ANNONSE
Annonse

– Ta ansvar for eget liv

Mandag kan du ta del i diskusjonen om velferdsteknologi på Ullern kultursenter. Du kan gi tilbakemeldinger til avdelingsleder Bente Nodland Otto. - Og du kan lære noe om hvilke muligheter som finnes, sier Bente Nodland Otto som inviterer til diskusjon om velferdsteknologi og andre duppedingser.

– Ta ansvar for eget liv, sier Bente Nodland Otto, avdelingssjef for helse- og mestringsavdelingen i Bydel Ullern til Akersposten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2017 kl 11:55

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: – Selvfølgelig skal de som trenger nødvendig helsehjelp få det fra kommunen, men beskjeden fra politikerne gjennom mange år er, at hver og en må ta ansvar for sitt eget liv så lenge de klarer det, sier Nodland Otto.

Norske politikere er flinke i å fortelle innbyggerne – uansett hvilken kommune, fylkeskommune eller staten – hvor flinke de er til å komme med ulike tiltak og tilbud til alle innbyggerne. Det politikerne ikke snakker så høyt om innenfor for eksempel eldreomsorgen, er at de også stiller krav til hver og en av oss.

Teknisk hjelp

– I dag kan det være lettere å ta ansvar for eget liv fordi det finnes så mye velferdsteknologi – eller hverdagsteknologi, som jeg liker å kalle det, sier Otto. Mandag klokken 12 innleder hun på Ullern kultursenter om hvorfor kommunen satser så stekt på dette. Der kan alle være med å ta del i debatten omkrig de hjelpemidlene vi omgir oss med i dagliglivet. Gratis adgang.

– Hver og en av oss har et ansvar for å tilrettelegge for sitt eget liv. Derfor stiller det offentlige krav til at folk må selv tilrettelegge sin egen bolig, slik at en kan bli boende eller finne et nytt sted å flytte til hvor en er i stand til å ta vare på seg selv.

Eget nettverk

En har selv ansvar for å bygge sitt eget nettverk og arbeide med å selv nå ut til andre mennesker.

– Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter er to slike møtested i denne bydelen. Her legges det til rette for ulikeaktiviterer og samhandling, sier Otto.

Det er ingen tvil om at målet er, at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. For å oppnå det, må omsorgen tilpasse brukeren.

– Skal en bo hjemme også når en får angst, blir deprimert og savner et fellesskap?

– Vi arbeider med å få lagt til rette for ulike botilbud for eldre, slik at en kan flytte til boliger med ulike tilsyn og muligheter for ikke å bli isolert, sier Otto. Omsorg+ er et slikt alternativ. Otto understreker at utviklingen går i retning av at det kan bli flere stasjoner fra eget hus eller leilighet og til en eventuelt trenger en sykehjemsplass.

– En kan for eksempel tenke seg et bofellesskap med studenter?

– På hvilken måte?

– Studentene kan få rimelige boliger mot å delta noe i det å skape trygghet for de eldre. Hjelpe til med ting.

Sykehjem er ikke lenger den eneste løsning. Fantasien og nye behov for det å være sammen på i trygghet, krever stadig nye løsninger. Litt sammen og litt privatliv kan gi en rik alderdom.

Bruker og innbygger

Bente Nodland Otto er meget klar på at det er stor forskjell på det å være bruker og det å være innbygger.

– Er du bruker er du på en måte «innrullert» – i hjelpeapparatet.

En vanlig innbygger er ikke det og det offentlige ønsker at du skal være selvstendig.

– En kan selv sørge for å ta i bruk GPS-teknologi eller andre teknologiske hjelpemidler og ikke gå gjennom bydelen.

– En privatisering av å bli gammel?

– Kall det det hvis du vil. Jeg vil si at det er en del av det å ta ansvar for eget liv uten å involvere det offentlige.

Flere eldre

Stadig flere blir godt voksne. Vi blir rett og slett gamle. For at det offentlige skal kunne makte å tilby dem som trenger det hjelp, må teknologi tas i bruk. Det vil gjøre hverdagen enklere for begge parter. Det blir stadig viktigere å forstå hvilke behov den enkelte bruker har.

– På den måten kan de som skal jobbe med mennesker, få bruke tiden sin på det og ikke slikt som teknologien kan overta for, sier Bente Nodland Otto. - Omsorg er viktig og vil alltid være det. La teknologien frigjøre tid, slik at det gjøres tid til menneskelig omsorg.

Møtet mandag åpner med en sjarmerende filmsnutt hvor en kan se Margot utfordre velferdsteknologien.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse