ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil Statsbygg ha båtopplag i Bestumkilen?

VIL ÅPNE OPP: Statsbygg ønsker tomten til det tidligere båtopplaget mer tilgjengelig for publikum. Foto: Vidar Bakken

Båtopplaget som har vært på statens tomt i Bestumkilen, er avhengig av et leieforhold til Statsbygg. Nå er det Bymiljøetaten/Oslo kommune som har leieavtalen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2018 kl 14:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BESTUMKILEN: Selv om båtopplagsforeningen i Bestumkilen har vært lite begeistret for den planlagte robanen i Bestumkilen, er Bymiljøetaten langt på vei ferdig med robane, strender, turvei og dommerhus. Et skjær i sjøen dukket opp da Fylkesmannen mente at dispensasjoner som var gjort i reguleringssaken ikke kunne godtas. I dispensasjonene lå det at en del av området som bystyret gjennom sitt vedtak hadde avsatt til båtopplag/parkering, blir en del av området knyttet til robanen. Det må eventuelt en omregulering til mener Fylkesmannen.

Les også: Fylkesmannen opphever dispensasjoner i Bestumkilen

Uansett er det Statsbygg som sitter med nøkkelen. De står fritt til å velge leietaker. Akersposten spurte eiendomsforvalter i Statsbygg, Kirsten Sundland, om hvilken utvikling Statsbygg ønsker på tomten. Blir det båtopplag i fremtiden?

- Vi har ikke landet en plan for området. Vi forholder oss til den utleieavtalen vi har med Bymiljøetaten og er fornøyd med etatens planer med å åpne opp for publikum. Det har ikke alltid vært tilfelle med båtopplaget. For oss er det et overordnet mål at dette skal være et gjennomgangsområde med god adkomst til Hengsåsen, med sine stier og gangveier, sier Sundland.

Hengsåsen er området/kollen med adkomst fra blant annet Bestumkilen og er et vernet naturreservat siden 2012. Statsbygg er forvalter av området.

Les også:

Bestumkilen sterkt forurenset av miljøgifter fra bunnstoff fra båter

Følg Akersposten på Facebook