Akersposten

Slik blir «nye» Sørkedalsveien med kortreiste trær

NY ALLÉ: Nye trær, bredere veibane, ny sykkeltrasé og de gamle murene kommer til heder og verdighet igjen. Illustrasjon: Asplan Viak

Det er lov til å si endelig - til våren starter arbeidet med alléen fra Peder Ankers plass.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BOGSTAD: Det er ingen grunn til å stikke under stol, at Akersposten gjennom flere artikler har etterlyst handling etter byrådets løfter om å gjøre noe med denne smale delen av Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Den har vært en propp, som i flere sammenhenger har gitt full stopp i trafikken gjennom området. Stubbene i alleen har vært til så stor irritasjon, at Frp i sin tid var villig til å bekoste fjerningen av disse om de fikk lov a kommunen. Etter mange utsettelser skal det endelig skje noe.

Les saken: Utsatt, utsatt, utsatt og utsatt igjen

Åpen under anleggsperioden

Akersposten møtte prosjektleder Sindre Volden og kommunikasjonsrådgiver Catherine Bjørn Olsen i Bymiljøetaten ved Peder Ankers plass, hvor alleen starter.

Tiltakene for oppgradering av Sørkedalsveien er 320 meter fra Peder Ankers plass og nordover retning Bogstad gård, har nå fått tilslutning fra både byantikvaren og statsforvalteren. Arbeidet forventes å starte opp til våren og avsluttes i løpet av 2022. Det er også gjort avtale med Bogstad camping i forbindelse med oppgraderingen.

Det betyr at veistrekningen gjennom tiltaket vil få bredere kjørebane og ny turvei med fast dekke.

- Utlysningen av prosjektet legges ut nå i desember. Det skal planlegges for en trafikkavvikling som vil gi minst mulig ulemper for brukerne av veien, sier Sindre Volden.

Veien skal holdes åpen under hele anleggsperioden og en midlertidig gang- og sykkeltrasè vil etableres på utsiden av prosjektområdet langs Bogstad camping.

Saken fortsetter under bildet

PROPP OG STUBBER FORSVINNER: Prosjektleder Sindre Volden og kommunikasjonsrådgiver Catherine Bjørn Olsen i Bymiljøetaten, kom med gode nyheter om hva som skal skje i denne delen av Sørkedalsveien. Foto: Vidar Bakken

Vil gjenskape historiske verdier

Strekningen som skal oppgraderes, ble sett på som et mønsterprosjekt for norsk veibygging ved etablering i 1785.

-Når den nå skal oppgraderes til dagens funksjonelle behov, vil også kulturhistoriske verdier gjenskapes og veien vil på nytt bli omkranset med både treallé og steingjerde. Dermed vil veien igjen gi oss en påminnelse om storhetstiden rundt Bogstadgodset og som blant annet var et sentralt historisk sted for begivenhetene knyttet til tiden rundt 1814, sier Volden.

Fredet kulturhistorisk grunn

- Hele området er på fredet kulturhistorisk grunn. Tiltakene er utviklet med fagkompetanse og dispensasjoner fra byantikvaren som setter konkrete vilkår for tilbakeføringen, understreker Volden.

I planleggingen inngår at veibanen senkes ned til nærmest historisk nivå. Dermed vil et av tiltakene innebære
at de historiske steingjerdene kommer tydeligere frem og utvidelsen av grøntområdet vil gi trærne gode vekstvilkår på begge sider av veien.

- På vestsiden skal de gamle steingjerdene restaureres ved at vegetasjon fjernes og at steiner som har falt ut legges tilbake. På østsiden skal muren midlertid fjernes på nordsiden i anleggsfasen, for så å bli lagt på plass igjen med samme utforming. Byantikvarens dispensasjon stiller krav om at tilbakeføringen vil utføres slik at uttrykket vil være det samme etter, forsikrer prosjektlederen.

Ny allé med kortreiste trær

Mange har savnet den gamle alléen med trær, som almesyken tok knekken på. Snart forsvinner de irriterende stubbene langs veien.

- Alléen skal gjenskapes med kortreiste trær som dyrkes på Bogstad. Det vil komme 51 nye trær på begge sider av Sørkedalsveien. Den gamle alleén besto av almetrær. Da almesyke fortsatt er utbredt i Oslo og i Norge, har byantikvaren gitt dispensasjon for bymiljøetatens ønske om å benytte småbladlind, som dyrkes frem av Oslo Bytrær på Bogstad. Trærne skal dermed kun transporteres noen meter til denne veien hvor de vil få gode vilkår for trivsel og vekst, avslutter Volden.

Følg Akersposten på Facebook