ANNONSE
Annonse

Store planer for plassen foran Njårdhallen

Bygget til høyre står i fare for å måtte vike når det nå planlegges et helt nytt bygg med både flerbrukshall for Njård og en Kiwi-butikk. Foto: Fredrik Eckhoff

Dette bygget skal rives, og plassen foran Njårdhallen kommer til å gjennomgå en stor forvandling i årene som kommer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.02.2018 kl 10:46

ANNONSE
Annonse

MAKRELLBEKKEN: Njård øker stadig sin medlemsmasse og har nå 3700 medlemmer.

– Det er en utfordring å få hallkapasiteten å strekke til i forhold til det som er ønskelig å tilby medlemmene, sier daglig leder i Njård, Marianne Holen.

Saken fortsetter under bildet.

Slik kan flerbrukshallen og Kiwi-butikken bli seende ut, sett fra øst. Sørkedalsveien går til høyre på tegningen.

Hun var på møtet i bydelsutvalget i Bydel Ullern tidligere i februar, der hun la frem planene en av byens største idrettslag har for å kunne gi medlemmene sine et så godt tilbud som mulig i årene som kommer.

– Spesielt har turnavdelingen vokst mye de siste årene, og det er nå 2-300 barn på venteliste som ønsker å få starte på et turnparti. Alle våre anlegg er fullt belagt fra klokken 14 til langt på kveld mandag til fredag hver uke, sier Holen.

To scenarioer

– Njård har over lengre tid jobbet med diverse prosjekter hvor motivasjonen i hovedsak har vært å få utvidet hallkapasiteten, sier Holen til Akersposten.

To scenarioer har det vært jobbet med. Det ene alternativet har vært å bruke den store parkeringsplassen som ligger mellom Njårdhallen og t-banen. Her har idrettslaget imidlertid møtt mye motstand, blant annet fordi dette ville bety at man tok i bruk område som er regulert til friareal.

– Første tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten er at dette scenarioet ikke er aktuelt å gå videre med da dette arealet pr dags dato er regulert til friareal, sier Holen.

Vil rive og bygge nytt

Dermed har Njård nå valgt å gå videre med det de kaller «scenario 1». Det betyr at de vil utnytte plassen mellom Njårdhallen og Sørkedalsveien bedre. Bygget som står mellom Morgedalsvegen og den øvre parkeringsplassen, rives, og hele dette området får et nytt bygg.

Saken fortsetter under bildet.

Njårdhallen sett fra krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen.

Dette arealet er regulert til idrettsformål. Det nye bygget skal blant annet inneholde en dagligvarebutikk og en flerbrukshall med garderober.

– Vi skal sørge for å legge til rette for at turnavdelingen kan arrangere konkurranser i denne hallen. Det kan de ikke i dag, sier Holen.

Hallen vil ellers kunne brukes til en rekke andre idretter.

Samarbeid om butikk

Hun forteller at Njård ikke har økonomi til å gjennomføre dette byggeprosjektet uten å sette av deler av bygget til næring.

– Vi har siden halvannet år tilbake hatt et samarbeid med NorgesGruppen, hvor prosjektet går ut på å etablere en flerbrukshall og en butikk, sier hun.

Bård Gultvedt i NorgesGruppen bekrefter overfor Akersposten de har planer om en dagligvarebutikk her.

– Vi planlegger det vi anser som en god Kiwi-butikk, som vil være attraktiv for nærområdet, sier han.

– Hva med parkering til butikken? Blir det inn- og utkjøring i Sørkedalsveien eller i Morgedalsvegen?

– Det er ikke klart ennå. Det er en prosess som pågår, men det er klart det skal være parkeringsmuligheter både for idrettsklubben og for butikken. Her jobber vi for en totalløsning som skal være god, sier Gultvedt.

Les også:

– Det må vel være et mareritt om noe skulle skje nå?

- Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse