ANNONSE
Annonse

Nysatsing i Lilleakerveien

Bydel Ullern skal før jul etablere demensboliger i Lilleakerveien 43b. Som et ledd i Oslo kommunes satsing på et differensiert botilbud, vil det på slutten av året bli innflytningsklare boliger tilpasset mennesker med kognitiv svikt. Foto: Bjørg Duve

Som et ledd i satsingen på et differensiert botilbud, vil det på slutten av året bli innflytningsklare boliger tilpasset mennesker med kognitiv svikt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.07.2018 kl 12:07

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: - Vi er sterkt opptatt av at mennesker skal leve selvstendige liv lengst mulig og innenfor trygge rammer, sier Bente Otto, avdelingssjef for helse og mestring i Bydel Ullern, til Akersposten.

I april i år sa eldrebyråd Tone Tellevik Dahl til Akersposten at kommunen må tenke helt nytt når det gjelder boliger og boformer for eldre og la til:

– I Oslo kommune tenker vi at vi skal bygge hjem, ikke institusjoner.

Trygge rammer

– Vi håper at sju til 10 leiligheter vil være innflytningsklare før jul, sier Otto. Hun legger til at dette er første steget. Det vil komme flere slike leiligheter. Disse leilighetene, som ikke er store, ligger i Lilleakerveien 43b. Administrasjonen ser også på andre områder i bydelen hvor slike boliger kan etableres.

Disse leilighetene i Lilleakerveien 43b brukes i dag som erstatningsboliger for Gustav Vigelands vei boliger på Casinetto, som er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Akersposten har for øvrig skrevet om Lilleakerveien 43b tidligere, da 21 leiligheter ble kjøpt av Oslo kommunes Boligbygg, blant annet til bruk for flyktninger.

– I Bydel Ullern er vi sterkt opptatt av at mennesker skal få kunne bo i sine egne hjem lengst mulig. Derfor må vi legge til rette for at det skal kunne la seg gjøre, sier Otto og lover en opptrapping innen demensboliger. Sykehjem er ikke et alternativ.

Mennesker med kognitiv svikt - eller demens - har behov for en bolig hvor de kan føle seg trygge og ivaretatt.

– Vi vet at stadig flere vil bli rammet av kognitiv svikt, men vi vet også at vi kan hjelpe flere til å mestre livet med en tettere oppfølging fra det offentlige. Det vil for eksempel være bemanning på stedet.

Felles måltider

Leilighetene vil bli utstyrt med teknologiske hjelpemidler, som vil gjøre dagliglivet enklere og skape trygghet og nærhet til hjelpeapparatet.

– Det skal legges til rette for felles arealer hvor det blir tilbud om aktiviteter og måltider, sier Otto og legger til at det er kjent at fysisk aktivitet og mentale utfordringer er med på å bremse den kognitive svikten. Hun uttrykker glede over at ansatte i bydelen har vist stor interesse for å jobbe med mennesker, som trenger denne spesielle oppfølgingen.

Hukommelsesteam

Bydel Ullern har helt siden 2012 hatt et hukommelsesteam.

– Dette er et lavterskeltilbud hvor mennesker med begynnende hukommelsesvansker eller som har fått en demensdiagnose, kan få veiledning, sier Otto. Tilbudet gjelder både eldre og yngre samt deres pårørende. Her får en for eksempel informasjon om ulike tilbud og tjenester.

– Også dette tilbudet er opprettet for at mennesker skal kunne bo hjemme lenger og i trygge omgivelser, sier Bente Otto.

LES OGSÅ: Slik skal Bydel Ullern bli mer aldersvennlig

ANNONSE
Annonse