen anbefaler å se til vellykkede boområder i nærheten, som Hofftunet, Silkestrå og Skøyen Terrasse når områdeplanen lages. Skal man bygge slik på Smestad, betinger det sanering av eksisterende boliger. Det vil ikke være mulig å bygge slike boområder uten store, frie tomtearealer.

For å sikre en vellykket fortetting, skriver Smith-Sivertsen også at «antallet gode, romslige, barnevennlige boliger på Smestad» må økes.

Dette er klokt og fornuftig. Det er viktig å tilrettelegge for at barnefamiliene ikke flytter ut av Oslo – men det burde vel også gjelde barnefamiliene som allerede bor i dette området?

Smith-Sivertsen foreslår videre «garantert bevaring av de aller fineste gamle villaene.» Dette er tanker som er viktige og riktige. Vi skylder ettertiden å ta vare på slike unike boområder. Men hvordan skal dette løses i praksis? Og hva med familiene som bor i småhus som ikke er blant de aller fineste – er det greit å tvinge dem til å forlate sine hjem?

Smith-Sivertsen avslutter sitt innlegg med «Når det gjelder fortetting på steder som Smestad, bør vi ile langsomt og tenke KVALITET». Dette støttes helhjertet og må gjennomsyre alt arbeidet i denne saken – og alle andre saker om fortetting av eksisterende småhusområder.

Jeg synes det er flott at Smith-Sivertsen deltar i debatten. Mange av forslagene hans er gode, mens andre ikke i like stor grad overskuer hvilke konsekvenser de vil ha for dagens lykkelige beboere. Min oppfordring til Smith-Sivertsen er å bringe debatten inn til sine egne partifeller. 56 prosent av innbyggerne i Vestre Aker stemte på Høyre ved kommunevalget for ett år siden, tallene for Ullern er tilsvarende. Dersom Høyre hadde fortalt hvilke planer de hadde for Smestad, ville nok valgresultatet blitt annerledes.

Høyre hevder å være for frihet for enkeltmennesket – jeg håper dette også gjelder friheten til å få bo videre i sitt eget hjem, uten at utbyggerne på vegne av politikerne vil tvinge dem vekk. Oslo Høyre skriver også i sitt bystyreprogram: «Oslo Høyre vil ta vare på de sammenhengende småhusområdene som Oslo ennå har, Småhusplanen gir viktige rammer for fortetting i fremtiden» – jeg antar dette også gjelder Smestad, som er omtalt som et av de vakreste småhusområdene våre. Høyre bør derfor våkne opp og kjempe for at Smestad fortettes i tråd med småhusplanen – ikke gjennom sanering av vårt bomiljø. Jeg håper å se et endret Høyre allerede på onsdagens møte om Nedre Grefsen i Byutviklingskomiteen!

Marianne Storhaug
Smestad

Har du noe på hjertet fra ditt nabolag? Skriv innlegg og send til tips@akersposten.no.

Mer om byutvikling i vest:

Hva med alle som må flytte fra sine boliger?

Ikke riv husene våre – vi vil bo her!

Fossen: "Det er tent en ild som ikke bør slokke"

Hvor lenge kan vi bo i våre hjem?

Ikke et sete ledig da nye Røa torg ble presentert

ANNONSE
Annonse