ANNONSE
Annonse
Akersposten

Sporveien vil bygge boligblokk i «Lilleakerparken»

LILLEAKERS GRØNNE LUNGE: Carl Oscar Pedersen er klar på at nå skal den kjedelige parken bli et grønt aktivitetsområde. Foto: Vidar Bakken

Bydel Ullern vil utvikle en aktiv park, mens eiendomsbesitter Sporveien vil bygge boligblokk.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Lilleakerparken er Sporveiens eiendom og selskapet har fremmet et planinitiativ som innebærer bygging av en syv etasjers boligblokk. Bydel Ullern satte for en tid tilbake i gang en prosess med formål å regulere dette området til park, hvor det blant annet står en byste av komponist og dirigent Christian Haslerud. Prosessen ble satt på vent i påvente av andre planer i Lilleaker-området.

Bydelen motsetter seg Sporveienes planer og skriver i sin uttalelse blant annet: Ved omregulering og utbedring av arealet til park, vil det kunne tilføre området merverdi og øke trivsel og bokvalitet for folk i nærområdet. Dette er spesielt viktig med tanke på den fortetting som skal skje i årene fremover.

Les også: Nytt stort byggeprosjekt på Lilleaker

Sikre grønne møteplasse

Plan- og bygningsetaten behandlet Sporveiens planinitiativ og endte opp med å avvise dette.

Plan- og bygningsetaten begrunner sin beslutning blant annet med at gjeldende kommuneplan viderefører kommunedelplan for torg og møteplasser som angir at planområdet skal være en «annen overordnet møteplass». Etaten vektlegger at det er viktig å sikre grønne og offentlige møteplasser for byens befolkning og anbefaler at Lilleakerparken forblir en «grønn møteplass".

Betydelig inntektspotensial

Sporveien ba så om at etatens beslutning skulle forelegges bystyret til endelig avgjørelse.

Sporveien mente det av miljømessige hensyn vil være riktig å regulere eiendommen til boliger/næring med høy utnyttelsesgrad i tråd med Oslo kommunes overordnede strategi for fortetting i viktige kollektivknutepunkter. Sporveien vil kunne hente ut et betydelig inntektspotensial gjennom utvikling av eiendommen, som igjen vil bidra til mer kollektivtrafikk.

Saken er nå behandlet i bystyret, hvor bystyret har sluttet seg til PBEs avgjørelse.

I gang igjen

Det er leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen (H), glad for.

- Nå kan vi endelig komme i gang med prosessen igjen. Nå vil det komme et initiativ fra bydelen, med formål å utvikle denne flotte tomten, som nå mer eller mindre bare står der. Dette skal bli en aktiv møteplass og skal ses i sammenheng med parkområdet som kommer rett overfor, ved Stoppestedet. Snart er nye Stoppestedet ferdig og da vil brakkeriggen forsvinne og gi plass til parkområde. Nå skal vi få et arkitektfirma til å jobbe videre med våre ideer og planer, sier Pedersen.

Les også: Stoppestedet blir større og enda bedre

OGSÅ PARK: Når bakkeriggen snart forsvinner vil dette også bli parkområde. Foto: Vidar Bakken

Les også:

Feide ned trærne

Følg Akersposten på Facebook