ANNONSE
Annonse

Rødt har Smestads skjebne i sine hender

HÅPER PÅ RØDT: Marianne Storhaug setter sin lit til at Rødt vil stoppe bymessig fortetting av Smestad. Foto: Vidar Bakken

I bystyret skal Smestad og Nedre Grefsens skjebne avgjøres i morgen, onsdag 6. september. Alt står og faller på om Rødt vil bevare småhusområdene. Rødt har nå kommet med eget forslag i 12. time.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2017 kl 15:35

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Det er en spent Marianne Storhaug fra aksjonen Bevar Smestad vi treffer dagen før det skjebnesvangre møtet i bystyret. Her kommer intervju med Storhaug som ble gjort før Rødt presenterte sitt forslag som de vil fremme i bystyret. Se Rødts forslag nederst i saken.

Les også: Er tre stemmer unna å redde Smestad og nedre Grefsen

- Rødt er på vippen i Oslo, og på onsdag hviler er stort ansvar på deres skuldre. Da har de mulighet til å stanse utbyggernes pågåenhet og press mot beboerne på Smestad for at de skal selge sine hus, som Plan og bygningsetaten omtaler som "markedsmodning". Rødt har mulighet til å stemme for stans eller utsettelse av denne prosessen, som er så ødeleggende for et velfungerende nabolag, sier Storhaug.

Les også: Beboergrupper i Oslo i opprør mot rådhuset

Tiltro til Rødt

Hun mener det er flere argumenter som tilsier at det er unødvendig å transformere Smestad, Nedre Grefsen og flere andre småhusområder.

- Det finnes alternativer. I kommuneplanen er det identifisert et potensial på nærmere dobbelt så mange boenheter som det reelle behovet. Det viser tallene fra SSB. Siden har igangsettingen i byggebransjen vært rekordhøy og befolkningsveksten avtatt sterkt. Det er heller ikke konsekvensutredet på kommuneplannivå i tråd med lovens krav i forkant av beslutning. Beslutning er ugyldig og det er snakk om grov saksbehandlingsfeil, sier Storhaug.

Hun peker på at både Smestad og nedre Grefsen ligger i rød sone for både støy- og luftforurensning. som

- Kommunen mener selv at områder i rød sone er lite egnet til bebyggelse som feks boliger, barnehager og skoler. Slik vi ser det, finnes det ingen gode grunner til å presse gjennom transformasjon av Smestad og nedre Grefsen nå. Vi har tiltro til at Rødt setter innbyggere foran utbyggere, og støtter en stopp eller utsettelse av prosessen på Smestad inntil premissene er grundig forankret og konsekvensene utredet, sier Storhaug, som håper å fylle opp publikumsgalleriet i bystyresalen i morgen.

- Vi håper på godt oppmøte fra beboere i Oslo rådhus i morgen kl 18, slik at politikerne minnes på at bak hvert kart i kommuneplanen finnes det mennesker. Møt opp i Borggården kl 18, oppfordrer hun.

Les også om beboeraksjonens folkemøte: - Sammen står vi sterkere

Forslag fra H, V og Frp

Høyre, Venstre og Frp legger frem forslag som blant annet innebærer at Smestad og Nedre Grefsen tas ut som utviklingsområde og får tilbake sin opprinnelige reguleringsstatus, som i all hovedsak er småhusplanen. Alt står og faller på om Rødt vil stemme for dette forslaget eller et utsettelsesforslag som også skal behandles i bystyret. Dette er de avgjørende punktene bystyret skal stemme over:

1. Bystyret ber byrådet om å reversere planene for småhusområdet nedre Grefsen, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde tilbake til daværende regulering (er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015 - 2030 ble vedtatt.

2. Bystyret ber byrådet om å reversere planene for småhusområdet Smestad, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde tilbake til daværende regulering (er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015 - 2030 ble vedtatt.

Les også: De vil bevare Smestad

Camilla Wilhelmsens forslag

For Smestad sin del, hvor selve planprosessen er kommet lengst, er det fremdeles håp om fellesforslaget skulle falle. Frps Camilla Wilhelmsen har fremmet følgende forslag: «Bystyret ber byrådet sørge for at planene om utvikling av Smestad settes på vent frem til neste revisjon av kommuneplanens arealdel er behandlet av bystyret.»

Wilhelmsens forslag er begrunnet med at Smestad ikke er konsekvensutredet og at konsekvensutredningen må komme i kommuneplanens arealdel. Hun viser blant annet til at Byantikvaren har kartlagt en rekke verneverdige og historiske områder og bygninger etter at siste kommuneplan ble vedtatt. Det er ventet at Høyre og Venstre vil slutte seg til dette forslaget om det første skulle falle.

Les mer om forslaget: - Vi vet egentlig ikke hva vi har vedtatt

Rødts forslag

Etter intervjuet med Marianne Storhaug har Rødt gjort et vedtak til forslag tirsdag ettermiddag, som partiet vil fremme i bystyret. Det inneholder blant annet:

«For utviklingsområdene Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, og de prioriterte stasjonsnære områdene Lindeberg og Oppsal som ble vedtatt i kommuneplan 2015 skal det gjennomføres områderegulering med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggere være reell. I påvente av at konsekvensutredninger er gjennomført skal pågående og kommende detaljreguleringer i de nevnte områdene stilles i bero. I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsvirksomhet, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig.»

Da gjenstår det å se om partiene blant disse forslagene kan komme frem til et kompromiss. Rødts forslag innebærer at partiet ikke vil ta Smestad og Nedre Grefsen ut av kommuneplanen, men vil fortsette arbeidet med områderegulering av de to områdene. Konsekvensutredningen vil eventuelt få betydning for i hvilken grad områdene skal utvikles.

Les også:

Ola Elvestuen: - Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

Hanna E. Marcussen: - Ikke betongsosialisme

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse