Akersposten

– Vi vil at alle barn skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter. Derfor ønsker KrF å utstede et fritidskort til alle barn i alderen seks til 18 år på minst 2000 kr, sier Karoline Grosås Nordbø. Hun er på valg for KrF ved dette stortingsvalget. Foto: Tarjei Krogh

– Vi kan ikke ha et system der utbyggers behov kommer først

– Nei. Vi trenger ingen ny regjering, sier Karoline Grosås Nordbø. – Jeg synes regjeringen har styrt trygt og godt i denne krevende perioden, fortsetter Grosås Nordbø, som står på 9. plass på Oslo-listen til Kristelig Folkeparti.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.08.2021 kl 09:17

Stortingsvalget 2021 nærmer seg. Innen mandag 13. september kveld skal millioner av nordmenn avgi sin stemme, og Akersposten har snakket med representanter for de større partiene, og felles for dem alle er at de har en tilknytning til Oslo vest. Her er Kristelig Folkepartis Karoline Grosås Nordbø. Red.

OSLO VEST: – Det viktigste for KrF i denne valgkampen er barn og eldre, fortsetter Grosås Nordbø, som ved flere anledninger har møtt i Oslo bystyre som vararepresentant.

– Og så må vi få til en langt bedre byutvikling, sier Grosås Nordbø og trekker fram dagens arkitekturopprør. Vi kan ikke lenger ha et system der utbyggers behov kommer først.

– Boforholdene til de som faktisk skal bo der – små og store – må komme i første rekke, sier Grosås Nordbø, som stiller seg bak opprøret hun karakteriserer som etterlengtet.

– Byutviklingen i hovedstaden går i helt gal retning, sier oslopolitikeren bosatt på Lilleaker. Hun mener det er vikarierende argumenter ute og går.

– En argumenterer med at det er miljøpolitikk og miljøutvikling, mens det er feil sosialpolitikk. Det bygges boliger som er høye, mørke og usosiale og det skapes dårlige boforhold – det blir ofte både trangt og bygget i dårlig kvalitet.

Avlasting på resept

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger her i landet, og mange er friske høyt opp i alder - men sykdomsbildet blir også mer sammensatt.

– Vi trenger å styrke eldreomsorgen for å sikre et trygt tilbud til alle som treng det. Ingen skal bekymre seg om at en blir gammel.

Derfor arbeider KrF med å få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende som ønsker det kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon. Partiet arbeider også for å sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

– Eldre mennesker skal også ha gode og aktive liv og føle at en har mulighet til å gjøre egne valg.

KrF-politikeren synes ikke det rød-grønne styre i Oslo, er flink nok til å ivareta det som skaper gode liv i høy alder. For eksempel legger de ned populære sykehjem som drives av ideelle aktører, som det etter KrFs mening fortsatt er behov for. En ser seg blind på å kommunalisere uten å tenke på menneskene som bor på institusjonene.

– Vi må fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og gi statlig tilskudd til utbygging av trygghetsboliger. Vi må tenke på det enkelte menneskets behov – og ikke bare styre etter ideologi.

En ekstra ferieuke

– Vi må skrote tredelingen av permisjonsordningen ved fødsler og utvide til 53 uker. Vi vil også gi barnefamilier en ekstra ferieuke.

– Hvor lenge skal ferieforlengelsen vare?

– Til barna er 10 år gamle. Barns behov må prioriteres.

KrF mener at myndighetenes rolle er å styrke familiene, ikke styre dem. Det vil en blant annet gjøre ved å kombinere kontantstøtte til barn under to år med barnehage, slik at familier som ønsker det kan få en mer gradvis tilpasning til livet i barnehagen.

– Vi vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først, sier Grosås Nordbø. Det vil svært ofte bety å gi barnefamilier mer tid.

Lett å være etterpåklok

– Jeg synes pandemihåndteringen har vært bra. I ettertid kan en se hva som skulle vært gjort annerledes, men det er lett å være etterpåklok. Regjeringen har lost oss gjennom krisen på en trygg måte. Jeg tror ikke at en annen regjering hadde gjort det bedre.

– På våren visste ingen av oss hva som ville møte oss på høsten.

Få dødsfall sammenlignet med andre land samt at økonomien ser ut til å ha klart seg på en god måte, mener hun viser at regjeringen har gjort gode beslutninger i en tid ingen tidligere hadde sett maken til.

Må ta grep

– Jeg håper ingen ønsker å øke forskjellene her i landet. For å motvirke fattigdom må vi gjøre noen grep. Vi må heve dem som har minst opp på et høyere nivå.

– Hvordan skal du gjøre det?

– KrF i regjering er det eneste partiet som har klart å heve barnetrygden de siste 20 årene. Det er flere forskere enig om at er en av de beste tiltakene for å heve barnefattigdom. KrF går også til valg på å dele ut et fritidskort. Vi er nødt til å gjøre noe med barnefattigdommen.

Grosås Nordbø trekker fram at det var et viktig gjennomslag for partiet å få økt barnetrygden. Den hadde ikke vært endret på 20 år.

– Økt barnetrygd er ett av de beste tiltakene for å bøte på vanskelige økonomiske levevilkår, som svært ofte rammer barnefamilier.

– Hva er fritidskort?

