ANNONSE
Annonse

Trussel om ekspropriasjon over på Slemdal

GODE NYHETER FOR NABOLAGET: Tone Tellevik Dahl (til venstre) og Hanna E. Marcussen garanterer for at det ikke blir ekspropriering. Foto: Vidar Bakken

Byrådet har bestemt seg. De fjerner trusselen om ekspropriering av tomter til ny skolegård for Slemdal skole.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2017 kl 10:28

ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: - Vi kommer med en gladsak. Det vil ikke bli foretatt oppkjøp eller ekspropriering av tomter for å utvide skolegården til Slemdal skole, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (A).

Akersposten møtte skolebyråd Tone Tellevik Dahl og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) utenfor Slemdal skole, hvor innvendige rivearbeider er i gang.

SLIK BLIR SKOLEN: Slemdal skole blir utvidet både i høyde og bredde, samt et helt nytt bygg. Illustrasjon: ARCH UNO ARKITEKTUR

Etaten uenig med byrådet

Nabolaget rundt Slemdal skole kan puste ut. Det blir altså ingen ekspropriering av tomter til ny skolegård. Skolen skal etter ombygging og tilbygg huse 728 elever med fire fullverdig parallell barneskole. Plan- og bygningsetaten (PBE) mente at konsekvensen av økningen av elevantallet tilsa at skolegården måtte utvides.

Les også: Slemdal skole må stenge på grunn av helsefare

PBE hadde i utgangspunktet to ulike alternativer. Skolegården kunne utvides på andre siden av Frognerseterveien eller på andre siden av Dagaliveien. I planforslaget, Alternativ 2, går PBE inn for kjøp/ alternativt ekspropriering av boligene Dagaliveien 35 A-G.

STÅR TRYGT: Husene i bakgrunnen i Frognerseterveien vil ikke bli rammet av en ny skolegård i følge Hanna E. Marcussen og Tone Tellevik Dahl. Foto: Vidar Bakken

Handler om kvalitet

Byrådet vil derimot gå inn for Alternativ 1, som innebærer at skolegården opparbeides innenfor dagens tomteareal, når planforslaget skal over til politisk behandling. Plan- og bygningsetaten mener at dette alternativet gir for lite rom til uteareal med en utvidet skole. Den nye skolen vil med Alternativ 1 få redusert elevenes uteoppholdsareal fra 14 m² til 9.5 m² per elev.

- Er ikke det litt lite, når PBE har et alternativ som innebærer 13 m2 per elev?

- Dette handler like mye om kvalitet som kvantitet. Plasseringen av byggene blir slik at utearealene får høy kvalitet. Vi går også inn for å bygge bare en gymsal, som også gir større plass til uteareal. Vi fortsetter å leie Heminghallen til elevenes aktiviteter, i stedet for å bygge en gymsal til, sier Tellevik Dahl.

Les også: Planlegger 132 leiligheter ved Slemdal t-banestasjon

Rask behandling

FAU ved Slemdal skole støtter byrådets valg av Alternativ 1.

- Nå slipper vi diskusjonen om ekspropriering, som dessuten ville tatt lenger tid å løse. Elevene busses til FO-bygget på andre året. Tiden er overmoden for å få landet en løsning, slik at Slemdal skole kan bli ferdigstilt til skolestart i 2020, bemerker Marcussen

Det er nå opp til byutviklingsbyråden å få forslag til reguleringsplan gjennom den politiske prosessen.

- Jeg er glad vi har fremdrift i prosjektet. Planforslaget er nettopp oversendt fra Plan- og bygningsetaten. Nå vil jeg få frem saken til byråd og så sende den til bystyret, slik at Dden får rask behandling og skolen kan stå klar til innflytting i 2020, sier Marcussen.

DISPOSISJON AV AREALENE


SKISSEFORKLARING: Utearealene for lek og aktivitet er organisert i 5 soner og tar utgangspunkt i eksisterende terreng og vegetasjon. Rundt kollen i sør (2) legges aktiviteter for de yngste elevene. Arealet skjermes og avgrenses mot veien av støyskjermen. Kollen nordvest (3) i anlegget tilrettelegges med aktiviteter
for de mellomstore elevene. Mot nord og øst (4) etableres mer vegetasjon og tufteapparater slik at området blir en aktivitetsløype. Eksisterende fotballbinge (5) beholdes og i tillegg etableres en liten spilleflate (5) for annen type ballspill og lek. Sonen i midten (1) foran skolen er «Skolegården» som knytter alt sammen og som er åpen og fleksibel for fri lek, regellek, sykkelprøver, 17.mai arrangement og lignende.
SKISSE: Gulliksen Landskapsarkitekter.

Les også:

Et pusterom for Smestad?

«Det er ikke uvanlig å få handlevogner i leggen»

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse