ANNONSE
Annonse

– Trist når gamle hus brenner

Dette er restene etter hovedhuset til Nordre Skøyen gård tirsdag formiddag. Foto: Vidar Bakken

Rundt 200 år er det siden deler av hovedhuset ble bygd. Mandag kveld brant det ned til grunnen. I mellomtiden har huset og Nordre Skøyen gård huset en rekke spennende og betydningsfulle mennesker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.02.2018 kl 15:25

ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Da det store og ærverdige huset i Guldbergs vei 27 forsvant i storbrannen mandag kveld, var det slutten på en rundt 200 år gammel historie. Men Nordre Skøyen gård går enda lenger tilbake.

Saken fortsetter under bildet.

Den staselige hovedbygningen så slik ut for mange år siden. Foto fra Svend Kristoffersen samling.

I Ullern historielags (nå Ullern, Røa og Bygdøy historielag) bok «Fra bygd til by» nummer 4 kan vi lese om historien til Nordre Skøyen gård, som var en av fire Skøyen-gårder i området. Det fins to Skøyen-gårder i Bydel Østensjø også, blant annet Nordre Skøyen Hovedgård, men disse må ikke blandes inn i denne historien.

Gikk ofte i arv

I Øivind Rødevands artikkel fra 2002 går han helt tilbake til 1697, da gården var eid av Jørgen Paulssøn. Han skriver at gården stort sett gikk i arv i eierfamilien, men i flere tilfeller ble den arvet av flere barn – eller svigersønner.

I 1843 solgte Hans Nilssøn Nordre Skøyen til sin svigersønn Peder Larssøn Winderen, før den i 1857 gikk videre til landhandler Johannes Ødegaard, som giftet seg med Winderens datter, Henriette.

Som enke solgte Henriette gården til Jens Pederssøn Winderen i 1886, som eide den bare i ett års tid.

For i 1887 ble den kjøpt av dr. Axel Sophus Guldberg, en av flere kjente Guldberg’er.

Saken fortsetter under bildet.

Brannvesenet kunne ikke redde det gamle hovedhuset på Nordre Skøyen gård mandag kveld. Foto: Privat

– Hans far, Carl August Guldberg, hadde mange barn og var gift tre ganger. En rekke av dem ble landskjent, blant andre Cathinka Guldberg, sier Øivind Rødevand til Akersposten. Axel Sophus var matematiker og var blant annet lærer på Krigsskolen frem til 1889. Da han trappet ned lærergjerningen som 51-åring, ble han altså gårdbruker på Nordre Skøyen gård. Han hadde god hjelp av en gårdsbestyrer, gårdsgutter og budeier, skriver Rødevand i artikkelen.

Der bringer han også utdrag fra et intervju Ullern Avis hadde i 1976 med Guldbergs etterkommer Eilif. Han forteller der at Guldberg hadde 25-30 kuer i fjøset og at melken hovedsaklig ble levert til private helt ned i halv- og helliters beholdere.

Både Guldbergs vei og Guldberglia er i dag veier som er oppkalt etter matematiker og gårdbruker Guldberg.

LES OGSÅ: Vernet hus brant ned til grunnen

Delt opp

Da han døde i 1913, var hans etterkommere allerede godt etablert andre steder i strøket, og gården ble året etter delt opp. Hovedhuset var blitt solgt til generalmajor Holtfodt, og uthusbygningene, drengestuen og 20 mål jord ble solgt til Sverre Kristoffersen.

Saken fortsetter under bildet.

Her er Svend Kristoffersen i sving, med drengestuen i bakgrunnen.

Sammen med broren Jens drev Sverre Kristoffersen gårdsdriften videre. I driftsbygningen var det blant annet stall med plass til fem-seks hester og fjøs til rundt 30 kuer.

Denne brant ned i 1932, og Kristoffersen bygde opp en ny driftsbygningen med plass til 40 kuer. Melkeproduksjonen fortsatte til langt ut i 1950-årene, kan vi lese i Rødevands artikkel.

Stor verdistigning

Men familien Kristoffersen bodde altså i drengestuen på gården, og var nærmeste naboer til hovedhuset. Hovedhuset brant altså mandag kveld. Det har vært påbygd opp gjennom årene, og var før det brant ned mandag, på rundt 400 kvadratmeter. Det har de siste årene hatt flere eiere.

Stephan Barrat-Due og Soon-Mi Chung Barrat-Due eide det frem til 2013, da de solgte det for 17,5 millioner kroner til Kaja Oftedal Rasting og Johan Rasting. i 2015 solgte disse huset videre til Henrik Ødegaard og Kristin Mustad Bevreng for 27,5 millioner kroner.

Viktigste huset på gårdsanlegget

På slutten av 1990-tallet ble gårdsanlegget regulert til bevaring. Da skrev Plan- og bygningsetaten at gårdsanlegget er av «meget stor kulturhistorisk verdi».

Etaten påpekte at enkelte av byggene på anlegget er av stor verdi. «Dette gjelder i første rekke hovedhuset, hvorav den eldste delen er fra første halvdel av 1800-tallet. Denne bygningen ble på slutten av 1800-tallet påbygd med en staselig sveitservilla. Karakteristisk for denne er den store verandaen på fasaden og den godt bevarte glassverandaen på husets endevegg.»

– Trist

Øivind Rødevand, som leder Ullern, Røa og Bygdøy historielag, reagerer slik på nyheten om storbrannen på Nordre Skøyen:

– Jeg syns det er trist når gamle hus brenner. Dette huset var litt spesielt, sier han.

LES OGSÅ: Vernet hus brant ned til grunnen

Må male om huset etter pøbelstreker

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse