ANNONSE
Annonse

Nytt stort byggeprosjekt i vest

PLANLAGT NYTT: 120 - 130 boenheter planlegges på Lilleaker med et grep hvor tre delområder knyttes sammen. Skisse: Niels Torp Arkitekter

Det har vært oppstartsmøte vedrørende ny utbygging av Lilleaker, på området nedenfor Lilleaker skole og ned mot trikkelinjen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2018 kl 13:16

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Det planlagte byggeprosjektet ligger bare et steinkast unna den nye blokkbebyggelsen, som er under oppføring på Granfoss-lokket. I forslaget er det snakk om 120 - 130 boenheter, fordelt på flere blokker og sammenfattet i tre delområder. I tillegg er det planlagt 969 m2 næringsareal. Blokkene er planlagt i tre ulike områder i fallende terreng, med maks 5 etasjer på det høyeste. Plan- og bygningsetaten er positive til en høyere utnyttelse av området enn dagens regulering legger opp til, med Lilleaker som prioritert stasjonsnært område.

Følg reguleringssaken her.

Reduserte høyder

I forbindelse med oppstart med planinitiativ, mente Plan- og bygningsetaten at byggehøydene var for omfattende og at de måtte tilpasses øvrig bebyggelse. Dette har utbygger tatt til seg og redusert høydene, hvor de høyeste blir på fem etasjer og ingen er høyere enn kotehøyden til Ullerntunet sykehjem.

Les også: CC Vest skal rives og flyttes

Riving

Forslaget innebærer riving av flere bygg, deriblant flere småhus. PBE understreker at bevaringsverdige bygg og kulturminner må avklares med Byantikvaren. Utbygger er i dialog med Byantikvaren om dette. Det "gule huset" nedenfor Lilleaker skole er blant dem som er planlagt revet i forbindelse med ny bebyggelse. Den gamle sveitservillaen, som tidligere var bakeri, skal derimot rehabiliteres i sin helhet. Det er planlagt næring i 1. etasje mot Lilleakerveien og Ullernchausseen.

STÅR FOR FALL: Det "gule huset" på Lilleaker har lite igjen av sitt opprinnelige uttrykk mener utbygger og vil eventuelt bli revet og erstattet med ny bebyggelse. Foto: Vidar Bakken

Utbygger sier at de legger vekt på et helhetlig grep for området, gjennom å tilføre nye kvalieter og vekke til live gamle kvaliteter.

Tiltakshaver er Partnerinvest AS og ansvarlig søker er Niels Torp Arkitekter.

OMRÅDET: Innenfor denne sirkelen er det planlagt ny bebyggelse. Google Maps

Les også:

– Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse