ANNONSE
Annonse
Akersposten

Og her kommer det mer ny bebyggelse

NY BEBYGGELSE: På disse tomtene planlegges 8 nye boliger. Griniveien 22 vil bli bevart. Google Maps

Det er byggebonanza på Røa. Nå ligger det en ny søknad om rammetillatelse for tre tomter i Griniveien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.10.2020 kl 13:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Det gjelder Griniveien 18, 20 og 22. Det er ikke Røaplanen som gjelder her. Det er småhusplanen som kommer til anvendelse, med betydelig lavere utnyttelsesgrad enn sentrum av Røa. Dette er bare ett av mange byggeprosjekter som er under planlegging i og rundt Røa sentrum.

Les også: Da er det det "blå huset" sin tur

Utbygger planlegger to firemannsboliger mellom Griniveien og T-banelinjen, hver enhet på rundt 110 m2 bruksareale. Det settes betingelse om oppføring av støyskjerm mot t-banelinjen. Boligen i Grinniveien 22 vil bli bevart, mens de to andre vil bli revet.

SETT MOT RØAKRYSSET: Byggeområdet strekker seg fra Griniveien 22 (nærmest) til 18. Foto: Vidar Bakken

Utbygger skriver i sin redegjørelse blant annet:

Firemannsboligene er plassert slik at de ligger på linje med leilighetskomplekset i Griniveien 14. Vi mener at størrelsen på firemannsboligene vil fungere som en fin overgang mellom leilighetsbyggene rundt Røa og småhusbebyggelsen videre langs Griniveien. Husene ligger fint til på et høydedrag med gode solforhold og flott utsyn. Den nye bebyggelsen skjermer uteoppholdsarealene fra støy og innsyn fra Griniveien. Det er således ikke behov for støyskjerm mot Griniveien. Boligene har adkomst via regulert avkjørsel fra Griniveien. Det er ikke foretatt terrengendringer som strider mot det planen tillater.

Uteoppholdsareal
Prosjektert uteoppholdsareal er av høy kvalitet. Utearealene er i direkte tilknytning til boligene og godt plassert med tanke på solforhold. Alle boenhetene har et privat uteområde i direkte tilknytning til oppholdsrom i tillegg til store fellesarealer. Utearealene har sol fra morgen til kveld.

Følg Akersposten på Facebook