ANNONSE
Annonse
Akersposten

Slutt for «Oslos beste» etter 47 år

Kajalund ligger fint til på Sollerud ved Lilleaker, og er et av Oslos minste sykehjem med sine 27 plasser – og har vært i drift i 47 år. Muligens blir det omsorgsboliger her. Dagens beboere må ut innen 1. oktober. Foto: Reidar Martinsen

Kajalund sykehjem på Sollerud legges ned. Sykehjemmet, som flere ganger er blitt kåret til «Oslos beste», får ikke forlenget avtalen med Oslo kommune, og stenger 1. Oktober. 27 beboere må flytte.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.06.2017 kl 13:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SOLLERUD: Det er Aleris Omsorg som drifter sykehjemmet i dag. Det svenskeide selskapet overtok Kajalunds kontrakt med Oslo Kommune i mars 2016. Kontrakten med kommunen utløp 31. Desember 2016, men med mulighet for to års forlengelse.

Det ble med ett år.

Nylig sa eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) nei til å forlenge kontrakten for enda et år. Oslo kommune har et uttalt mål å redusere antall sykehjemsplasser i byen. Byråden har jo også vært klar på at de ikke liker kommersielle aktører i omsorgstjenesten. Hvorvidt det har vært en del av vurderingen hva angår Kajalund, er uklart.

Kajalund er et av byens minste sykehjem – men også et av de beste, skal man tro de brukerundersøkelser som er gjennomført. Kajalund er blitt kåret til det beste sykehjem i Oslo flere ganger.

Mange beboere til Hovseter

Beboerne på Kajalund er alle blitt tilbudt plass på det nye Røahjemmet (tidligere Hovseterhjemmet), som står innflytningsklart på Hovseter i disse dager. De ansatte på Kajalund får også tilbud om jobb på Røahjemmet, og kan således følge sine beboere på Kajalund inn i nye lokaler der. Hvor mange som eventuelt blir med til Røahjemmet av de ansatte er foreløpig ikke klart.

Hva som videre skjer med Kajalund, er usikkert. Stine Renden i Aleris Omsorg sier til Akersposten.no at ingenting er avgjort.

– Nå har vi først og fremst fokus på beboerne, som må flytte. Det er selvsagt ingen god situasjon for dem. Vi gjør alt vi kan for at det skal gå så smertefritt som mulig, sier hun til akersposten.no.

Omsorgsboliger?

Etter hva Akersposten erfarer, er én mulighet at Kajalund blir bygget om til rene omsorgsboliger. Dette er en type boliger hvor beboerne i større grad enn på sykehjem klarer seg selv – dog med døgnkontinuerlig pleiehjelp. Aleris har denne type boliger andre steder i Oslo.

Aleris er en stor aktør i helse- og omsorgstjenester i Skandinavia. Det er Investor, selskapet til Sveriges rikeste familie, Wallenberg, som eier Aleris. Aleris omsetter totalt for cirka 10 milliarder svenske kroner. I Norge har Aleris sykehus- og røntgentjenester, tjenester innen psykisk omsorg, barnevern samt tilbud for eldre og funksjonshemmede. Selskapet drifter seks andre sykehjem i tillegg til hjemmesykepleie.

– Aldri hyggelig å nedlegge

Direktør i Sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli, sier til Akersposten.no at det er et utredningsarbeid i gang i Oslo hva angår behov for sykehjemsplasser i årene som kommer.

– Arbeidet skal etter hvert ut på høring, og så blir det sannsynligvis tatt en politisk beslutning ved juletider.

– Hva synes du om at Kajalund nedlegges?

– Det er aldri hyggelig å nedlegge et sykehjem som beboerne har fått et forhold til. Men det er i det minste hyggelig å kunne tilby Kajalunds beboere plasser på det nye og fantastisk flotte Røahjemmet. Vi i etaten har også forsøkt å legge til rette for at ansatte på Kajalund kan følge beboerne. Men dette er en sak mellom Aleris som driver Kajalund og Unicare som drifter Røahjemmet. Vi håper imidlertid dette blir en løsning. Det betyr mye for sykehjemsbeboere å ha kontinuitet på pleiersiden, sier Anne Berger Sørli.

LES OGSÅ: Derfor stenger Granfosstunnelen fredag

– Rom for å være litt bøllete

Følg Akersposten.no på Facebook