ANNONSE
Annonse

Utbygger har kjøpt opp hele kvartalet på Montebello

TREKANTKVARTALET: Innenfor det avmerkede området ligger tomtene som Miliarium har kjøpt opp og vil utvikle. Google Maps

Miliarium Bolig, som også er med på prosjektet på Statnett-tomten, har kjøpt opp kvartalet ved siden av. Dette småhusområdet er i forslag til kommuneplan innlemmet som en del av utviklingsområde for bymessig fortetting.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.11.2017 kl 07:07

ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: I Miliariums høringsinnspill til samfunnsdelen til den nye kommuneplanen for Oslo, viser selskapet til at det foreløpig har inngått kjøpekontrakter for alle eiendommene i «trekantkvartalet» med unntak av én eiendom.

Les også: Montebello ble plutselig kollektivknutepunkt

Terrasseblokker

Miliarium skriver blant annet: «Trekantkvartalet» er en forlengelse av Statnett-tomten og vil sammen med Statnett-tomten danne grunnlag for en bærekraftig stedsutvikling på Montebello, med et trygt og godt bomiljø og andre gode kvaliteter for øvrig. Utviklingen av «trekantkvartalet» vil for øvrig bidra til å skape en balanse rundt Montebello t-banestasjon."

Selskapet skriver også: "Vi foreslår at det legges opp til at delområder innenfor utviklingsområdet kan reguleres separat, så lenge reguleringsprosessene ivaretar en helhetlig utvikling av området i dialog med Plan- og bygningsetaten."

Arkitektselskapet CODE har tegnet ut et forslag til utvikling av området på cirka 10 mål med terrasseblokker.

Saken fortsetter under bildet

TERRASSEBLOKKER: Her er arkitektselskapet CODEs forslag til utvikling av området. Skisse: CODE

Kritiske til prosessen

Under folkemøtet i mai i forbindelse med lanseringen av forslag til ny kommuneplan, ble det stilt flere kritiske spørsmål til byrådet. Miliarium hadde startet oppkjøp av flere tomter i "trekantkvartalet", som så ble slått sammen med Statnett-tomten som utviklingsområde for sterk bymessig fortetting. Aksjonsgruppen som vil begrense utnyttelsen av Statnett-tomten og tilliggende områder, mente at det nye utviklingsområdet på Montebello var grunneierstyrt.

Saken fortsetter under bildet

OMRÅDET: Dette er en del av småhusområdet som eventuelt blir revet og utviklet til bymessig fortetting. Foto: Vidar Bakken

De mener at byrådet har sett gjennom fingrene med at boligutviklingsselskapet Miliarium Bolig har kjøpt opp eiendommer i småhusområdet før kommuneplanen ble lagt ut til høring. Deretter har dette småhusområdet blitt innlemmet i et nytt utviklingsområde i den foreslåtte kommuneplanen med maksimal bymessig fortetting, såkalt kategori A som gjelder fortetting av områder med hovedsakelig næring og industribebyggelse. Miliarium har tilbakevist at oppkjøpene har påvirket prosessen og vist til at Plan- og bygningsetaten og byrådet har gjort sine egne vurderinger uavhengig av oppkjøpene.

Miliarium sammen med JM Norge er selskapene som eier og utvikler Statnett-tomten på Husebyplatået.

Les også:

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse