ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Om småhusplanen og medvirkning»

SMESTAD: Hva vil skje med Smestad om en områderegulering som innebærer bymessig fortetting blir vedtatt. Foto: Vidar Bakken

MDGs lokale represetanter mener at Smestad skal beholde sitt småhuspreg, men at helhetlig planlegging er forutsetning for god stedsutvikling. De svarer på innlegg fra Smestadbeboere Harald Hodt og Marianne Storhaug.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2019 kl 14:48

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Harald Hodt og Marianne Storhaug har lest partiprogrammene nøye og gir råd om hva en skal stemme for å skjerme Smestad mest mulig. De skal ha ros for at de har gått til kildene. Hodt og Storhaug holder seg også borte fra kallenavn og skremmebilder. Det skal de også ha ros for. Ikke alle får til det om dagen.

Les saken: «Valgflesk fra MDG om Smestad?»

Oslo MDG mener at småhusplanen må styrkes. Lokallagene i Ullern og Vestre Aker mener at Smestad bør beholde sitt småhuspreg, men vi tar ikke til orde for å stoppe planprosessen på Smestad. Helhetlig planlegging gir det beste utgangspunktet for god stedsutvikling, også på Smestad. Krysset fungerer ikke for gående, syklister og busser. Derfor må det komme endringer på Smestad. Partier som later som ingenting bør skje, serverer valgflesk som raskt blir harskt.

Hodt og Storhaug spør om MDGs byråd for byutvikling egentlig ønsker medvirkning. Det er satset betydelig mer på medvirkning i denne kommuneplanrunden. Høringer og dialog underveis belyser regulerings- og byggesakene før beslutninger fattes. Store planprosesser kaster opp større spørsmål og mange dilemmaer. Helhetlige planprosesser gir uansett et bedre grunnlag for stedsutvikling enn å bygge tomt for tomt slik en gjorde altfor lenge her i byen. I Oslo MDGs program for neste periode tar vi medvirkningen ett hakk videre: «Utbyggingsprosjekter i nærmiljøet påvirker og engasjerer nabolaget. Samtidig er prosessene rundt utbygging vanskelige å sette seg inn i. Vi vil etablere nye planretningslinjer som gir befolkningen bedre mulighet for medvirkning. Bydelenes rolle i byplanleggingen skal styrkes. Vi vil utrede flere muligheter for å gi bydelene større innflytelse i arealplanleggingen.»

I arbeidet med områdereguleringen av Smestad har det kommet mange verdifulle innspill og synspunkter. Planprogrammet har gitt fyldige analyser av blant annet trafikksituasjonen og kulturminnevern. Medvirkning er imidlertid ikke meningsmåling eller folkeavstemning. Bystyret i Oslo avgjør i plan- og reguleringssaker. Og en områderegulering er underordnet kommuneplanen. Medvirkningen er med andre ord reell selv om en ikke vinner fram. Det er sammensetningen av bystyret som bestemmer hvilke planer som blir vedtatt. Derfor er dette valget så viktig. Den som vil ha helhetlig planlegging, redusert biltrafikk, styrket småhusplan og handlekraftig klimainnsats, bør stemme MDG.

Martin Hill Oppegaard
Ullern MDG

Vibeke Nenseth
Vestre Aker MDG