ANNONSE
Annonse

– Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker

Mustad Eiendoms nye sjef, Olav Line, skuer ut over eiendomsselskapets område mellom Lilleaker og Lysaker, og hvor han står i spissen for utviklingen av Lilleakerbyen. Han har kommet inn med nye tanker om dette området. Foto: Reidar Martinsen

Ny Mustad-sjef startet med å forkaste navnet Lysakerbyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.10.2017 kl 14:05

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Mustad Eiendom har ansatt ny sjef. Olav Line heter han, og det første han gjorde etter ansettelsen i kontorene i Lilleakerveien 8, var å legge de opprinnelige planene for en ny «Lysaker-by» i skuffen. Og han var ikke i tvil om navnet: Lysakerbyen ble til Lilleakerbyen.

Olav Line tar i mot i moderne lokaler i Lilleakerveien, hvor Mustad Eiendom fant sin plass etter utflytting fra verneverdige Fåbro ved Fåbrofossen. Den ærverdige 200 år gamle bygningen ble for liten for ekspanderende Mustad Eiendom.

Jakter identitet

Olav Line forklarer entusiastisk de nye grep som er tatt i planleggingen av en ny Lilleaker-by. Det handler om en utbygging som strekker seg fra Lilleaker vest helt i nord mot trikken og ned til Lysaker stasjon. Her eier Mustad Eiendom alt du ser av bygninger på begge sider av Lysakerelven.

– Og når man eier alt, så er det også lettere å planlegge, sier Olav Line. – For å begynne med navnet. I mitt hode er sjelen til Mustad forankret på Lilleaker og ikke Lysaker. Derfor er det naturlig å kalle det for Lilleakerbyen. Det er et navn som er vårt, smiler han.

(Saken fortsetter under bildet.)

Bak bilforretningen til Møller, sees byggegropa hvor syv blokker snart skyter i været. Dette er første trinn i Mustad Eiendoms utvikling av en ny Lilleakerby. Dette prosjektet kalles Lilleaker Vest, og her flytter de første inn i 2019.

– Noe av det første vi gjorde var å spørre oss selv: Hvordan henger alt det vi skal gjøre sammen med Lilleaker? Hva kan vi gjøre for at Lilleaker skal bli et enda bedre og finere sted? Stedet mangler i dag en skikkelig identitet – for eksempel et samlende torg. Det håper vi å få til ved å tenke nytt for dette stedet som har en så lang og spennende historie, sier Line.

– Men CC Vest er vel et slags torg og samlingspunkt ?

– Nei, ikke på den måten vi tenker. CC Vest minner mest om en borg. Alt skjer inne i det lukkede rom. Vi har nå engasjert et engelsk arkitektfirma for å tegne et nytt CC Vest hvor det blir mer uterom, slik at mer av folkelivet kommer ut. Flere serveringssteder – hyggelige steder å «henge på», ser vi for oss. Vi har nå tre arkitektfirmaer i sving for å tegne det nye Lilleaker, og de skal ikke konkurrere men samarbeide. Før jul håper vi å ha de første skissene for en ny Lilleaker-by klare, sier Line.

Vil gi området til folket

Mustad Eiendom har også nedsatt en arbeidsgruppe, hvor også dagens Lilleaker-beboere er med. Gruppen skal komme med innspill til hvordan det nye Lilleaker kan se ut.

(Saken fortsetter under bildet.)

Bildet på veggen viser Møllefossen nederst i Lysakerelven. – Vi vil gjerne ta vare på historien, sier Olav Line til Akersposten.

– Vi prøver å være ydmyke. Hensikten er å gi området til folket. Vi vil ikke bare bygge blokker – vi vil også sørge for at det blir liv i dette området, og at folk trives her. Lilleakerbyen skal bli mer enn bare kontorer og butikker, sier Line.

– Vi er store, vi eier alt vi ønsker å bygge ut, og det gir oss et stort ansvar. Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker. Vi har vært her på Lilleaker i 150 år og skal være her i 150 til, sjer Line.

Historien

Den nye direktøren er også opptatt av historien – en historie som Mustad i stor grad har vært med å forme på Lilleaker.

– Ja, vi vil ta vare på historien. Dessverre er det ikke så mange spor igjen, men noe er det. Vi har pusset opp Fåbro, vi har gjort det samme med Schlägergården og Stoppestedet. Kanskje vil vi restaurere de gamle trebygningene nederst ved elven og gjenskape det historiske i disse, slik som vi kan se på gamle malerier av Fritz Thaulow, sier Line.

Olav Line har jobbet med eiendom i hele sitt yrkesmessige liv – og har blant annet vært med på utbyggingen av Aker Brygge. Noe av det som ble gjort der, vil han ta med seg til Lilleaker.

– Ja, Aker Brygge har noe av det som jeg ser for meg her på Lilleaker. Derfor ønsker vi at minst en tredel skal være boliger, kultur, helse, hotell og handel. Det vil skape liv – slik vi ser det på Aker Brygge.

Unge og eldre

– Jeg ser også for meg en skole her, kanskje videregående som kan knyttes opp mot næringslivet. Skolen kan samarbeide med relevante bedrifter, type Statkraft og andre som jobber med fremtidsrettede prosjekter, sier Line.

Alle aldersgrupper – de eldre inkludert – skal kunne finne seg til rette i den nye Lilleakerbyen.

– Vi vil for eksempel kunne legge forholdene til rette for en moderne digitalisert hverdag for folk. Rett og slett utvikle en Smart City løsning – en hvor folk for eksempel kan få ferdiglaget mat på døra, kunne bestille enhver form for transport, få en rekke type hjelp og tjenester. Det kan vi få til her, fordi vi som utbygger kan tenke helhetlig, Vi kan få til så mye mer enn bare å bygge blokker av betong, sier en entusiastisk Mustad-sjef.

Tidsplanen

– Hvordan er fremdriften?

– Før jul skal arkitektene være klare med sine utkast. Deretter følger selvsagt arbeidet med reguleringsplanen. Det tar i beste fall to år, men ikke bli overrasket om det tar dobbelt så lang tid. Så kommer selve byggeperioden, og det vil ta tid. Minst 10 år. Dette er et enormt prosjekt, og det er mye som skal gjennomføres, men vi tror det blir flott, og vi tror Lilleakerbyen blir et svært attraktjvt sted for folk. Tenk bare på den idylliske elven som renner gjennom området. Det er jo en perle, sier Line.

De fleste som bor og ferdes på Lilleaker i dag, sliter med trafikken i Lilleakerveien. Hvordan ser den nye Mustad-sjefen på dette? Hvordan skal man løse de trafikale utfordringer ?

– Ja, vi er selvsagt klar over Lilleakerveien. Det er et problem med alle køene, som henger sammen med trikkeovergangen. Bommen her går jo ned og opp hvert 5. minutt, og det er klart det skaper køer. Vi vil gå i dialog med Ruter, og se om det er noe vi kan gjøre. Men hva, vet jeg ikke akkurat nå.

– Planfritt kryss?

– Ja, det er jo den beste løsningen, og på sikt har jeg tro på at det vil skje, sier Line.

Den nye Mustad-direktøren kom til Lilleaker fra jobb i Selvaag Eiendom, som for øvrig har kontorer bare noen hundre meter lenger opp, i Silurveien. Han var ikke lenge i Selvaag før han sluttet, men som han sier:

– Da denne jobben i Mustad dukket opp, kunne jeg ikke si nei. Noe mer spennende og utfordrende enn dette skal du lete lenge etter. Vi skal jo forme en ny by – en unik by, sier Olav Line.

Lilleaker Vest i god rute

Mustads første store boligutbygging, prosjektet Lilleaker Vest, er godt i gang. Sprengningsarbeidet fullføres i løpet av oktober. Gangveien fra Vestveien til Lilleaker stasjon er ferdig, men vil ikke bli åpnet så lenge anleggsvirksomheten pågår som i dag. I følge entreprenør Hent vil veien ikke bli åpnet på denne siden av nyttår, og det er uklart når det vil skje.

Alle de 200 leiligheten er solgt, I følge Olav Line er det en overvekt av familier uten barn. De første flytter inn i 2019.

Mustad Eiendom har i dag 330 000 kvadratmeter næringsareal i sin portefølje, og har 420 millioner i leieinntekter. Bedriften kan føre sin historie på Lilleaker tilbake til 1875, da de etablerte seg her som en ren industribedrift med produkter som hesteskosøm, spiker, økser og margarin. Siden 1997 har Mustad på Lilleaker kun vært et eiendomsselskap.

LES OGSÅ:

Har lett etter Thillie (4) i mer enn to uker

Kirkenær Ballettskole: Nye eiere og ny fremtid

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

Følg Akerposten på Facebook

ANNONSE
Annonse