ANNONSE
Annonse

Vil unngå å legge press på foreldrene

FORELDREKASSE: Dette er et dårlig eksempel på foreldrekasse. Opprett en konto som bare foreldre kan disponere. Foto: Vidar Bakken

Hvordan skal foreldrekasser i barnehager håndteres? Det har Ullern bydelsutvalget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.03.2016 kl 18:11

ANNONSE
Annonse

ULLERN: Bydelsutvalget har tidligere bedt Kommuneadvokaten om en uttalelse vedrørende praktisering av foreldrekasser i barnehagene. Foreldrekassene brukes til arrangementer eller innkjøp av ting som kommer i tillegg til barnehagenes egne tilbud.

Selv om bidrag til kassen er frivillig, har forsørgere med dårlig økonomi i enkelte tilfeller følt seg presset. Særlig synlig blir dette når det er barnehagens ansatte som mottar penger og disponerer kassen.

Ansatte bør ikke disponere

– Bydelen har fått tilbakemeldinger fra foresatte som synes det er vanskelig å si fra om at de ikke ønsker å betale mer enn maksbetaling for barnehageplass, sier bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Derfor foreslo bydelsadministrasjonen å fjerne ordningen. Men gjennom saksbehandling i bydelsutvalget er det vedtatt at ordningen ikke skal avvikles.

– Det er ikke forbudt å ha såkalte foreldrekasser. Det må foreldrene bestemme selv og organisere gjennom foreldreutvalget, ved å for eksempel opprette en konto for dette. Men det er ikke ønskelig at de barnehageansatte organiserer og disponerer disse midlene. Det må foreldrene selv gjøre, sier Joten.

Alle må bli inkludert

Hun understreker at aktiviteter og innkjøp som knyttes til foreldrekassen må koordineres med barnehagens øvrige aktiviteter.

– Det er viktig at det ikke kommer aktiviteter som går på tvers av barnehagens ordinære faste planer og aktiviteter. Det er viktig for bydelen å understreke at vi vil unngå å legge press på foreldre om å betale. Ordningen må være frivillig, og alle barn må bli inkludert i de tilbudene foreldreutvalget vil gjennomføre, sier Joten.

Flere nyheter på Akersposten.no:
– Jeg ble overrasket over at det dukket opp et mord

KOMMENTAR: "Blokker for enhver pris"

Flere tusen miljøbomber i Oslo vest

ANNONSE
Annonse