ANNONSE
Annonse

Slemdal skole sliter mens de venter på ny skole

MÅ FØLGE OPP: Geir Hågen Karlsen understreker viktigheten av at prosessen med ny skole kommer på skinner uten flere utsettelser. Foto: Vidar Bakken

Elever slutter og lærere og administrasjon sliter på Slemdal skole. Ferdigstillelse av skolen står i fare for å bli ytterligere forsinket.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2017 kl 11:18

ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Tilstanden på Slemdal skole var så dårlig at elevene måtte flyttes ved skolestart høsten 2016, ett år før opprinnelig planlagt. I følge fremdriftsplanen skulle det så ta tre år til skolen skulle stå ferdig rehabilitert og utvidet, med skolestart høsten 2019. Så ble det klart at skolen ikke ville kunne stå ferdig til innflytting før januar 2020, før det på nytt varsles forsinkelse med ytterligere et halvt år. Nå har FAU ved Slemdal skole fulgt opp saken.

Les også: Slemdal skole må stenge på grunn av helsefare

Fire skoleskift

Hvis Slemdal skole står ferdig til innflytting først høsten 2020, blir det en av de lengste periodene noen skole har vært i midlertidige lokaler, i følge FAU. I dag er 650 elever fordelt på to skoler. 1. – 6. trinn busses til FO-bygget på Huseby, mens 7. trinn er plassert på Midtstuen ungdomsskole. Det betyr blant annet at skoleadministrasjon og AKS også er fordelt på to skoler. Bedre blir det ikke når 1.-4. trinn skal flyttes til nye Holmen skole høsten 2018, mens 5.- 6. trinn blir på Huseby. Det betyr at flere elever som startet på Slemdal blir flyttet til Huseby, for så å gå på Holmen skole, før det bærer tilbake til Huseby og ender på Slemdal igjen.

– Jeg er glad for at FAU har tatt tak i denne saken. Jeg har selv to barn på Slemdal skole og som forelder ser jeg at barna får lange skoledager med mye bussing og at vi som foreldre får mye mindre innsikt i skolehverdagen, sier Frp-politiker Geir Hågen Karlsen, som var engasjert i prosessen da de nye planene for rehabilitering og utvidelse av Slemdal skole ble lansert.

Det var for øvrig Camilla Wilhelmsen (Frp) som slo et slag for Slemdal skole, hvor Frp gikk sammen med Ap, Sv og Rødt for å få byrådet til å utrede behovet for utvidelse og rehabilitering av skolen.

Les også: Trussel om ekspropriasjon over på Slemdal

Svært belastende

FAU er bekymret for utviklingen og har sendt bekymringsmelding til byrådet og byutviklingskomiteen i bystyret, med forslag til løsninger som kan redde tidsfristen med innflytting januar 2020. FAU viser til at eventuell bussing i fire år og stadige skifter av skoleplasser gjør noe med barnas psykososiale miljø og FAU skriver at hyppig skifte av fysiske omgivelser, sammen med endrede rutiner og rammer, er svært belastende. I tillegg har 40 elever sluttet på skolen på grunn av blant annet den geografiske avstanden. Det har igjen ført til at skolens driftsbudsjett er redusert med 2 millioner kroner, på toppen av den varslede reduserte rammen for skolen.

Må se bak fasaden

- Situasjonen for rektor, administrasjon og lærere er veldig krevende, ikke bare på grunn av lokaliseringen, men også på grunn av stadig mindre rammer for skolens virksomhet. Rammebetingelser med kraftige nedskjæringer på skoler, som fra før er blant dem som har minst å rutte med, gjør noe med hele læresituasjonen. Selv suksessrike skoler som Slemdal, har elever som sliter av ulike grunner. Byrådet glemmer dette når det foreslår drastiske nedskjæringer, noe som får store følger for elever som trenger ekstra oppfølging. Byrådet må ta seg tid til å se bak fasaden, oppfordrer Karlsen.

Les også: Skolene i Oslo vest er best – men hvilke er aller best?

Mindre attraktiv for lærere

Administrasjonen er plassert ved to ulike skoler, noe som medfører nye utfordringer med hensyn til skolens drift og organisasjonskultur, skriver FAU. Som arbeidsplass er skolen blitt mindre attraktiv for lærerne, hvor flere har signalisert jobbskifte, samtidig som skolen har problemer med å rekruttere nye lærere. Det har sammenheng med både drift av to lokasjoner og at skolen på grunn av økonomien har et minimumsnivå som sliter på staben. Skole-hjem samarbeidet er også betydelig vanskeliggjort ved den fysiske avstanden mellom skole og hjem.

FAU viser også til de betydelige merutgiftene bussing av elever og leie av midlertidige lokaler utgjør for kommunen med ytterligere forsinkelse av ferdigstillelsen av skolen, samtidig som andre prosjekter blir forsinket for skoler som vil ha behov for de midlertidige lokalene.

Må effektiviseres

Løsningen FAU skisserer for å komme i havn i januar 2020 er at prosessen mot igangsettelsestillatelse effektiviseres både på politisk nivå, etatsnivå, samt i de kommunale foretak. Foreløpig har forsinkelse i den politiske behandlingen og detaljreguleringsplanen trukket ut, som gjør at den opprinnelige planen med skolestart høsten 2019 ikke lar seg realisere.

6. desember vedtok Byutviklingskomiteen enstemmig detaljreguleringen for Slemdal skole, med blant annet følgende merknad som var foreslått av Camilla Wilhelmsen (Frp):

"Komiteen viser til at det er uhyre viktig for progresjonen at vedtakene blir formidlet raskest mulig fra bystyre til byrådsavdeling, og derfra til plan- og bygningsetaten for omgående kunngjøring av vedtaket. Dette fordi Slemdal skole leier andre lokaler og kun kan endre lokale hvert halvår. Det koster dermed skolen mye om byggeperioden forsinkes av at vedtak ikke blir formidlet raskt nok."

Les også:

Tro det eller ei, dette er en skolegård

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse