ANNONSE
Annonse
Akersposten

- Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Smestadkrysset skal nå inn i planene for bymessig fortetting

MÅ LØSES: Bydelsleder Lar Asbjørn Hanssen og bydelsutvalget er klare på at det må finnes en trafikal løsning for Smestadkrysset, før det blir snakk om fortetting. Foto: Vidar Bakken

Plan- og bygningsetaten har gitt politikerne i bydelene Ullern og Vestre Aker et løfte om at det blir ingen bymessig fortetting før man har vurdert en trafikal løsning for Smestadkrysset.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2017 kl 09:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Politikerne fra de to bydelene møtte representanter fra Plan- og bygningsetaten (PBE) med etatsdirektør Ellen S. de Vibe i spissen denne uken.

Ufravikelig krav

– Fra Bydel Vestre Aker sin side har det helt siden tiden Kommuneplanen ble foreslått, vært et ufravikelig krav at Smestadkrysset må finne sin trafikale løsning, før man går videre med planer for bymessig fortetting av Smestad-området. I møtet med PBE gjorde jeg det klart overfor de Vibe at dette måtte med i referatet fra møtet og at etaten måtte slutte seg til dette kravet. Uten det ville vi ikke støtte det nye initiativet til områdestudiet som Bydel Ullern har tatt. Dette kravet fikk tilslutning av etatsdirektøren, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

(Under det siste møtet i bydelsutvalget i Bydel Ullern, ble det samme kravet vedtatt av et samlet bydelsutvalg, foran et stort oppmøte av Smestad-beboere (kommer som egen sak – journ.anm.))

Ingen har tenkt på konsekvensene

– Dette betyr at PBE har forpliktet seg til å sette seg sammen med Statens Vegvesen for å finne en løsning. Jeg må si at det er underlig at ingen har tenkt på konsekvensene av å legge bymessig fortetting rundt dette tungt belastede og forurensede krysset da Kommuneplanen ble vedtatt.

– I dette arbeidet må også Ruter med, for å finne en god og samlet trafikal løsning. Det er jo heller ikke smart å legge opp til bymessig fortetting rundt et stasjonsområde, hvor t-banekapasiteten allerede er sprengt i den viktige rushtiden. I tillegg vurderer byrådet å fremme forslag om ytterligere fortetting rundt flere stasjonsnære områder i samme banenett, sier Hanssen.

Illusorisk

Han peker på at de vestlige bydeler har tatt den største delen av nybygging i ytre by de siste årene. Mange store byggeprosjekter i Bydel Vestre Aker skal også fullføres langt fra t-bane og andre kollektive tilbud de neste årene.

– Dermed blir det for mange nødvendig å bruke bil også i fremtiden, med ytterligere belastning på Smestadkrysset. Det er illusorisk å tro at bilbruken vil minke med stor vekst av nye boliger i vårt område, sier Hanssen.

Mindre befolkningsvekst

Han mener også at det mange gode grunner til å sette planene om å rive småhusbebyggelsen på Smestad og erstatte disse med blokker på vent.

– Som de fleste vet viser prognosene nå at befolkningsveksten og behovet for nye boliger er vesentlig mindre nå, enn det som lå til grunn da Kommuneplanen ble vedtatt. Det er også en økende misnøye rettet mot byrådet, som ikke er i stand til å få de store utbyggerne til å sette i gang utbygging på de ferdig regulerte områdene i Oslo. Det er snakk om 16 til 18 000 boliger.

RIVE DETTE?: Lars Asbjørn Hanssen mener det er grunn til å tenke seg om før småhusområdet blir erstattet med bymessig fortetting. Foto: Vidar Bakken

– Da blir det naturligvis vanskelig å forstå at et velfungerende bomiljø skal rives opp med roten for at utbyggere skal få maksimere profitten i de vestlige bydelene. Det tror jeg også at mine kolleger i bystyret har forståelse for. Det er jo tross alt vårt gamle byråd som fremmet og var med å vedta småhusplanen, som er gjeldende regulering og verneplan for dette området.

Viktigste premiss

Han har forståelse for at egnede steder rundt kollektive knutepunkter kan fortettes.

– Hvis vi skal være med i arbeidet med å vurdere noen form for fortetting på Smestad, må vi være med å legge premissene. Og det viktigste premisset er som sagt, at det må foreligge en trafikal løsning som inkluderer Smestadkrysset. En annen ting er at det finnes steder i vår bydel som er langt bedre egnet til fortetting enn Smestad og som er i offentlig eie. Hvorfor ikke ta de "jomfruelige" områdene først?

Les også:

Søndag morgen: Vanntrøbbel på Røa

Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal


Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello


Stor oppslutning rundt "Stopp raseringen av Smestad"