ANNONSE
Annonse
Akersposten

Småhusbebyggelsen på Hovseter/Huseby kan fortettes likevel

FORTETTING: I følge byrådet åpnes det for fortetting innenfor rød sirkel. Gult avgrenset område er tatt ut til utviklingsområde. Blått viser kvartalet Henriks vei. Google Maps

Da Akersposten refererte fra pressekonferansen i forbindelse med kommuneplanen, kunne det se ut som Hovseter/Huseby var ute av bildet som fortettingsområde. Det viste seg å være feil.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.07.2018 kl 23:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: I det presseskrivet som ble delt ut på pressekonferansen i rådhuset var Røa-Hovseter fjernet som såkalt utviklingsområde. I tillegg var ikke Hovseter lenger med på listen som prioritert stasjonsnært område. Dermed var det mange som trakk et lettelsens sukk i og med at småhusområdet i Huseby/Hovseter-området ikke lenger var aktuelt til fortetting.

Akersposten skrev blant annet at dette var dårlige nyheter for utbygger som hadde kjøpt opp alle boligene i Henriks vei. Siden har det vist seg at Hovseter var blitt glemt i presseskrivet og byrådsavdelingen for byutvikling har gjort oppmerksom på at Hovseter står som prioritert stasjonsnært område. Det gjør at nevnte utbygger og andre utbyggere som har kjøpt opp i området kan puste lettere.

Les saken: Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

Prioritert

I forslaget til kommuneplan står det blant annet om prioritert stasjonsnært område:
Prioriterte stasjonsnære områder er områder hvor økt utnyttelse særlig er aktuelt å vurdere i påfølgende planarbeid og enkeltprosjekter. Disse er utpekt basert på kriterier som kobling av banebasert linje og kryssende busslinje, senter funksjoner og arealpotensial. Områdene er ikke avgrenset i kommuneplanen. Som hovedregel vil muligheten for økt utnyttelse være større jo nærmere stasjonsområdet man er.

Les også: Utbygger kjøper opp hele kvartalet

Ba om intervju

Akersposten ønsket et intervju med byråden eller byrådssekretær med nærmere forklaring på konsekvensene av at Hovseter er prioritert stasjonsnært område, samtidig som det tangerer et nytt opprettet utviklingsområde til bymessig fortetting. Hva er egentlig nå forskjellen fra å være et klart avgrenset utviklingsområde (kalt Røa/Hovseter), hvor resten av småhusområdene var "fredet", til nå å være et rent prioritert stasjonsnært område som favner mye videre i utstrekning med hensyn til fortetting. Opphever det nye mindre utviklingsområdet konsekvensene av å være et prioritert stasjonsnært område? Dette var spørsmål som ble presentert presseansvarlig, som journalisten gjerne ville ha svar på fra byrådsavdelingen for byutvikling. Svaret ble kort.

500 meter

- Hovseter er nå et prioritert stasjonsnært område, som i kommuneplanen fra 2015. Det innebærer at kommunen er åpen for fortetting i området opp til 500 meter fra T-banestasjonen, men at eventuelle forslag til utvikling må vurderes enkeltvis, svarer byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

Men i forslaget til kommuneplan står det blant annet: Der prioriterte stasjonsnære områder overlapper med utviklingsområder, vil det i hovedsak være utviklingsområdets avgrensning som definerer områdene hvor økt utnyttelse er aktuelt.

Når det gjelder for eksempel Smestad og Slemdal, som begge også er prioriterte stasjonsnære områder, så har det hele tiden vært klart at det er det avgrensede utviklingsområdet rundt stasjonene som skal fortettes. Dermed er det fremdeles vanskelig å se konsekvensene av det nye i forslaget til kommuneplan. Akersposten hadde håpet å få avklart dette gjennom et intervju.

Avgrensninger

Akersposten har på bildet laget en sirkel som er cirka 500 meter fra punktet som er t-banemerket. På den annen side er stasjonsområdet langt og det er usikkert hvor måleområdet starter eller slutter. Kvartalet Henriks vei er markert med blått og ligger godt innenfor 500-metersbeltet, samtidig som det ligger nærmest blokkbebyggelsen på Hovseter. Det er usikkert i hvilken grad småhusbebyggelsen mot Røa vil bli rammet, som ligger innenfor sirkelen. Det gule avmerkede området er det nye utviklingsområdet i forslaget til kommuneplan.

Les debatten:

«Smestad: Byrådet fremmer sosial boligbygging for de rike»

«Ensidig om Smestad»[/url

«Indignert» redaksjonssjef ser på MDGs distriktspolitikk»