Akersposten

Skanskas byggesøknad på Røa blir avslått for tredje gang

PRESENTASJON: Under folkemøtet på Røa i november 2021, presenterte Skanska de nyeste planene før de ble sendt Plan- og bygningsetaten. Foto: Vidar Bakken

Skanskas søknad om dispensasjon fra gjeldende byggehøyder ble avvist av Plan- og bygningsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.01.2022 kl 13:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: I byggesøknaden er det blant annet søkt dispesasjon fra gjeldende reguleringsplan for to av de planlagte blokkene på tomten ved Røakrysset. Det dreier seg om byggehøydene. I et brev som gikk ut fra Plan- og bygningsetaten i dag, 14. januar, avslås søknaden om dispensasjon fra byggehøyder.

Plan- og bygningsetatens konklusjon:

Tiltaket tilfredsstiller ikke plan- og bygningslovens bestemmelser fordi det er i strid med § reguleringsplanens § 15 vedr. tillate byggehøyder for bygg B og bygg C, og dispensasjon ikke kan gis. Vi avslår derfor søknaden.

Plan og bygningsetaten skriver også blant annet:

Det omsøkte tiltaket avslås på bakgrunn av at de omsøkte byggehøydene overskrider reguleringsplanens tillate byggehøyder, hvor omsøkte dispensasjoner for bygg B og C ikke gis, men PBE vil sett bort fra dette påpeke at tiltakets helhetlige utforming vurderes som i henhold til reguleringsplanens bestemmelser om utforming av bebyggelse. Vi er av den oppfatning av tiltaket balanserer det overordnede målet om bymessig fortetting og bokvalitet på en god måte, og mener samtidig at tiltakets åpne struktur i kombinasjon med fasademateriale av lys og varm teglstein gir gode visuelle kvaliteter. Vi anser det også som svært positivt at balkongene er godt integrert i den generelle arkitektoniske utformingen i kraft av at disse også er kledd i samme teglstein.

Det er jo godt nytt for utbygger om høydene blir redusert. Men, samtidig skal ny rivesøknad behandles, hvor utbygger vil rive det hvite huset, Vækerøveien 203A, ut mot Griniveien. Dette har Byantikvaren tidligere sterkt frarådet. PBE vurderer ikke kulturminnene i forbindelse med rivesøknaden i denne omgang. Det er en egen sak.

Det var et folkemøte på Deichmann Røa i november 2021, hvor Skanska presenterte sine nyeste planer for utvikling av tomten, som så ble sendt som revidert rammesøknad til Plan- og bygningsetaten.

Les saken: Høyre og MDG lover fortgang på Røa

Følg Akersposten på Facebook