ANNONSE
Annonse

Skanska med nytt Røa sentrum

BLIR STÅENDE: Randklev-huset blir i følge skissen til café. Skisse: LINK Arkitektur

Skanska gjør et nytt forsøk med reduserte bygningsvolumer viser nytt materiell sendt Plan- og bygningsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2018 kl 12:15

ANNONSE
Annonse

RØA: Som tidligere meldt av Skanska blir Randklev-huset nærmest Røa-krysset stående, mens resten av bygningsmassen blir revet. Skanska ønsker utadrettet virksomhet i det gamle trehuset og ifølge skissene har selskapet café/-restaurantdrift i tankene.

Les også: Skanska gir opp å rive Randklev-huset på Røa

Reduserer volum og høyder

Plan- og bygningsetaten vurderte å stoppe Skanskas planintiativ i forrige omgang, blant annet fordi det brøt vesentlig med gjeldende reguleringsplan for Røa. I det reviderte forslaget er byggehøyder og volumer redusert, selv om de fremdeles er noe større enn Røaplanen legger opp til.

- I våre opprinnelige skisser, som ble sendt kommunen ved bestilling av oppstartsmøte for planprosessen, ønsket vi blant annet å gjøre bevaringsstatusen til Randklev-bygget til gjenstand for diskusjon. Plan- og bygningsetaten uttalte imidlertid at de ikke ønsket å ta et slikt planforslag til behandling. Vi har nå valgt å legge det spørsmålet til side, og har sendt inn et revidert forslag der dette bygget fortsatt står som en identitetsskapende del av gatebildet, med mulighet for et nytt og attraktivt innhold. Vi har også hensyntatt signaler om at høydene måtte reduseres, sier Oddvar Svartdal, prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling.

Saken fortsetter under bildene

PESPEKTIV: Nye bygg planlagt i sentrale Røa. Skisse: LINK Arkitektur

Bygningene blir på mellom 4 og 6 etasjer langs Griniveien og 7 etasjer mot stasjonen. Langs Griniveien trappes høydene ned mot syd og vest og eksisterende støttemur blir revet. Det legges opp til næring/handel i underetasjene. Mellom byggene planlegges et skjermet byhagemiljø med lekearealer.

- I forslaget har vi lagt vekt på å skape et trivelig sammenhengende bygatemiljø mellom handelsfunksjoner nord for Røakrysset og nye Røa torg. Det etableres gode gangforbindelser mellom T-banestasjonen og Vækerøveien/Griniveien. Forstøtningsmuren langs Griniveien fjernes, og gateplanet vitaliseres med nye utadvendte funksjoner, sier Svartdal.

GRINIVEIEN: Aktivitet på gateplan og forstøtningsmur er fjernet i følge planene. Skisse: LINK Arkitektur

Vil ha dialog

Han var også til stede på Røa vels årsmøte, hvor Røa PlanForum ble konstituert. Dette forumets oppgave er å sette i gang en medvirkningprosess med hensyn til utvikling av sentrale Røa, som inkluderer alt fra utbyggere og politikere til ulike fagpersoner, vel og organisasjoner.

Les også: – Nå må Skanska komme på banen

- Oslo kommune har i sin strategi at byens boligbehov i stor grad skal løses ved knutepunkter langs T-banelinjene. Røa sentrum er et attraktivt sted å bo, og det ønsker vi selvsagt at det fortsatt skal være. En utbygging vil nødvendigvis medføre endringer i lokalmiljøet som mange har meninger om. Det har vi stor forståelse for, og vi ønsker å opprettholde en konstruktiv dialog med Røas beboere. Vi tror at nye moderne boliger ved T-banestasjonen vil være attraktive for mange mennesker i alle livsfaser, og at dette vil tilføre Røa sentrum ny aktivitet og bedre grunnlag for næringsvirksomhet og møtesteder, sier Svartdal.

Følg saken hos Plan- og bygningsetaten saksinnsyn her

Les også:

Terrasserte hagehus på Montebello

Her er planene for Smestadkvartalet

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse