Akersposten

Starter sprenging av ny tunnel

NY TUNNEL: Den nye tunnelen vil få innslag rett overfor parkeringsplassen ved Bogstadvannet, hvor deler av selve parkeringen ved badeplassen blir riggområde.

Vann – og avløpsetaten igangsetter et omfattende prosjekt som skal forsterke og sikre vannforsyningen i Voksenåsen og Holmenkollen. Oppstart er nå.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BOGSTAD: Prosjektet er svært omfattende, med en totalramme på 485 millioner kroner. Allerede 3. Januar 2022 starter arbeidet med å sprenge ut en tunnel til en ny overføringsledning som skal gå fra Bogstad badeplass og opp til Voksenkollveien. I mars igangsettes arbeidet med et nytt distribusjonsnett til området og det nytt høydebassenget skal bygges rett sør for Tryvannstårnet. Oppstart av nytt høydebasseng er i mai 2022. Dette skriver VAV i en pressemelding.

Sårbart område

- Vi er pålagt av Mattilsynet å forsterke og sikre vannforsyningen i og rundt Voksenåsen og Holmenkollen. Dette prosjektet er svært viktig i et sårbart område. Ved brudd på vannledningen vil det føre til at området blir uten vann eller får redusert kapasitet, sier Christin Kyseth Pettersen, programansvarlig i Vann – og avløpsetaten.

- Disse tiltakene vil sikre tilstrekkelig vannmengde for eksisterende og fremtidig bebyggelse i Holmenkollåsen og sørge for økt trykk til brannslukking i området, fortsetter han..

Økt trykk gjør også at det ikke lenger vil være behov for private trykkøkningsinstallasjoner, for beboere som har det. Det vil heller ikke være behov for restriksjoner for uttak av vann for nye anlegg.

Monteres rystelsesmålere

Sprengningen av tunnelen vil gi merkbare rystelser, men vil ikke være farlig og vil ikke medføre skader. Det monteres rystelsesmålere for å sjekke at rystelsene er innenfor tillatte grenseverdier.

Det vil etableres riggområde for tunnelarbeidene på halvparten av parkeringen til Bogstad badeplass. Det vil også etableres en midlertidig anleggsvei i skogområdet øst for parkeringen inn til tunnelinngangen. Turveien forbi tunnelinngangen vil bli lagt om i anleggsperioden.

Ferdig i løpet av 2025

I forbindelse med arbeidene vil det være transport av masser i Sørkedalsveien, om lag 20 lastebillass daglig. Ved normal trafikk passerer det 3000 biler i døgnet i Sørkedalsveien.

- Vi beklager ulempene prosjektet medfører beboere, men vi vil påpeke at dette er svært viktig for vannforsyningen til området. Vi håper å ferdigstille prosjektet i løpet av 2025, sier Kyseth Pettersen.