Akersposten

«Utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt»

USEDVANLIG RAMME: Folkemøte i hagen med sentrale politikere i "salen" er ikke hverdagskost. Arild Vollan og Janne Svegården ønsker velkommen. Foto: Vidar Bakken

Anklagene mot byrådspartiene Arbeiderpartiet og MDG haglet under folkemøtet i Tingstuveien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.07.2017 kl 09:06

TINGSTUVEIEN: Politikere og nabolag var enige om en ting under det improviserte folkemøtet i Tingstuveien tirsdag kveld. Fortettingsplanene legger til rette for utbyggere og plagsom dunking på dørene.

120 møtte

Vertskapet for de cirka 120 fremmøtte var Janne Svegården og Arild Vollan, som plutselig fikk regulert inn en barnehage på sin tomt i forslaget til områderegulering for Skøyen. Vollan redegjorde for bakgrunnen for møtet, hvor en rekke boligeiere i Tingstuveien uten varsel ble truet med ekspropriasjon gjennom forlaget til områderegulering, i tillegg til at forslaget også innebærer en betydelig fortetting av et småhusområde som er underlagt småhusplanen.

To dager etter at forslaget kom på bordet, var en beboeraksjon på beina. Siden har byrådet garantert for at det ikke blir ekspropriert tomter til sosial infrastruktur i Tingstuveien og kritiserte Plan- og bygningsetaten for manglende medvirkning i planprosessen.

Les sakene om Tingstuveien nederst i saken

Solid med politikere

Ordstyrer Janne Svegården ønsket beboere og en bemerkelsesverdig solid politikerbenk velkommen. Et utendørs, lokalt folkemøte er et sjeldent syn og det pleier ikke å «friste» stortingspolitikere, rådhuspolitikere og lokale politikere en varm sommerkveld.

Klikk på bildene for større versjon

POLITIKERE PÅ FØRSTE RAD: Stortingspolitikere, rådhuspolitikere og bydelspolitikere benket seg foran under det livlige folkemøtet. Foto: Vidar Bakken

Stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) var blant disse. Byrådet stilte med byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), Anders Røberg-Larsen (Ap). Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg og leder av byutviklingskomiteen i rådhuset Victoria Marie Evensen (Ap) stilte sammen med bystyrepolitikerne Shoaib Sultan (MDG) og Odd Einar Dørum (V). Sultan var i denne forbindelse med som observatør for bystyregruppen.

I tillegg var flere representanter fra bydelsutvalget med leder Carl Oscar Pedersen til stede. For å si det forsiktig, så fikk særlig Evensen og Røberg-Larsen merke at stemningen blant publikum ikke var på deres side.

Utbyggere visste først

Leder av Bestum Vel, Per Øyvind Hansen, fortalte om den kulturhistoriske bakgrunnen for området rundt Tingstuveien, hvor han slo fast at dette er en del av Bestum og ikke Skøyen. Som 9. generasjon på Bestum gård, hvor familien har bodd siden 1754, burde han ha sine ord i behold.

Stephen Knudtzon redegjorde for konsekvensene for Tingstuveien gjennom Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering. Han var kritisk til at det ikke var gitt noe informasjon til beboerne i området før forslaget kom. Han kritiserte sterkt at PBE ikke ville møte dem etter at forslaget kom på bordet og mangelen på respons på skriftlige henvendelser.

- Vi blir fortalt at det skal være et folkemøte den 24. august. Da vet vi at vi får 15 sekunder på å stille spørsmål, sa Knudtzon, og kritiserte også den korte høringsfristen.

REDEGJORDE: Stephen Knudtzon redegjorde for konsekvensene av forslag til områderegulering. Foto: Vidar Bakken

Han fortalte at utbyggere begynte å banke på dører i god tid før forslaget til områderegulering som innbefattet Tingstuveien ble publisert. Han mente at utbyggere visste noe som beboerne ikke visste og indikerte at prosessen er utbyggerstyrt.

Han mente også at det ikke noe sted i Byplangrepet eller forslag til kommuneplan lå føringer som skulle tilsi at dette småhusområdet skulle fortettes.

- I følge forslaget blir Tingstuveien liggende som øy med tung fortetting på begge sider, uten at disse planene er forankret noe sted, sa Knudtzon.

Det kom også frem at flere hadde kommet i en situasjon hvor eiendommene ble båndlagt gjennom forslaget, uten mulighet for å få selge.

Mette Bredengen som plutselig fikk «regulert» eiendommen til park, opplyste at Byantikvaren har uttalt at gaten har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.

Ingen menneskerett å bo i Oslo

Christian Tybring-Gjedde var første politiker som tok ordet. Han viste til at Frp med Camilla Wilhelmsen i spissen hadde støttet beboeraksjonen fra første stund. Han mente at mye av problemet med befolkningsveksten skyldtes innvandring og at de fleste søkte til Oslo. Tybring-Gjedde trodde mange av disse kunne bosettes rundt i landet.

- Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, sa han.

Ikke behandlet

Anders Røberg-Larsen viste til at Tingstuveien lå inne som en del av områdereguleringen i fastsettelsen av planprogrammet for Skøyen i 2014 og at Plan- og bygningsetaten i sin leting etter plassering av nødvendig infrastruktur hadde kommet med dette forslaget. Han understreket at saken ikke hadde vært på byrådets bord til politisk behandling. Samtidig ville byrådet se på om ikke høringsfristen kunne utvides.

Eiendomsutviklere styrer prosessen

Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget, Cathrine Ore, som la frem forslaget i BU om å ta Tingstuveien ut av områdereguleringen, viste til en uryddig prosess rundt forlaget til områderegulering. Hun savnet referanser til mulighetstudiet som bydelen har overlevert, hvor det tydelig kommer frem hva bydelen ønsker. Hun savnet utredninger med hensyn til plassering av sosial infrastruktur i et område med mye næringsbygg, tomme kontorbygg og kommunale tomter.

- Vi savner større medvirkning. Vi føler at det er eiendomsutviklere som styrer prosessen. Det ønsker vi en endring på og et samlet BU står bak dette, sa Ore blant annet.

- En krigserklæring

Carl Oscar Pedersen (H) var ikke nådig.

- Den foreliggende planen er en krigserklæring mot Ullern generelt og en krigserklæring mot Tingstuveien spesielt, innledet han.

Han viste også til det store arbeidet bydelen hadde gjort med mulighetsstudiet og som var overlatt PBE, med blant annet maks 12 etasjers byggehøyde, mens forslaget innebærer 16 etasjer i store deler av sentrale Skøyen.

EN KRIGSERKÆRING: Carl Oscar Pedersen oppfatter forslaget til områderegulering som en krigserklæring mot bydelen. Foto: Vidar Bakken

- Jeg trodde vi var omforent med PBE om dette før bomben smalt 12. juni, sa Pedersen, som mente at skole og barnehage kan legges på kommunal grunn, som for eksempel på båtopplagstomten i Bestumkilen.

- I stedet vil kommunen selge dette området til utbyggere. Det henger ikke sammen, sa Pedersen.

Utfordret byrådspartiene

Eirik Lae Solberg understreket Høyres motstand mot bymessig fortetting i småhusområdene.

- Vi gir vår støtte til dette nabolaget. Dette forslaget til områderegulering er noe meget spesielt og nytt i Oslopolitikken. Dere er utsatt for en brutal byplanpolitikk med trussel om ekspropriasjon. Det legges også opp til at dette området skal fortettes, selv om dette området ligger under småhusplanen. Det er mange andre muligheter å ta av. Jeg vil ha avklart om Arbeiderpartiet og MDG som er til stede, kan si at det er uaktuelt å fortette i dette området. Da er det mulig å utvikle området på nabolagets premisser og ikke utbyggeres premisser.

Victoria Marie Evensen svarte ikke på denne utfordringen, men understreket at prosessen i forkant av forslaget til områdereguleringen ikke hadde vært god nok. Medvirkning var viktig og hun mente at man nå måtte se på om ikke høringsfristen måtte utvides.

- Det er kommunen som skal være i førersetet når det gjelder helhetlig planlegging, sa Evensen blant annet.

Må ut av områdereguleringen nå

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen var i åtte år leder av byutviklingskomiteen i bystyret før han senere ble byråd. Han bor på Skøyen og han understreket at han følger Oslo-politikken nøye. Elvestuen kom med en skarp advarsel.

- Få Tingstuveien ut av områdereguleringen med en gang. Når områdereguleringen blir vedtatt i bystyret så er den juridisk bindende. Da kommer det en byutvikling dere ikke vil ha og som dere ikke kan gjøre noe med. I likhet med Holtet vil det poppe opp blokker som igjen legger press på nabotomten, sa Elvestuen, som også mente at områdereguleringen legger opp til alt for høyt og tett i den øvrige delen av Skøyen med opptil 16 etasjer.

Han mente at den opprinnelige høyhusplanen med maks 12 etasjer skulle vært fulgt.

- Orklabygget på 16 etasjer er det mest grusomme vedtaket bystyret noen gang har gjort, uten respekt for Sofienlund, sa Elvestuen.

ADVARTE: Ola Elvestuen sa at Tingstuveien må ut av områdereguleringen før den blir juridisk bindende. Da er det for sent. Foto: Vidar Bakken

Han pekte på mangelen på grønne lunger og at potensialet i det allerede etablerte Skøyen ikke er utgangspunkt for planleggingen.

- Dette er mer en saneringsplan med blant annet nedbygging av småhusområder. Dette er en plan som legges til rette for de største utbyggerne og de verste spekulantene, sa Elvestuen.

En rebell

Odd Einar Dørum fortalte at han har bodd i området i 40 år og har kjempet mot den stadige kontoriseringen av Skøyen.

- Det blir en repetisjonsøvelse. Når kommer neste dumme trekk, sa Dørum og viste så til bydelsutvalgets mulighetstudie.

Dette mulighetstudiet legger opp til maks 12 etasjer som var opprinnelig maksnivå for Skøyen og en fortettingsgrad på 125 prosent og ikke 165 prosent som i forslaget til områderegulering. I tillegg er småhusområdene beskyttet i mulighetsstudiet.

- Mulighetsstudiet er et ferdig utkast med luft og rom på Skøyen. Hvor mange bydelsutvalg har tenkt byutvikling i så stor grad på forhånd. Marcussen har sagt at hun vil se på dette mulighetsstudiet. Vi kan ikke gi dette området til uopplyste utbyggere med dollarblikk i øynene uten øye for omgivelsene, sa Dørum, som var svært opprørt over bystyrets vedtak å tillate Orklas hovedkontor på 16 etasjer og mente dette var et godt eksempel på utbyggerstyring.

- Før vi får en juridisk bindende områderegulering og kommuneplan, må vi få dette småhusområdet ut av planen. Jeg er en rebell på dette, fortsatte Dørum.

Kan ikke love

Anders Røberg-Larsen mente at det var flere ting som måtte avklares.

- Jeg opplever at mange vil at området rundt Tingstuveien skal tas ut av områdereguleringen. Jeg kan ikke på vegne av byrådet si at dette skal tas ut, annet enn at jeg formidler det som har kommet frem i dette møtet, sa Røberg-Larsen.

Victoria Marie Evensen lovet å jobbe for en god politisk prosess og medvirkning videre og antydet at saken kunne komme til politisk behandling ved årskiftet.

HARDT PRESSET: Anders Røberg-Larsen og Victoria Marie Evensen ble utfordret til å ta standpunkt til fortetting av Tinghusveien. Foto: Vidar Bakken

Ville ha klare svar

Representanter for aksjonen på Nedre Grefsen, Smestad-aksjonen, Skøyen miljøforum og Utvalget for harmonisk fortetting støttet beboeraksjonen i Tingstuveien. Samtlige mente at byrådets forslag til kommuneplan og områderegulering er helt utbyggerstyrt og gir lite rom for medvirkning.

Spørsmål fra «salen» var direkte rettet til Arbeiderpartiets representanter, som fikk kjørt seg i dette møtet med beboerne.

Victoria Marie Evensen sa at møtet hadde berørt henne veldig sterkt før Tollef Vollan som ungdomsrepresentant ville ha klare svar.

- Vi forstår ikke MDG eller Arbeiderpartiets budskap. Ordet sprer seg blant de unge velgerne i området. Takk til Høyre, Venstre og Frp som er tydelige i sitt budskap, sa Tollef Vollan.

VILLE HA KLARE SVAR: Tollef Vollan etterlyste klare svar fra Arbeiderpartiet og MDG. Foto: Vidar Bakken

Så ble en del av de politiske representantene med på befaring i Tingstuveien.

Les også:

Tingstuveien: - Høyre lager en konflikt som ikke eksisterer


- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere


- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Dette er nye Skøyen

Les alt om Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering her

Følg Akersposten på Facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...