ANNONSE
Annonse

Seks år etter byggestart har fremdeles ingen flyttet inn

Noen av boligene som har væert under oppføring i mange år. Bildet viser hvoridan nabohusets tomt er beskåret, og terrenget erstattet med mur. De nye byggene har takterrasse og fin utsikt. Foto: Reidar Martinsen

…men det svært langvarige boligprosjektet er snart ferdig!

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.06.2018 kl 09:56

ANNONSE
Annonse

BJØRNSLETTA: Eplehager, skråninger, jordteiger, uthus-tomter – ja, overalt hvor det finnes en mulighet så dukker eiendomsutviklerne opp. De vil ha tak i ledig tomt for å bygge.

For seks år siden dukket det opp en stikkvei øverst i Hartmanns vei på Bjørnsletta. Mange lurte på hva dette kunne bety. Svaret fikk de snart. Inn rykket gravemaskiner og pælemaskiner, og det ble raskt klart at det skulle bygges nye boliger – skrånende ned mot nabo Ørakerhallen.

«Eplehageutbygging» er for øvrig ikke folk i denne veien ukjent med. Det har vært mye utbygging i Hartmanns vei. Med relativt store tomter, har eiendomsutviklerne kastet seg over tomte-eiere.

Veien har vært et mer eller mindre kontinuerlig anleggsområde de siste 10 årene, og det største prosjektet ligger øverst i veien med adresse 29 og 31. Hele seks år etter at gravemaskinen tok sitt første jafs, har ennå ingen flyttet tinn her.

Utvidet prosjektet

Eiendomsutvikler Sam Juul som står bak prosjektet, medgir da også at dette har tatt lang tid, men bedyrer at i 3. kvartal i år skal de 10 boligenhetene legges ut for salg.

– Vi kjøpte Hartmanns vei 29 først, men med tiden viste det seg at det var naboer her som var villig til å selge deler av sine eiendommer – noe som gjorde at vi kunne tilrettelegge for utbygging av nabotomta også. Det er jo mange formaliteter knyttet til dette, og det tok sin tid. Deretter fikk vi problemer med en entreprenør, og måtte bytte. Det samme skjedde med et arkitektfirma, og prosessen ble forsinket, sier Juul.

– Vi ønsket heller ikke å ha byggearbeider gående med folk boende i de ferdigstilte nabohusene av hensyn til alt støy og ulemper i forbindelse med dette, sier Juul.

Mer graving

– Nylig ble deler av utearealet gravd opp igjen. Hva skjedde?

– Vi hadde en rammetillatelse for utforming nede, men ønsket å endre noe på dette. Vi trodde det skulle gå bra, men fikk avslag i Plan- og bygnjngsetaten. I stedet for å anke denne avgjørelsen og gå inn i en prosess som kunne ta flere måneder, valgte vi å sette terrenget tilbake i den form det var. Nå planerer vi ut, anlegger gress og planter hekker, sier Juul.

– Har dette vært et dyrt byggeprosjekt?

– Det har vært kostbare grunnarbeider. Vi har jo bygget i en skråning, og det er krevende. Arbeidene for øvrig har hatt en helt normal kostnadsramme, sier Juul. Han legger til at boligene nå legges ut for salg og prises fra 8 til 14 millioner.

Eiendomsutvikleren skryter naturlig nok av sine boliger, og sier: – Dette blir flott med en super utsikt og takterrasser. Vi har forventninger om at salget skal gå bra. Vi har allerede fått flere gode tilbakemeldinger, sier Juul.

Enkelte naboer forteller for øvrig at de har fått spørsmål om å fjerne trær for å bedre sikten for de nye boligene, men har nektet.

LES OGSÅ: Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

"Byrådet har lyttet til oss"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse