ANNONSE
Annonse

Røa Vel informerer

For deg som bor i Røa-området – eller er spesielt opptatt av Røa, er dette siden for deg! Informasjon fra Røa Vel.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2018 kl 14:08

ANNONSE
Annonse

En ny spalte ser dagens lys i Akersposten: Røa Vel-siden! Her er informasjon fra Røa Vel. Siden vil jevnlig bli oppdatert med ny info fra vellet.

Røa Vel-siden:

Mer enn noen gang trengs velforeninger! I løpet av alle de 103 årene Røa Vel har vært aktiv, har viktige saker stått på agendaen: Gatebelysning, kollektivtrafikk, vann- og strømforsyning, renovasjon, lokalisering av Røa Kirke, fredning langs Lysakerelven og mye annet.

Røa Vel eksisterer fortsatt i beste velgående! Vi lansere her en fast spalte i Akersposten, hvor vi vil informere om våre aktiviteter. I dag omtaler vi tre av våre viktige arbeidsområder. Ta gjerne kontakt med oss – bruk vår Facebook-side eller e-post: post@roavel.no eller via vår hjemmeside.

Utbygging på Røa

Nå rulles Oslos kommuneplaner ut, som innebærer en kraftig fortetning med hus og blokker ved trafikknutepunkt som Røa. Da tar Røa Vel tak!

Vi engasjerer oss nå aktivt i utviklingen av Røa sentrum. Dette ga vi uttrykk for i en artikkel i Akersposten 22. januar. Med de siste store tomteoppkjøpene – omtalt i Akersposten 31 januar – er Vellets arbeid med å påvirker regulerings-og utbyggingsplaner høyst reell. Røa Vel er i ferd med å samle en rekke kompetente både fagfolk, utbyggere og andre for å diskutere den beste måten å kunne påvirke disse viktige planene. Dette vil vi informere om fortløpende.

Spesielt i en tid da Røa Sentrum er i forvandling med pågående byggeaktiviteter, mener vi det er ekstra viktig å holde trivselsfanen høyt! Røa Vel arbeider derfor også med kortsiktige tiltak for forskjønnelse av sentrum.

Kortsiktige tiltak – forskjønnelse Røa sentrum

Sist høst, la du merke til disse menneskene? Som krokbøyd laget hull i jorden på offentlige steder og i grøfter en lørdag sist høst? Ca 30 «trivselsvektere» plantet ca 5000 vårløker rundtomkring på Røa!

Saken fortsetter under bildet.

Denne fine buketten med ildsjeler plantet blomsterløk, sammen med en rekke andre, en lørdag sist høst.

Så når våren kommer, håper vi massevis av nydelige små vårblomster dukker opp der du aller minst tenkte de ville komme – til gleder for alle våre innbyggere – og andre. Dette blir en gave til alle som ferdes på Røa fra Røa Vel som i hyggelig samarbeid med Røa Hagelag har fått dette til. Nå ber vi dere se etter blomstene til våren – kos dere, og la dem stå til alles glede.

Løkplanting er et av tiltakene som på kort sikt vil forskjønne Røa sentrum. Vi har også nå planer om sommerblomster. Da skal trivselvekterne plante sommerblomster i selvvannende blomsterkasser i sentrum utenfor butikkene. Stauder skal i jorden på «glemte arealer» utenfor gjerder, på gatehjørner og i Røa-områdets mange grønne lunger.

Grønne lunger

Visste du at det finnes mange grønne lunger rundt omkring på Røa? I disse tider da Røa sentrum er en byggeplass, eplehager deles og gamle hus rives for å gi plass til flere innbyggere ønsker Røa Vel å fokusere på bevaring og restaurering av disse perlene. Vi må beholde nærmiljøenes grønne møteplasser, enten de er etablert som kjente friområder eller ukjente, små og bortgjemte.

Her er Røa Vels tanker, ideer og ønsker for våre grønne lunger: Vi betrakter hver grønn lunge som en «nabolagspark» for sine omgivelser. Røa Vel hjelper naboene til å finne ut hva parken kan brukes til – og hvordan dette kan virkeliggjøres. Til gjengjeld utnevner naboene trivselsagenter som holder øye med parken, sørger for klipping av gress, etterser benker, griller eller annet utstyr, planter eller busker som etableres eller finnes i parken. Vi kommer tilbake med mer informasjon om et prosjekt som er i startfasen nå.

Bli medlem!

Alt arbeid Røa Vel gjør utføres frivillig – og ulønnet. Den beskjedne kontingenten på kr 200 pr husstand går til aktiviteter som hele Røa nyter godt av. Alle husstander på Røa bør derfor være medlem av Røa Vel. Takk til deg som er medlem!

Er du ikke medlem – så meld deg inn i dag. Vis at du bryr deg om og støtter lokalsamfunnet! Du kan velge passivt å være medlem – av og til å engasjere deg – eller aktivt være med i fellesaktiviteter i Røa Vels regi. Poenget er at vi kan gjøre mer for alle om også du er medlem.

Vi venter på din deltakelse – og ønske deg velkommen som Røa Vel-medlem! Meld deg inn på medlem@roa-vel.no.

Røa Vel

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse