Akersposten

Slik feires 17. mai i Oslo vest

SNART FEIRING: På skolene skjer det mye på nasjonaldagen, som her på Lysejordet, som dette bildet er fra i fjor. Foto: Fredrik Eckhoff

Gleder du deg til å feire nasjonaldagen i solskinn (ja, yr.no lover litt sol) i ditt nærmiljø? Da har vi oversikten her over hva som skjer i vår del av byen! Her blir det korpsmusikk, trasking i både lokale og ulokale tog, tradisjonsrik melkespannkasting, taler, sang og masse lek og moro. Vi har oversikten. Har du?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.05.2016 kl 08:34

ULLERN/VESTRE AKER: De fleste av våre skoler går i det store barnetoget i sentrum, med noen unntak. Disse går i stedet lokalt, og det er fullt mulig å få med seg mai-stemning i fullt monn fra tidlig morgen til sent på ettermiddag. Det skal gås tog, veives med flagg, ropes hurra, synges sanger, spises pølser og is, drikkes kaffe og brus både her og der.

NB! Vi tar forbehold om at informasjon vi har hentet fra skolenes nettsider, er korrekt.

Skolene som går i barnetoget i sentrum, har du oversikt over her.

LES OGSÅ: Ruters tips før du skal til og fra sentrum på 17. mai

Her er oversikten over 17. mai i Oslo vest:

Gardeleiren, Huseby:

Tradisjonen tro blir det både gatedrill på Universitetsplassen og åpen leir på Huseby 17. mai.

Kl. 08:30 Kransnedleggelse ved Kong Haakon VIIs statue på 7.juni-plassen

Kl. 09:15 Kransnedleggelse ved ob. Krebs grav, Kristi kirkegård

Kl. 09:50 Gatedrill på Universitetsplassen

Kl. 12:00 3. Gardekomani deltar i barnetoget og passerer Slottet kl. 13.00

Kl. 16:00 Oppmarsj fra Hovseter til Huseby leir

Kl. 16:30 Drilloppvisning og program på Huseby leir

Bjørnsletta skole:

Kl 09.00 Frokost for ungdomsskolen.

kl 10.00 Felles samling for hele skolen i Pangea. Rektors tale og elevrådsleders tale.

kl 10.50 Bussavgang fra Vækerøveien til Torggata for barnetrinnet. Ungdomstrinnet tar t-banen.

Kl 11.50:Togavgang fra Torggata. Bjørnsletta går som nr 100 i rekk en med oppstillingsplass 26.
Barna må hentes ved Nobels fredssenter, og forventet tid for ankomst til hentested ca kl 12.50.

kl 15.00: Folketog fra Ullerntoppen til Lysejordet, med mulighet for å gå ut av toget. Ruten går slik at man kan gå ut av toget ved Åsjordet og gå ned til Bjørnsletta skole.

Kl 15.30: Oppstart av leker og kafé i skolegården og i aulaen Pangea – alle er velkomne til arrangementet!

Vi anbefaler å ta med kontanter til kafeen m.m.

Lilleaker skole:

07.00 Lilleaker Skoles Musikkorps spiller i nærområdet. Runden går fra Skogbrynet via Sollerudveien, Ombergveien, Lilleakerveien og til skolen.

08.00 Flaggheising ved Lilleaker skole (Lilleaker Skoles Musikkorps)

09.00 Lilleaker skole: Lilleaker Skoles Musikkorps spiller ”Norge i rødt, hvitt og blått”.

Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet.

09.05 Lilleaker skoles barnetog starter fra skolen og går denne ruten: Lilleakerveien, Vækerøveien, Bærumsveien, Hartmannsvei, Guvernørens vei, Jacob Vaage-Statuen (blomsternedleggelse), Lilleakerveien, Bestumveien, Sollerudveien, Kajalund Sykehjem, Vækerøveien, Ullernchausseen, Lilleaker skole
Ettersom dette er et barnetog, oppfordres foreldre til å gå bakerst i toget.

10.15 Underholdning i skolegården fra alle klassene
Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet for å gi toget plass.

11.00-14.00 Leker for barn og voksne i skolegården på Lilleaker skole
Salg av is, brus, pølser, hamburgere, popcorn, kaffe, kaker mm Gratis inngang. Arrangør: Lilleaker Skoles Musikkorps.

Lysejordet skole:

Kl 8.00 Flaggheising. Korpset spiller.

Kl 9.00 Program ved skolen.

Elevene står klassevis sammen med lærerne sine. Korps og kor egen plassering.

Sang, rektor hilser, barnekoret synger, korpset spiller, hilsen fra Elevrådet

Kl 10.15 Bussavgang fra Lysejordet til Torggata

Ca. kl 11.45 Togavgang fra Torggata.

Lysejordet går som nr 101 i togrekken.

Ca. kl 12.45 Lysejordet ankommer Rådhusplassen, oppløsningssted 1a i Hieronymus Heyerdals gate.

Viktig at ingen bryter inn i toget og henter eget barn før skolen har nådd oppløsningsstedet!

Gi beskjed til følgeperson for klassen når du henter barnet!

Kl 15.00 Folketog fra Ullerntoppen med Lysejordet skoles musikkorps

Kl 15.30 Leker for barna, salg av brus, is m.m. på skolen

Skøyen skole:

Barna avleveres på enden av Rådhusplassen, hjørnet Rådhusgata - Heyerdahls gate kl. 9.55. Skøyen skole går som nr. 49 i år, noe som tilsier at vi er ferdig ca. kl. 12.00. Barna hentes ved Nobels Fredssenter, og ingen andre steder, så nær Fredsenterets vegg som mulig.

Vi presiserer: Skolen stopper så nær Fredsenterets vegg som mulig. Se etter fanen. Midt ute på plassen, les oppløsningssted 3, er det for mange mennesker som ikke tilhører oss. Informasjon om 17.mai er sendt til alle foresatte på mail. Denne finnes også i margen til høyre.

Ettermiddag:

Kl. 14.30: Kafeen åpner og loddsalget begynner

Kl. 14.45: Oppstilling til toget i innkjørselen til skolen. 1. klasse stiller først. Alle kan delta.

Kl. 15.00: Avmarsj 17. maitoget ledet av Peik. Toget går opp Monolittveien, inn i Frognerparken forbi hundehjørnet, til soluret og tilbake til skolens festplass via veien ned akebakken.

Kl. 15.30: Nasjonalsangen
Tale for dagen. Skolekorene synger. Peik spiller.

Kl. 15.45: Leker for barna, salg av is, brus, pølser kaffe og kaker Loddsalg med flotte premier!

Kl. 16.45: Trekning lotteriet
Kl. 17.00: Arrangementet avsluttes

NB! Husk kontanter (Det vil også bli muligheter for både kort og Vipps)!

Montessoriskolen Oslo, Skådalen:

Kl. 08.00 Alle synger: Velkommen:

Flaggheising akkompagnert av Vestre Aker strykeorkester

«Ja, vi elsker» forsangere er Tyra og Tea Emilia Rektor ønsker velkommen

Gr. A og B er forsangere til «Norge i rødt, hvitt og blått»

Elevrådsrepresentanter holder tale

Gruppe C og D er forsangere til” Småbarnas nasjonalsang”

Diktlesing v/Luca og Jacob

Gruppe A og B synger” Alle fugler.”

Enkel servering

Oppstilling nedover Skådalsveien gruppevis. Avmarsj ned til bussene

Bussene kjører til 17. mai-toget i byen

Avmarsj fra Myntgata/ Kongensgate - vi går som nr. 60 i toget.

Toget løses opp på plass 1b i Tordenskioldsgate. Elever fra 1. – 6. trinn MÅ krysses ut av lærer/foreldrekontakt før de tas med til videre til feiring. Ingen elever må tas ut av toget underveis.

Smestad skole:

Kl. 08.00 FLAGGHEISING PÅ SKOLEN

Korpset spiller fra kl.07.45

Koret synger.

Tale for dagen v/elevrådsleder.

Kl. 09.45 BARNETOGET 2.- 7.TRINN.

Fremmøte sjøsiden v/hjørnet Rådhuset/ Heyerdahlsgt. Avmarsj til Festningsplassen v/Akershus festning. Vi går som skole nr. 48 i toget.

Kl. 11.45 Ankomst Rådhusplassen v/Nobels Fredssenter.

Elevene må ikke tas ut av toget før ankomst Nobels Fredssenter. Foresatte må gi beskjed til ansvarlig voksen når de henter sitt barn. Skolens ledelse vil ha med seg mobiltelefon: 95029877 - 91322753

Kl.15-17 Ettermiddagsarrangement på skolen:

Togstart kl. 15.00 fra Smestad skole, Gullkroken, Konventvn.,

Monolittvn., Priorvn. og Smestadhjemmet. Toget ender opp i store skolegård på Smestad skole. I skolegården blir det leker, tombola og utlodning rett etter toget. Salg av pølser, is, kaker, snacks, brus og kaffe. Husk kontanter. Ansvarlige for dette arrangementet er foresatte på 4.trinn. Overskuddet går til FAU sitt arbeid på skolen.

Bestum skole:

Bestum skole skal gå ut fra Festningsplassen. Vi går som nr. 12 i toget.

Oppløsningsplassen er ved Nobel Fredssenter, til høyre for hovedinngangen, ved trappen (se markering på kart). Se etter fanene vår. Vi vil være der ca. kl. 11.20.

Når vi kommer til oppløsningsplassen, må foresatte melde fra til lærer/foreldrekontakt som har ansvar for ditt barns klasse om at dere henter barnet.

Elevene blir ikke fulgt tilbake til skolen. Hvis den voksne som har ansvar for elevene i toget ikke får kontakt per telefon, blir barnet plassert på Røde Kors' samlingssted ved Rådhuset.

NB: Det er ikke mulig å ta ut barn underveis i toget. Dere må vente helt til skolen har stoppet på oppløsningsplassen.

Program i skolegården:

Kl 08.00 Flaggheising på skolen

Kl 08.05 Bestum Skoles Musikkorps og Stasen spiller

Rektor Merethe Holmen ønsker velkommen

Bestumsangen

17. mai tale ved Anders Ryssdal

Kongesangen

Tale for konge og fedrelandet ved Elisabeth Hekneby og Nils A. Svenkerud

Ja, vi elsker (2 v), Fedrelandssalmen (1 v)

Utdeling av årets "Bestumer", utdeling av medaljer fra Korpset.

Norge i rødt, hvitt og blått (1 v)

Bestumvennsangen

Kl 08.35 Togoppstilling på ballbanen.

Kl 08.45. Vi blir hentet i busser.

ETTERMIDDAGENS PROGRAM:

Kl 14.00 Fremmøte Bestum Skole

Arrangement i skolegården. Salg av kaker, kaffe, pølser, is, brus m.m. Leker og idrett med premieutdeling.

Kl 15.15 Loddtrekning. Mange fine premier i år, så husk å ta med mynter for å kjøpe lodd.

Kl 15.30 Stafett for skoleelever

Arrangementet varer til ca. kl. 16.00

Huseby skole:

Kl. 08.00 Flaggheising, Huseby skoles musikkorps spiller

Kl. 09.30 Samling i skolegården

Huseby skoles musikkorps spiller Gammel Jegermarsj

Rektor ønsker velkommen

"Ja, vi elsker" (korpset spiller)

Tale for dagen ved elevrådet

Huseby skolekor synger

"Gud signe vårt dyre fedreland" (korpset spiller)

"Norge i rødt, hvitt og blått"

Kl. 10.00 Oppstilling og avmarsj

Toget går følgende rute:

Gml Hovsetervei, Sørkedalsveien, Ostadalsveien, Røaveien, Vækerøveien, passerer Røa sentrum (stopp på Røa torg mens korpset spiller), mot den nye rundkjøringen ved Røa kirke, snur ned Sørkedalsveien, Røahagan, første til høyre ned i Hovseterdalen, opp til Hovseter og frem til plassen foran Hovseter ungdomsskole, snur ned høyre over broen til Gml.Hovsetervei, og Stasjonsveien til Huseby skole

Ca kl. 11.00-14.00 Aktiviteter i skolegården v/FAU

Salg av brus, pølser og is

Leker og lotteri

Kl. 16.00 Drilloppvisning i Gardeleiren, avmarsj fra CoopExtra

Kl. 17.15 Korpset marsjerer til Huseby Skole

Voksen skole:

Den store dagen nærmer seg, og program finner du her.

Kl 8.00 Flaggheising

Voksen skoles musikkorps spiller

Kl 9.15 Morgenarrangement i lille skolegård.

Program ved 6. trinn

Tale for dagen ved elevrådsleder

Voksen skoles korps spiller, Voksen skoles kor synger

Kl 10.00 Avreise til sentrum. Skolen er nr. 76 i barnetoget.

Kl 15.20 Hele korpset går fra Røa kirke.

Juniorkorpset går via Lilleveien og Røahagan til Voksen skole. Ankomst Voksen skole ca. kl. 16.00.

Hovedkorpset går Nordengveien og til Bogstad skole.

Kl 16.00 Tradisjonelt arrangement på Voksen skole.

Salg av pølser, is, brus, popkorn, vafler, kaker og kaffe. Husk kontanter! Betaling med VIPPS også mulig!

Gratis leker for barna.

Stort lotteri og basar med flotte premier.

Vi minner om at overskuddet fra ettermiddagens arrangement går til FAU og årets 4.trinn.

Svarslipp og busspenger leveres kontaktlærer senest 9.mai.

Slemdal skole:

Slemdal skole går som nr 80 i barnetoget i sentrum.

Etter at barnetoget er vel overstått inviterer vi til noen trivelige timer på Slemdal Skole.

Kaker, is og pølser. Leker for barna i skolegården. Tombola, sekkeløp, stylter og mye moro!

Husk å ta med dere småpenger/mynter for kjøp av lodd, kaker, is, osv.

Hjertelig velkommen til hele familien! Hilsen fra 17.mai-komiteen.

Steinerskolen, Hovseter:

Vi vil gjerne gjenta suksessen fra tidligere med å ha et lite arrangement i salen før vi går i tog rundt nærområdet, samt leker, spiser kake og drikker kaffe.

Kl. 15.30:

Minikonsert v/ Gjallarhorn

Fellessang: Norge i rødt hvitt og blått

Festtale v/Sjur Vatne Brean (10A)

Fellessang: Ja vi elsker

Vi beveger oss ut av salen, stiller opp i skolegården og går i tog rundt kvartalet.

Det blir deretter leker arrangert av 2. klasseforeldrene og muligheter til å kjøpe både is, brus og pølser.

Kl. 17.30: Og med det er festen over for denne gang

Bogstad skole:

Kl 08.00: Flaggheising ved FAU

Kl 09.00: Morgensamling for elever, ansatte og foresatte ved Bogstad skole

Kl 09.45 Avgang for elever til bussene og avgang busser, oppstilt ved Peder Ankers plass, så raskt som mulig.

Kl 11.00 (ca): Avmarsj fra oppstillingsplass 16 d i Myntgata og Kongens gate

Kl 11.55 (ca.) Oppløsningssted for Bogstad skole ved Nobels fredssenter, plass 3. Se kart under.

Kl. 15.15 Borgertoget går fra Røa kirke
Oppstilling bak Voksen skoles musikkorps Ruten er: Røa kirke - Nordengveien- Trettebakken - Ekraveien -Bjerkebakken - Bogstad skole

Kl. 15.45 Ankomst Bogstad skole
Voksen skoles musikkorps spiller
Bogstad skolekor synger

Kl. 16.00 Aktiviteter, kafé, lykkehjul og lotterier. Hyggelig samvær og feiring. Trekning av hovedlotteriet mot slutten av arrangementet.
Husk kontanter! Det vil også være mulig å betale med VIPPS!

Kl. 18.00 Arrangementet avsluttes

Vinderen skole:

Kl 07.59 Velkommen ved rektor

Kl 08.00 Flaggheis m/fanfare

Kl 08.01 Korpset: Ja vi elsker – 2 vers

Kl 08.05 Tale ved elevrådsleder Mina Malthe-Sørenssen og nestleder Mathias Rogde Amundsen

Kl 08.08 Korpset: Vi er en nasjon vi med – 2 vers 08.11 3. trinn leser dikt
Kl 08.13 Korpset: Norge i rødt hvitt og blått – 1 vers 08.15 Avslutningsord av arrangementet ved rektor

Ettermiddag:

Kl 14.30 Lokalt barnetog med korpset i spissen. Vi samles i skolegården. Toget går opp Ivar Aasens vei og ned Haakon den godes vei Dirigent: Pål Andre Grimstad Worren

Kl 15:00 Velkommen ved Carsten Dybevig, leder av 17. mai komitéen

Tale for dagen ved elevrådsleder Mina Malthe-Sørenssen og nestleder Mathias Rogde Amundsen

Juniorkorpset spiller. Dirigent Nils Andreas Granseth

Vinderenkoret synger. Dirigent Jeppe Birkelid

Kl 16:30 Trekning av hovedlotteriet. Mange flotte premier!

Kl 17:00 Arrangementet avsluttes

Vi ønsker store og små i nabolaget hjertelig velkommen! Det blir leker for barna samt salg fra boder så ta med kontanter.

Sørkedalen skole:

Kl. 08.00 Flaggheising ved skolen

Kl. 09.30 Brassen spiller i skolegården

Kl. 10.00 Samling i skolegården

Musikk v/ korpset, allsang

”Norge i rødt hvitt og blått”

Velkomsthilsen v/ rektor

”Ja, vi elsker”

Kl. 10.15 Avmarsj til kirken

Gudstjeneste

Bekransning av bautaen

”Ja, vi elsker”

”Gud signe vårt dyre fedreland”

17.mai-tog til lokalet og tilbake til skolen

Ord for dagen v/ elever i skolegården

Kl. 12.00 Bevertning, salg av kaffe og kaker

Leker, loddsalg o. a.

Underholdning v/ Brassen

Kl. 12.30-13.30 Sørkedalsmesterskap i melkespannkasting, i trekanten v/kirken

Kl. 13.45 Avslutning av leker

Kl. 14.00 Sørkedalsmesterskapet i tautrekking

Kl. 14.30 Premieutdeling, loddtrekking

Grindbakken skole:

Kl. 09.00: Kl. 09.30: Kl. 10.00:

Flagget heises på Grindbakken skole.

Korpset spiller og koret synger. Hilsen fra rektor. Tale for dagen ved Elevrådsstyret

Alle barna som skal være med buss til byen møter i skolegården. Elevene blir samlet klassevis. De går også klassevis bort til de ventende bussene.

Avreise med buss til byen. Bussene går fra Arnulf Øverlands vei, Grindbakken holdeplass.
NB! Påmelding og betaling kr. 50,- i regi av FAU på deltager.no (se slipp nederst).

Barnetoget og skole nr. 1 har avmarsj kl. 10. I år går Grindbakken skole som nr. 79 fra Kongens gate, oppstillingsnummer 17b. Det tar ca. en time fra start til mål.Grindbakken avslutter foran Rådhuset, oppløsningssted 1a, inn Hieronymus Heyerdahls gate. Skolens fane vil være synlig på oppløsningsstedet en stund etter togets slutt.

Eleven må kvitteres ut hos den som har ansvaret for klassen før eleven kan få gå.

Klassekontaktene og eventuelt noen foreldre vil følge barna i toget. Det er ønskelig at dere hjemme snakker med elevene om hva som forventes av dem i toget, og hvem de skal forholde seg til.

På bakgrunn av tidligere erfaringer minner vi om:

17. mai-fest på skolen for barn og voksne:

I år som tidligere år er det foreldrene som står som initiativtakere. Det blir leker, tombola, kakelotteri og servering. Vi ønsker foreldre, barn og ellers alle beboerne i området hjertelig velkomne til arrangementet på skolen. Egen info om dette fra FAU.

Svendstuen skole:

Kl 08.00 Flaggheising (på Svendstuen skole) Kl 15.00 Åpning av 17. mai-lekene
Kl 15-17 Lynlodd direkte premiering
Kl 17.00 Slutt

Dette skjer:

Leker med premiering

Loddsalg med flotte premier

Salg av pølser, brus, is, kaffe/te og kaker

Salg av flotte heliumsballonger

Husk å ta med kontanter (mynter). Vi har dessverre ikke kortautomat. Overskuddet fra arrangementet går uavkortet i år til videreutvikling av ny skolegård og ballbinge på Svendstuen skole.

Vel møtt til store og små. Vi gleder oss til å se dere!

Hilsen 17. mai-komiteen 2016 v/fau og foreldre til barn fra 2. og 4.trinn.

Vi takker alle foreldre som bidrar til at det i år også blir flott feiring og tusen takk til alle sponsorer for flotte premier til arrangementet på 17. mai.

Montessoriskolen Lyse, Ullerntoppen

Kl 9.30 Flaggheising og frokost på skolen.

Tale ved rektor og elevrådet.

Skolen går som nr 114 i barnetoget.

Noen tips helt til slutt:

Fra Grindbakken skoles nettsider har vi klippet disse tipsene, som sikkert er like lure for alle å følge!

Elevene må ha spist og drukket før de reiser fra skolen

Gode sko er en selvfølge

Det er lurt at elever i 1.-3. klasse har foresattes telefonnummer på en lapp eller skrevet på hånden

Elevene oppfordres til å gå med norske flagg i toget. Det er anledning til å gå med det samiske flagget og FN-flagget

Det er forbudt med støyinstrumenter, spraybokser og lignende. Bruk av kinaputter er straffbart

Elevene må ikke forlate toget for å ta imot russekort

Foresatte har ikke anledning til å gå inn i toget underveis da 17.maitoget er et barnetog

LES OGSÅ: Foreldrenes gave til vennskap på Bestum

– Vi spiller i korps uten å få gnagsår

Høyblokker langs Mærradalen

Går imot dyr sykkelvei

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...