– Vi vil at barn skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter de selv ønsker å være med på. Derfor ønsker KrF å utstede et fritidskort til alle barn i alderen seks til 18 år.

Kommunene vil motta et tilskudd hvert år til dette. Fritidskort er allerede i dag prøveprosjekt noen steder i landet og er utvidet til sommeren 2022.

– Hvor mye penger snakker vi om?

– Startsummen fra staten er på 2000 kroner i året som barn kan bruke for å være med i organisert fritidsaktivitet etter eget ønske. Det er blitt dyrt å drive med sport og annen fritidsaktiviteter, men dette har barn god av på mange måter. Aktivitet og samvær med andre, er viktig.

– Hva med skattelette for å få bukt med fattigdommen?

– Vi tror ikke at hverken økte skatter for de rikeste eller skattelette for de fattigste er veien å gå, men at tiltak som er retta mot barn, for eksempel økt barnetrygd og fritidskortet, er en bedre løsning. Vi må alltid ha blikket rettet mot hva som er barns beste, sier Grosås Nordbø. Dette er en sak hun brenner for.

Behov for omstilling

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har vært – og er – svært viktig for norsk økonomi.

– KrF ønsker en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel, for å sikre god og ansvarlig forvaltning av de ressursene en allerede har funnet. Videre vil KrF verne spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen for oljeutvinning er stor, og der miljø- eller fiskerihensyn taler for at petroleumsaktivitet er uforsvarlig, sier Grosås Nordbø. Hun understreker samtidig behovet for omstilling til fornybar energi.

– Vi må sikre god og ansvarlig forvaltning av de ressursene vi allerede har funnet, men klimautfordringen gjør at bruk av olje og gass må reduseres.

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi.

– Ligger vi på etterskudd i det grønne skiftet?

– Utslippene går ned, og de må ned.

10 milliarder til klimafond

– Regjeringen vil sette av 10 milliarder kroner til nytt fond for klimainvesteringer i utviklingsland, sier Grosås Nordbø. Fondet får en innretning som særlig er tilpasset mellominntektsland i Asia i sterk økonomisk vekst.

– Dette er et betydelig bidrag til å nå målsetningene i Parisavtalen og når det gjelder de globale bærekraftmålene. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra KrF var i fjor høst med på å lansere planene om et slikt fond. Dette er en milepæl i norsk bistandstøtte.

– Fondet skal bli på hele 10 milliarder kroner.

Halvparten av midlene kommer fra statsbudsjettet og den andre halvparten fra Norfund - som er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Det er også Norfund som skal forvalte fondet.

Kullkraft står i dag for 30 prosent av verdens klimagassutslipp, og 90 prosent av nye kullkraftverk planlegges i utviklingsland. Internasjonal klimafinansiering er en av hovedsatsingene for FN og klimatoppmøtet i Glasgow i november.

– Dette er noe av det viktigste Norge kan gjøre for klimaet i tillegg til å redusere egne utslipp. Oslo på sin side har en lang vei å gå.

– På hvilken måte?

– Oslo kunne for eksempel ha lagt ned mer arbeid med hensyn til å få i gang karbonfangst på Klemetsrud.

Regjeringen vil bruke mange milliarder kroner på karbonfangst og -lagring. I Oslo stoppet dette opp fordi Fortum Oslo Varmes anlegg måtte skaffe penger fra andre kilder før en kunne utløse tre milliarder i støtte fra staten. Det klarte ikke dagens byråd.

– Vil Norge nå klimamålene?

– Vi ønsker og håper på det. Det krever en innsats av oss alle. Vi må fortsette med de overordnede og globale satsingene – vi må se det store bildet – men vi må også handle i det små, gjøre enkle grep i vår hverdag.

Det haster med å få på plass det grønne skiftet.

– Det må lønne seg å velge grønt. Derfor må vi sørge for at det koster mer å forurense, samtidig som det blir billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Målet må være å overleve planeten til våre etterkommere i en bedre stand enn vi overtok den.

– Det krever handling og modige skritt, og Norge må ta sin del av ansvaret. I tillegg må vi også samarbeide med andre for å få dette til, sier Grosås Nordbø.

Finne felles løsninger

– Er det for mye hestehandel i norsk politikk?

– Nei, kanskje heller for lite. I et demokrati må en finne felles løsninger, sier Grosås Nordbø, som legger til at som Oslo-politiker opplever hun flertallsarroganse i stedet for å inkludere.

– Vi bør bli flinkere til å lytte til hverandre. Med synspunkter fra alle parter, vil løsningene trolig bli bedre enn om bare noen få blir hørt, sier Karoline Grosås Nordbø og legger til at det vil være en styrke for demokratiet.

Kjøpslåing

Det blir opp til velgerne å kjenne på om det som skjer etter valget vil bli en god handel eller om stemmegiverne vil oppfatte det hele som en hestehandel – et begrep som brukes om politisk kjøpslåing.

I 2010 uttalte stortingspresidenten følgende: «Presidenten er ikke sikker på om «politisk hestehandel» og «politisk sirkus» er begreper som fremmer respekten for debatten i salen».

Uttrykket har vært regelmessig brukt i Stortinget for å kritisere vedtak der politiske motstandere har funnet sammen om saker - og også om taburetter.

Her finner du flere artikler om stortingsvalget 2021

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...