Akersposten

To boligprosjekter stoppet av bystyret

I DETTE OMRÅDET: Markeringen er ikke helt nøyaktig, men viser omtrent hvor de to boligprosjektene i Ullveien og Thorleif Haugs vei skulle komme. Google Maps

Bystyret sa nei til totalt 55 boliger som var planlagt i Voksenkollen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.12.2021 kl 14:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSENKOLLEN: I Thorleif Haugs vei er det planlagt 39 boliger på en større skogtomt og i Ullveien er det planlagt 16 boliger. I området Voksenkollen har det de siste årene kommet flere nye boligfelt, men nå sier bystyret stopp, hovedsakelig på grunn av avstanden til kollektive tilbud er for stor og at transport dermed hovedsakelig vil bli bilbasert. I tillegg vil større skogområder forsvinne med disse prosjektene.

Det var byrådet som innstilte på at begge prosjektene skulle stoppes, selv om Plan- og bygningsetaten anbefalte å gå videre med prosjektet i Ullveien 3-5.

Raserer geøntområder

Under det siste bystyremøtet fikk byrådet tilslutning fra alle partier utenom Frp og FNB.

- Det er en viktig seier for oss å få stoppet planforslag i Holmenkollen som legger opp til bilbaserte boligområder som ødelegger skog og grøntområder. Prosjektet ville ha generert store klimagassutslipp og reduksjon av biologisk mangfold, sier Vibeke Nenseth, gruppeleder for Vestre Aker MDG.

Bystyret har tidligere vedtatt at gjeldende regulering, Holmenkollplanen, skal revideres med blant annet det formål at åsenes grønne preg skal beholdes.

- Revisjonen av Holmenkollplanen er viktig for å få en stedstilpasset utbygging som sikrer gode bomiljøer og samtidig bevarer de grønne åsene. At bystyret har vedtatt å stoppe disse forslagene er et tydelig signal til utbyggere om at de må respektere overordnede planer, sier Sabina Syed, nestleder av byutviklingsutvalget (MDG) og fortsetter

- Vi er forbauset over at FNB og Frp sier ja til disse prosjektene. Vi er også for flere boliger i byen vår, men ikke når det raserer viktige grøntområder. Når disse prosjektene i tillegg vil gi mer kø og økt biltrafikk så burde det være enkelt å si nei. Men jeg er meget fornøyd med at et flertall i bystyret er enig med oss om at disse grøntområdene må bevares.

Tryggere skolevei

I Thorleif Haugs vei hadde Plan- og bygningsetaten et alternativt forslag som ikke innbefattet utbygging av skogområdet, men foreslo blant annet i stedet utbedring av Thorleif Haugs vei med fortau, samt en utvidelse slik at den kan betjenes av buss i fremtiden.

- Veien er i dag smal og svingete, og denne utbedringen vil gjøre den til en tryggere skolevei. Dessuten er det gledelig at forslaget sikrer allmennheten bedre tilgang til rekreasjonsområder gjennom en regulert offentlig turvei inn i Marka. Dette er en stor seier for barna og lokalbefolkningen, sier Syed.

Frp: Mangler forutsigbarhet

Under debatten i bystyret pekte Camilla Wilhelmsen (Frp) på at bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker hadde sagt ja til begge planforslagene og at Plan- og bygningsetaten hadde anbefalt prosjektet i Ullveien. Hun viste til at flere liknende prosjekter i Voksenkollen hadde fått tillatelse og at det er mangel på forutsigbarhet for utbyggere i området, som får nei for tilsvarende byggeprosjekter etter mange års planlegging. Wilhelmsen påpekte også at det planlagte prosjektet i Ullveien ligger innenfor 500 meter fra t-banestasjonen og at oppgraderingen av Ullveien vil kunne gi bussforbindelse i fremtiden.

Les også:

Planlegger 62 boliger i dette skogsområdet

Følg Akersposten på Facebook