ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Spekulerer kommunen i forfall?

VÆKERØ POLITISTASJON: Per Øyvind Hansen og Eivind Wilner Robertsen på trappen til det særegne huset med stasjonssjefens kontor og celler ved siden av. Foto: Vidar Bakken

Det spør Bestum vel om, etter å ha fulgt med på gamle Vækerø politistasjon i mange år.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.02.2017 kl 12:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VÆKERØ: Bestum vel har ansvaret for Vækerøstuene, de gamle arbeiderboligene fra 1700-tallet, som ligger på nabotomten. Disse byggene huser i dag flere kunsthåndverkere. Velet har drømt om at de to eiendommene kan slås sammen, og danne et kulturelt sentrum i denne delen av byen.

Villet utvikling?

– Gjennom frivillig arbeid har vi siden 60-tallet klart å holde Vækerøstuene ved like med leieinntekter fra kunsthåndverkerne. Vedlikehold og istandsetting av boligene er hele veien gjort i tett samarbeid med Byantikvaren, som også har bidratt med noe midler. Ved siden av ligger unike Vækerø politistasjon, bygget i 1892, og råtner på rot, sier leder av Bestum Vel, Per Øyvind Hansen.

– For oss, som frivillig har holdt oppsyn med den gamle politistasjonen, ser det nå ut som forfallet er en villet utvikling, etter at de siste leieboerne har forlatt huset. Vi har i mange år hatt dialog med Boligbygg, som forvalter eiendommen, samt politikere og administrasjonen i Bydel Ullern. I 2014 signaliserte Boligbygg at de ville kvitte seg med eiendommen, og sammen med bydelen ble Bestum vel anbefalt å få til noe til glede for bydelen, sier Eivind Wilner Robertsen i Bestum Vel.

– Da hadde vi en lang periode hvor vi forsøkte å få bydelen aktivt på banen. For å gjøre en lang historie kort, så skjedde det lite frem til Boligbygg plutselig leide ut hovedhuset til nye beboere i 2015. Da hadde man foretatt noen arbeider innvendig, samt sanering av sopp og skadedyr for å gjøre deler av huset beboelig, sier Wilner Robertsen, som har tatt ansvar for å følge opp Vækerø politistasjon.

VIL KNYTTE SAMMEN: Rer Øyvind Hansen og Eivind Wilner Robertsen vil knytte Vækerøstuene og den gamle politistasjonen (i bakgrunnen) sammen til et kultursenter. Foto: Vidar Bakken

Vil ikke investrere

Senhøstes 2015 kom Byantikvaren med en vurdering, hvor Vækerø politistasjon ble vurdert å ha høy bevaringsverdi, og vil inngå i Byantikvarens fredningsstrategi. Byantikvaren ønsket en langt bedre forvaltning av eiendommen, som de mente var dårlig vedlikeholdt. I 2016 understreket igjen Byantikvaren viktigheten av eiendommen og sa seg villig til å bistå Boligbygg i ivaretakelsen av eiendommen.

Les også: Byantikvaren: - Det er utrolig trist

– I 2016 ble planene om salg av eiendommen stoppet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), som ønsket at eiendommen ble beholdt i kommunalt eie, i påvente av utbygging av Fornebubanen. Så kan man jo lure på hva som ligger bak den tankegangen. Vil man selge dette til en eiendomsutvikler, eller kan dette bli en verdifull anleggstomt for kommunen? Da må i tilfelle dette flotte bygget bli i en slik forfatning at det kan rives. Boligbygg har gjort det klart at de ikke vil investere store summer i bygget, da de mener det ikke lenger egner seg til kommunal bolig. Det har de også informert Byantikvaren om. Da blir spørsmålet, hvem skal da ha ansvaret for at bygget blir vedlikeholdt, spør Robertsen.

Oslo kommune har et spesielt ansvar

Han har sett at vinduer har blitt stående oppe, at kjellerdør sto åpen, at vannet i huset ikke har vært avstengt og konstatert innbruddsforsøk. Brann- og redningsetaten har vært varslet og vurdert brannsikringen av bygget. Disse tingene har Robertsen varslet Boligbygg om.

– Det er i praksis Bestum vel som har hatt tilsyn med dette bygget. Det er ingen andre som har brydd seg. Boligbygg har nå satt opp lemmer for alle vinduene og sikret dørene noenlunde. Vi vet ikke hvordan tilstanden til hovedhuset er innvendig, men vi ser jo at bygget har alvorlige råteskader flere steder. Det er et trist syn, og noe må gjøres raskt, sier Hansen.

– Vi mener at Oslo kommune har et spesielt ansvar i denne saken gjennom Boligbygg som blant annet hadde et konsernbidrag til kommunen på 375,6 millioner bare i 2015. Det betyr at Oslo kommune får betydelige midler gjennom Boligbyggs drift, som kommunen bruker til ulike formål. Vi mener at noe av dette bør tilbakeføres for å holde dette ved like. Det ligger også en forpliktelse i forhold til Byantikvaren, sier Robertsen, som viser til at en etat ikke kan pålegge en annen etat å foreta utbedringer.

– Dermed ligger initiativet hos byrådet for at noe skal skje, men da skal all dokumentasjon på bordet først, og ting skal vurderes og prioriteres og det tar tid, veldig lang tid, sier Robertsen, som legger til at velet holdt presentasjon i fjor høst for byutviklingskomiteen, men at på tross av velets advarsler har komiteen ikke foretatt seg noe som helst.

Artikkel om presentasjon til byutviklingskomiteen:

http://www.bestum.no/index.php/nyhetsarkiv/77-vaekero-politistasjon-forfaller

Bestum vel vil ta ansvar

– Vi har i alle disse årene forsøkt å få noen til å ta det fulle ansvaret for bygget. Bestum vel har ikke midler til å sette bygget i stand. Hvis kommunen tar sitt ansvar alvorlig og sørger for at dette verneverdige huset blir i såpass stand at det kan brukes til allmennyttige formål, så er velet, på samme måte som med Vækerøstuene, villig til å ta ansvaret for eiendommen, sier Hansen.

– Vi vet at mange frivillige organisasjoner og lag i bydelen ønsker lokaler til møter og kulturelle aktiviteter. Bydelens politikere og administrasjon har sagt at de er interesst i å leie lokaler til ulike formål. Dette kan bli en møteplass for hele bydelen, med for eksempel enkel cafédrift. Her er også en stor tomt med lekeplass for barna. Tenk deg hvilken attraksjon dette kan bli med det flotte signalbygget kombinert med Vækerøstuene, sier Hansen, som er litt skuffet over bydelen.

– Det at bydelen ikke i større grad har engasjert seg, og presset på for at dette bygget ikke skulle forfalle og stå ubrukt i så lang tid, synes jeg er leit. Nå håper vi at blant andre bydelsleder og representant i byutviklingskomiteen, Carl Oscar Pedersen står frem i denne saken og gjør noe konkret, sier Hansen.

I hovedbygget med det karakteristiske tårnet bodde polititjenestemennene. I det lave bygget ved siden av lå stasjonssjefens kontor og cellene.

– Her skal det fremdeles være en fullt intakt celle med tresprinkler og det hele. Vi har vært i kontakt med politiets museumsavdeling, som også er interessert i et samarbeid. Dette er, såvidt vi vet, den siste av de gamle politistasjonene der eksteriøret og deler av interiøret er intakt, og fremstår som den gangen den var i drift.

Akersposten har stilt spørsmålet om hvem som har totalansvaret for vedlikehold og istandsetting av Vækerø politistasjon til byråd for næring og eiendom, Geir Lippestad (Ap),byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), Boligbygg Oslo KF, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap), nestleder i byutviklingskomiteen Camilla Wilhelmsen (Frp) og Byantikvaren ved Janne Wilberg.

Les også:

Politikerne vil slå ring rundt Kirkenærhuset

Trusselen om å rive ballettskolen har fått nye og gamle venner på tåspissene

Totalt forfall av verneverdig villa

Smestadfolket stilte krav til politikerne