ANNONSE
Annonse
Akersposten

Se video av rekordhøy vannføring i Lysakerelven

Det har vært mye vann i Lysakerelven denne uken. Det toppet seg onsdag, da det ble målt nesten 50 m3/sek ved målestasjonen i Møllefossen nederst i elven. Da er man i nærheten av middelsflom.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LYSAKERELVEN: Etter en lang periode med lite nedbør, har det nå virkelig tatt seg opp i elven de siste par ukene. Det er ventet mer nedbør i helgen, så kanskje når vi nye rekord for året.

28. oktober ble det i alle fall notert en årstopp, med nesten 50 m3/sek. Gjennomsnittlig vannføring i elven er 3,9 m3/sek.

Som en kuriositet kan jo nevnes at da vi hadde en storflom i elva i 1987 var vannføringen over 100 m3/sek.